PS201307

Ladda ner som PDF

Vad innebär Tjänsteorientering för Human Resources?

Vad innebär Tjänsteorientering för Human Resources?

Detta seminarium vänder sig i första hand till HR-funktionen, till både chefer och medarbetare. HR har mycket att vinna på att förtydliga hur de stöttar verksamheten och vilket värde de tillför.

Ur verksamhetens (kundens) perspektiv är det långtifrån alla verksamhetschefer eller övrig personal som vet vad HR erbjuder för tjänster. För att HR ska lyckas krävs att konceptet Tjänstehantering (Service Management) blir en del av kulturen.

Notera att seminariet den 12/9  kommer att hållas i Olingos lokaler på Gamla Brogatan 32. 


Innehåll

Vi går bl a igenom och förklarar varför HR bör tillhandahålla en tjänstekatalog som beskriver de bastjänster och verksamhetsutvecklande tjänster som erbjuds. Varför tjänsterna bör kostnads/prissättas och kvaliteten på tjänsterna avtalas.

Fokus kommer att läggas vid:

- Vad tjänstehantering (Service Management) handlar om

- Utmaningar inom leveransen av HR-tjänster

- Konkretisering av vad tjänstehantering innebär för HR

- Ramverk som stöd för tjänstehantering


Målgrupp

Beslutsfattare, HR-chefer, HR-medarbetare och alla som söker kunskap om tjänstehantering.

 

Agenda

08:00-08:30 Registrering och kaffe
08:30-10:30 Seminarie

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: PS201307
Längd: 2 Tim
Pris exkl moms: 0 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.