Systemutveckling

Systemutveckling kurs & utbildningSystemutvecklare spelar idag en allt större roll när IT-system blivit en naturlig och viktig del i de flesta företags dagliga arbete. Hos Informator hittar du Sveriges bredaste utbud av systemutveckling kurser och utbildningar.

Informators koncept att erbjuda kurser och utbildningar inom systemutveckling för alla inblandade innebär att vi har tekniska kurser, såväl som för dig som utformar arkitekturen, skriver koden, leder arbetet kring systemutvecklingen eller jobbar med Kravhantering och Test.

Informators kurser och utbildningar inom systemutveckling och programmering täcker bland annat Java, .NET, AzurePythonSQL Server, Webb, JIRA & AtlassianGIT, Perl, Python, C, C++, C#, Secure Coding för dessa områden och mycket mer. Bland våra utbildningar hittar du även kurser i systemarkitektur och agila metoder.

Kurser inom JAVA

Javaprogrammering - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2731 Datum: 29 jan, 26 feb, 9 apr, 14 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är kursen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Läs mer

Javaprogrammering - Avancerad


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2732 Datum: 5 mar, 23 apr, 2 jul
Läs mer och boka >

Det här utbildningen är för dig som vill gå vidare och lära dig avancerad Javaprogrammering! Du får lära dig hur man tillämpar beprövade DesignPatterns, olika tekniker för att hantera XML-filer, såväl för konfiguration som för lagring av data.

Läs mer

Effective Core Java


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2941 Datum: 19 mar, 28 maj
Läs mer och boka >

The course adheres to the guide lines defined by Joshua Bloch in ”Effective Java”, and systematically covers a number of areas within software development using core Java APIs. You will get a thorough understanding of the power of unit testing, thereby avoiding common errors and pitfalls. Core Java APIs will be covered in detail.

Läs mer
Läs mer och boka >

In this course, student will learn to develop advanced web applications using Java 8 with Spring and Angular.

The focus will be on coding activities based on real-life examples showing how to use Java to create single page applications. Angular will be introduced and compared with Swing and JSP. So the student know when each tool should/could be used.

Läs mer
Läs mer och boka >

Java Enterprise Edition (Java EE) is the industry standard for enterprise Java computing. You can use the Java EE platform to develop an enterprise Java application quick and easy. The platform has several specifications such as JSF, EJB, JPA, JTA and more.

Läs mer

Enterprise JavaBeans


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2609 Datum: 5 feb, 9 apr, 11 jun
Läs mer och boka >

This EJB 3 course is designed for experienced Java developers who wish to extend their knowledge to JEE middleware and who wish to get started with the new EJB 3 component model to develop Java Middleware applications.

Läs mer

Spring Framework


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T20109 Datum: 12 mar, 4 apr, 18 jun
Läs mer och boka >

Spring Framework is a Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing Java applications. Spring handles the infrastructure so you can focus on your application.

Läs mer

Java Server Faces


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1008 Datum: 16 apr, 28 maj
Läs mer och boka >

JavaServer Faces is an improved version of JSF web development framework. JSF is much simplified and improved version and is very suitable for producing web applications and custom components easier than before. JSF replaces old JSP pages with new Facelet technology and while both are supported, facelets are now way to go. JSF also offers improved support for AJAX patterns.

Läs mer
Läs mer och boka >

This 2-day training dives deep into the JVM internals and tool set offered by JVM’s eco-system. It also describes possible scenarios that may arise during production system support.

Läs mer

Java Clean Code


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1701 Datum: 18 jun
Läs mer och boka >

Mule ESB Integration Workshop


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1730 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Mule ESB är en Java-baserad integrationsplattform vars syfte är att sätta samman system med hjälp av och konfiguration istället för att skapa spaghetti-kod. Mule lösningar bygger på att man skapar återanvändningsbara connectorer för att ansluta till andra system.

Den här kursen guidar dig till att snabbt komma igång med Mule och se fördelar och nackdelar med en integrationsplattform.

Läs mer

Modern TDD in Java


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1304 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Test-Driven Development (TDD) puts testing at the heart of the development process. Instead of testing being a boring, time-compressed flurry of bug hunting that follows on from implementation, TDD sees us use tests to drive and support the implementation process itself. Applied correctly, TDD may lead to better designed, less buggy software that developers are confident to evolve and extend as new requirements arrive.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom .NET & Visual Studio

ASP.NET MVC Core 2


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538B Datum: 22 feb, 19 apr, 28 jun
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i ASP.NET MVC Core. Vi dyker ner i senaste versionen av ASP.NET, tittar på beståndsdelar och arkitektur av ASP.NET MVC Core-mönstret, går igenom MVC-modeller med LINQ och Entity Framework och mycket mer!

Läs mer

Beginning C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1222 Datum: 31 jan, 22 aug
Läs mer och boka >

Med denna kurs kommer du igång med C# och .NET-ramverket från början. Kursen hjälper dig förstå språkets grundläggande syntax och täcker de viktigaste delarna av klassbiblioteket.

Läs mer

C# Fast Track


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 1 feb, 8 mar, 3 maj, 18 jun
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer
Läs mer och boka >

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web site application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the student for exam 70-486.

Läs mer

Programming in C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20483 Datum: 29 jan, 19 mar, 21 maj MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create applications using the C# language and .NET 4.5. At the end of the course, students should leave the class with a solid knowledge of C# and how to use it to develop .NET Framework 4.5 applications. This course uses Visual Studio 2012, running on Windows 8.

Läs mer

Dependency Injection using MVVM & WPF


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1542 Datum: 12 feb, 16 apr, 11 jun
Läs mer och boka >

Learn how to write loosely coupled code that is easy to test and easy to maintain with high cohesion and “Separation of Concern”. This is the future for modern software development and it might question some of the “old school” ways of doing OOP.

Several high-profile companies such as H&M, DICE and King are using Dependency Injection in their R&D departments and some have it as requirement for employment.

Läs mer

Intermediate C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1223 Datum: 6 feb, 18 apr, 10 sep
Läs mer och boka >

Using C # effectively means that you have to extend beyond the language's object-oriented features. Effective C # developers use generic types, LINQ (Language Integrated Query) and lambda expressions. The use enumerations, nullable types, initiator and extension methods to write cleaner code that is easier to refactor. This course helps developers who already have knowledge of the object-oriented features of C # to take the next step in the language.

Läs mer
Läs mer och boka >

In this course, students will learn how to design and develop services that access local and remote data from various data sources. Students will also learn how to develop and deploy services to hybrid environments, including on-premises servers and Windows Azure. 

Läs mer
Läs mer och boka >

In recent years, parallel hardware has become the norm. It's not unusual to discover that one's smartphone has a multi-core CPU these days! At the same time, making calls to remote services has become common and users have come to expect highly responsive interfaces - both of which push developers towards asynchronous programming.

Läs mer

Introduction to WPF


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1417 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Kursen kommer att gå igenom och förklara alla nödvändiga steg för att skapa en applikation i Windows Presentation Foundation. Kursen startar med en introduktion till grundläggande koncept i WPF, och belyser även skillnaden mellan att utveckla applikationer i WinForms jämfört med WPF.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se