PS1808

Ladda ner som PDF

Polyglot Programmering

Polyglot programmering innebär att man utvecklar en applikation eller ett program genom att använda olika programmeringsspråk. Oftast väljer man språk som representerat olika paradigmer inom programmeringen; objektorienterat språk, funktionellt språk, interpreterat språk etc. Därav kan polyglot programmering ibland kallas för polyparadigmprogrammering.

Grundidén till polyglot programmering är att vissa koncept eller konstruktioner är lättare att uttrycka i vissa språk jämfört med andra. Genom att använda det språk som passar bäst för problemet som en utvecklare vill lösa kan man minska antalet kodrader, slippa skriva 'boilerplate'-kod och öka produktiviteten. Polyglot programmering visar sin största potential på virtuella platformar (som t ex Javas JVM eller Microsofts CLR) där olika språk kan generera bytekod som exekverar på en virtuell maskinen. 

Welcome and introduction of Anders (10 min)

Introduction to polyglot programming (50 min)

  1. History
  2. Where it is used
  3. Why it is used
  4. When is it applicable
  5. Characteristics of the languages
  6. Benefits and disadvantages of using polyglot programming

Introduce my choice of languages: (10 min)

  1. Java, Scala, Groovy
  2. Explain why I have chosen these

Example: Traffic simulator (10 min, can be removed if needed)

This example has all elements needed to be a good example. It has active objects, passive objects and objects with special rules.

 • Q & A (10 min)

Anders Mårtensson

Anders MårtenssonAnders har jobbat med Javautveckling i mer än 15 år. Under de åren har han utvecklat många system där Java varit en grundpelare, men har använt sig av andra språk när det varit en bättre alternativ. Han har jobbat mycket med agil utvecklingsmetodik och har drivit en agila resan för ett flertal team.

Welcome and introduction of Anders (10 min)

Introduction to polyglot programming (50 min)

  1. History
  2. Where it is used
  3. Why it is used
  4. When is it applicable
  5. Characteristics of the languages
  6. Benefits and disadvantages of using polyglot programming

Introduce my choice of languages: (10 min)

  1. Java, Scala, Groovy
  2. Explain why I have chosen these

Example: Traffic simulator (10 min, can be removed if needed)

This example has all elements needed to be a good example. It has active objects, passive objects and objects with special rules.

 • Q & A (10 min)

Anders Mårtensson

Anders MårtenssonAnders har jobbat med Javautveckling i mer än 15 år. Under de åren har han utvecklat många system där Java varit en grundpelare, men har använt sig av andra språk när det varit en bättre alternativ. Han har jobbat mycket med agil utvecklingsmetodik och har drivit en agila resan för ett flertal team.

Kursfakta

Kurs-ID: PS1808
Längd: 1,5 Tim
Pris exkl moms: 0 kr

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa