Systemutveckling

Systemutvecklare utbildning

Systemutvecklare spelar idag en allt större roll när IT-system blivit en naturlig och viktig del i de flesta företags dagliga arbete. Informators koncept att erbjuda utbildning för alla inblandade innebär att vi har tekniska kurser, såväl som för dig som utformar arkitekturen, skriver koden, leder arbetet kring systemutvecklingen eller jobbar med Kravhantering och Test.

Informators utbildningar i systemutveckling och programmering täcker bland annat Java, .NET, AzurePythonSQL Server, Webb, JIRA & AtlassianGIT, Perl, Python, C, C++, C#, Secure Coding för dessa områden och mycket mer. Bland våra utbildningar hittar du även kurser i systemarkitektur och agila metoder.

Kurser inom .NET & Visual Studio

Beginning C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1222 Datum: 9 aug, 18 sep, 15 nov
Läs mer och boka >

Med denna kurs kommer du igång med C# och .NET-ramverket från början. Kursen hjälper dig förstå språkets grundläggande syntax och täcker de viktigaste delarna av klassbiblioteket.

Läs mer
Läs mer och boka >
4 oktober
4 oktober R
4 oktober R

Kursen kommer att gå igenom och förklara alla nödvändiga steg för att skapa en applikation i Windows Presentation Foundation. Kursen startar med en introduktion till grundläggande koncept i WPF, och belyser även skillnaden mellan att utveckla applikationer i WinForms jämfört med WPF.

Läs mer

Developing ASP.NET MVC Web Applications


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20486 Datum: 21 aug, 2 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web site application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the student for exam 70-486.

Läs mer

C# Fast Track

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 18 sep, 5 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer
Läs mer och boka >

In this course, students will learn how to design and develop services that access local and remote data from various data sources. Students will also learn how to develop and deploy services to hybrid environments, including on-premises servers and Windows Azure. 

Läs mer

ASP.NET MVC Core

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538B Datum: 25 sep, 19 okt, 30 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i ASP.NET MVC Core. Vi dyker ner i senaste versionen av ASP.NET, tittar på beståndsdelar och arkitektur av ASP.NET MVC Core-mönstret, går igenom MVC-modeller med LINQ och Entity Framework och mycket mer!

Läs mer

Dependency Injection using MVVM & WPF


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1542 Datum: 28 aug, 16 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

Learn how to write loosely coupled code that is easy to test and easy to maintain with high cohesion and “Separation of Concern”. This is the future for modern software development and it might question some of the “old school” ways of doing OOP.

Several high-profile companies such as H&M, DICE and King are using Dependency Injection in their R&D departments and some have it as requirement for employment.

Läs mer

Intermediate C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1223 Datum: 14 aug, 2 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

Using C # effectively means that you have to extend beyond the language's object-oriented features. Effective C # developers use generic types, LINQ (Language Integrated Query) and lambda expressions. The use enumerations, nullable types, initiator and extension methods to write cleaner code that is easier to refactor. This course helps developers who already have knowledge of the object-oriented features of C # to take the next step in the language.

Läs mer
Läs mer och boka >
30 augusti
Läs mer och boka >

In recent years, parallel hardware has become the norm. It's not unusual to discover that one's smartphone has a multi-core CPU these days! At the same time, making calls to remote services has become common and users have come to expect highly responsive interfaces - both of which push developers towards asynchronous programming.

Läs mer

C# Fast Track

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 18 sep, 5 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer

Programming in C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20483 Datum: 28 aug, 25 sep, 23 okt, 27 nov MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create applications using the C# language and .NET 4.5. At the end of the course, students should leave the class with a solid knowledge of C# and how to use it to develop .NET Framework 4.5 applications. This course uses Visual Studio 2012, running on Windows 8.

Läs mer

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20480A Datum: 4 sep, 16 okt, 11 dec
Läs mer och boka >

This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths.

This optimized three day course focus on the introduction in using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications.

Läs mer
Läs mer och boka >

This course is a continuation of the course: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - Optimized

The course continues the focus on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications

Läs mer
Läs mer och boka >

Det här är en praktisk kurs, och vi håller oss nära programkoden hela vägen. Under kursen bygger vi successivt upp en mindre applikation från grunden. Kursen täcker även testning, hur man applicerar nyckelinsikterna från kursen på existerande system, och hur man skalar ut ett system byggt med CQRS.

Läs mer
Läs mer och boka >

A number of programming languages are available today to compile code to .NET and ASP.NET frameworks. The environment provides powerful means for security development, but developers should know how to apply the architecture- and coding-level programming techniques in order to implement the desired security functionality and avoid vulnerabilities or limit their exploitation.

Läs mer
Läs mer och boka >

Beyond a solid knowledge in using various security features of .NET and ASP.NET, even for experienced programmers it is essential to have a deep knowledge in Web-related vulnerabilities both on server and client side along with the consequences of the various risks.

In this course the general web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of ASP.NET. A special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

Läs mer

MVVM in Windows Apps


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1504 Kursen genomförs på förfrågan

Den här kursen fokuserar helt på hur man använder designmönstret MVVM (Model-View-ViewModel) i utveckling av appar för Windows Phone och Windows 8. Kursen består av teoretiska genomgångar, men framför allt praktiska labbövningar som ger deltagarna goda kunskaper i hur man skapar MVVM-anpassade gränssnitt, med eller utan externa ramverk.

Läs mer

Programming Fundamentals of Web Applications


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS10958 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
This five-day instructor-led course provides the knowledge and skills to develop web applications by using Microsoft Visual Studio and WebMatrix 2. The course introduces the Microsoft web stack and shows how to use WebMatrix 2 to develop web applications. The course will help students understand how start with basic web development concepts, and how to use existing applications from the Application Gallery. The course will describe basic web development, including CSS, plug-ins, scripting, basic data access, and application hosting. The course will also describe how to use Windows Azure for application hosting, and how to move beyond WebMatrix 2 into Visual Studio.
Läs mer

Advanced Windows Store App Development Using C#


Kurs-ID: MS20485 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20484 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows Store apps with C#. This includes a combination of both design and development skills, as well as ensuring that students are comfortable using and making the most of the Visual Studio and Expression Blend tools. 

Läs mer
Läs mer >

In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows Store apps. This includes a combination of both design and development skills, as well as ensuring that students are comfortable using and making the most of the Visual Studio and Expression Blend tools.

Läs mer

Professional Scrum Developer (.NET)


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1416 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Great software development using Scrum requires the seamless integration of requirements engineering, design, development testing, integration, and deployment within a single iteration. A well-functioning team, software development best practices, proper tools and good understanding of Agile software development are key factors for success in such environments.

Läs mer

Microsoft SDL core training


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1518 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The Combined SDL core training gives an insight into secure software design, development and testing through Microsoft Secure Development Lifecycle (SDL). It provides a level 100 overview of the fundamental building blocks of SDL, followed by design techniques to apply to detect and fix flaws in early stages of the development process.

Läs mer
Läs mer >

Serving teams that use managed code (.NET and ASP.NET typically written in C#) together with native code development (typically C/C++), this training gives a comprehensive overview of the security issues in both environments.

Concerning C/C++, common security vulnerabilities are discussed, backed by practical exercises about the attacking methods that exploit these vulnerabilities, with the focus on the mitigation techniques that can be applied to prevent the occurrences of these dangerous bugs, detect them before market launch or prevent their exploitation.

Läs mer

Combined Java, .NET and Web application security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1510 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Both Java and .NET development environments provide powerful means for security development, but developers should know how to apply the various architecture- and coding-level programming techniques in order to implement the desired security functionality and avoid vulnerabilities.

Providing hands-on knowledge, the course contains numerous exercises on how to use various APIs and tools to prevent untrusted code from performing privileged actions, protect resources through strong authentication and authorization, provide secured remote procedure calls, handle sessions, introduce different implementations for certain functionality, and many more.

Läs mer

Developing ASP.NET Web Forms Applications with Visual Studio


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QAASPNET45 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Azure

Läs mer och boka >

After this intensive training the attendees will leave with a thorough understanding of the Azure API Management platform and the requirements needed to start exposing APIs in a structured and secure manner. The training will focus on real world scenarios using product demos and labs making sure the attendees are prepared with the knowledge and tools to start using the platform the following day.

Läs mer

Integration using Azure App Services


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1134 Datum: 18 sep, 23 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

After this intensive two day training attendees will leave with the solid understanding on how to design and build the next generation of integration and business process solutions using Azure App Services. The training will be packed with scenarios, demos and labs to prepare attendees for start using the platform in real world scenarios.

Attendees will be exposed for everything from modern integrations scenarios with latest SaaS application to handling more traditional scenarios integration on premise solutions communication with flat file and EDI formats.

Läs mer

Introduction to Azure for Developers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS10978 Datum: 3 jul, 11 sep, 30 okt
Läs mer och boka >

This course offers students the opportunity to take an existing ASP.NET MVC application and expand its functionality as part of moving it to Azure.  This course focuses on developing in Azure using Storage, Cloud Services, Service Bus, Active Directory, WebSites and SQL among other features.  This course also focuses on using the provided .NET SDKs, REST APIs, configuration and deployment options related to Azure.

Läs mer

Developing Microsoft Azure Solutions


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20532 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer >

This course is intended for students who have experience building vertically scaled applications.  Students will also have experience with the Microsoft Azure platform and a basic understanding of the services offered.

Läs mer

Windows Azure Data Services


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS55093 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This three day course introduces into Windows Azure Storage consisting of features like tables, blobs, queues and drives and how these features can be used in combination between IaaS and PaaS as well as on-premise components and how Azure Storage can be combined with classic SQL concepts.

Läs mer

Architecting Microsoft Azure Solutions


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS40442 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

IoT using Azure IoT Suite


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1602 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

After this intensive day attendees will leave with solid understanding on how to design and build IoT-solutions based on Azure IoT Suite.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Apputveckling

Läs mer och boka >

Denna kurs tar sin utgångspunkt i ett flertal appar som konstrueras under kursens gång och där teorin förklaras och exemplifieras med apparnas källkod. 

Läs mer

Professionell Androidutveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1536 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Kursen startar med en genomgång av centrala begrepp inom Androidutveckling, så som  Activities och Layouts och övergår sedan till att fokusera på de nya API:er som finns  tillgängliga i Android 6, AppCompat och Google Play Services. Kursen ger också en  överblick av hur man designar moderna appar som följer platformens riktlinjer och samtidigt  behåller sin egen identitet. Du får även bekanta dig med några av de tredjepartsbibliotek  som vi anser ingå i en professionell Androidutvecklares verktygslåda. 

Läs mer

Introduction to Xamarin


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1625 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This 1-day course will introduce you to the Xamarin platform, and get you ready to build your first mobile apps using it.

The Xamarin platform enables you to write mobile applications in C#, using Visual Studio (Windows) or Xamarin Studio (cross-platform). It then compiles them into native iOS and Android applications, so they'll perform well.

Läs mer
Läs mer >

In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows Store apps. This includes a combination of both design and development skills, as well as ensuring that students are comfortable using and making the most of the Visual Studio and Expression Blend tools.

Läs mer

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20484 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows Store apps with C#. This includes a combination of both design and development skills, as well as ensuring that students are comfortable using and making the most of the Visual Studio and Expression Blend tools. 

Läs mer

SharePoint - Utveckling med Appmodellen


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T14128 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Detta är kursen för dig som vill utveckla SharePoint-hosted appar till SharePoint 2013, målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap att utveckla appar till SharePoint 2013. Vi kommer att bekanta oss med utvecklingsmiljön, med hur appen ser ut under huven och med övergripande beslut om appens form och distribuering.

Läs mer

Advanced Windows Store App Development Using C#


Kurs-ID: MS20485 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ALM & TFS

Läs mer och boka >

Team Foundation Server 2017 and Visual Studio Online offer many features to help make a developer more productive. Unfortunately developers that are self-taught or those that are moving to TFS/VSO from version control only products often fail to gain the full benefit from this product.

This two day course has been designed for developers wanting to work efficiently with Team Foundation Server 2017 or Visual Studio Online. It focuses on Team Foundation Version Control (TFVC) rather than GIT for version control.

Läs mer
Läs mer och boka >

This 3-day course provides Project Managers, Scrum masters and Team leads the essential skills required to effectively manage a software development project using Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2017 or Visual Studio Team Services.

This course focuses on Agile methodologies and includes discussions and content focused on both Scrum and Kanban practises.

Läs mer

DevOps Using Visual Studio ALM 2017

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1617 Datum: 13 sep, 13 nov
Läs mer och boka >

This exciting new course is the latest to be added to our TFS curriculum. It covers topics including PowerShell and PowerShell Desired State Configuration (DSC), Azure automation, application insights, release management, application diagnostics and troubleshooting, IntelliTrace, and much more.

Läs mer
Läs mer >

This is 2-day course is designed for automation and performance testers who have basic .NET coding skills. The course is divided into two main parts. The first focuses on creating, executing and maintaining Coded UI Tests while the second part looks at Web Performance and Load Testing using Visual Studio 2017.

This course includes hands-on labs to reinforce practical skills and ensure you’re ready to use the tools on your return to your workplace.

Läs mer

Team Foundation Server Developer Foundations (Git)


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QADEVGIT15 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom BizTalk

BizTalk Advanced Developer


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2601 Datum: 9 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

After four days of lecture and intensive hands-on labs, BizTalk Developer Deep Dive attendees will obtain the skills required to build advanced integration and business process automation solutions using BizTalk Server.

Läs mer

BizTalk for Administrators


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2764 Datum: 25 sep, 13 nov
Läs mer och boka >

This course teaches advanced management topics that are not covered in any other publicly available courses. Attendees will learn how to install, configure, deploy, monitor, and manage a BizTalk Server environment. This course also covers advanced topics with hands-on labs for multi-server installations, trading partner integration, and disaster recovery.  

Läs mer

BizTalk Server Developer Core


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2765 Datum: 4 sep, 6 nov
Läs mer och boka >

After four-days of intense hands-on training, developers will leave with the core skills required to design and build the next generation of integration and business process solutions using BizTalk Server. Training on the BizTalk Server platform encompasses understanding fundamental concepts, basic architecture and using functions of Enterprise Application Integration, Business Process Automation with support for transactions, business to business communication, message broker and business activity monitoring. The BizTalk Developer core course offers developers more advanced content than the Microsoft Official Curriculum (MOC) or any other competing course.

Läs mer
Läs mer och boka >

After this intensive training the attendees will leave with a thorough understanding of the Azure API Management platform and the requirements needed to start exposing APIs in a structured and secure manner. The training will focus on real world scenarios using product demos and labs making sure the attendees are prepared with the knowledge and tools to start using the platform the following day.

Läs mer

Integration using Azure App Services


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1134 Datum: 18 sep, 23 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

After this intensive two day training attendees will leave with the solid understanding on how to design and build the next generation of integration and business process solutions using Azure App Services. The training will be packed with scenarios, demos and labs to prepare attendees for start using the platform in real world scenarios.

Attendees will be exposed for everything from modern integrations scenarios with latest SaaS application to handling more traditional scenarios integration on premise solutions communication with flat file and EDI formats.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom C & C++

Applied Modern C++


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1233 Datum: 17 okt, 18 dec
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers curious about the heavily extended C++11 Standard Library, and the design principles in the tradition of the STL and Boost Libraries - policy based design.

Läs mer

C-programmering - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T101 Datum: 3 okt, 5 dec
Läs mer och boka >

Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

Läs mer

C++ Advanced Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T104 Datum: 19 sep, 14 nov, 5 dec
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications. The course is fully updated to the C++11 and C++14 standards, and is platform and IDE independent. Course focus is on the language itself and the most widely used idioms. For a course on the Standard Library, see T1233 Applied Modern C++.

Läs mer

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Datum: 19 sep, 14 nov
Läs mer och boka >

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the 2014 standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

C++ Threads Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1312 Datum: 18 sep, 13 nov
Läs mer och boka >

Writing thread based programs is one of the most difficult programming tasks you can do. Actually, the general advice is to completely avoid putting in bugs in the code. If that advice turns out to be unrealistic, the next best thing you can do is program according to a set of well-known design patterns. In this course, we focus on the latter approach.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom GIT

Advanced Git


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1232 Datum: 12 sep
Läs mer och boka >

Advanced Git with Gerrit


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1402 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Introduction to Git with Gerrit


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1410 Kursen genomförs på förfrågan

Team Foundation Server Developer Foundations (Git)


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QADEVGIT15 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Internet Of Things

IoT using Azure IoT Suite


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1602 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

After this intensive day attendees will leave with solid understanding on how to design and build IoT-solutions based on Azure IoT Suite.

Läs mer

Understanding The Internet of Things


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QAUTIOT Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Java

Läs mer och boka >

In this course, student will learn to develop advanced web applications using Java 8 with Spring and Angular.

The focus will be on coding activities based on real-life examples showing how to use Java to create single page applications. Angular will be introduced and compared with Swing and JSP. So the student know when each tool should/could be used.

Läs mer

Effective Core Java


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2941 Datum: 4 sep, 24 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

This course focuses on how to write robust and well-designed programs in Java.

Läs mer

Effective Java Enterprise Edition


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1401 Datum: 13 sep, 23 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Java Enterprise Edition (Java EE) is the industry standard for enterprise Java computing. You can use the Java EE platform to develop an enterprise Java application quick and easy. The platform has several specifications such as JSF, EJB, JPA, JTA and more.

Läs mer

Enterprise JavaBeans


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2609 Datum: 28 aug, 2 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

This EJB 3 course is designed for experienced Java developers who wish to extend their knowledge to JEE middleware and who wish to get started with the new EJB 3 component model to develop Java Middleware applications.

Läs mer

Javaprogrammering - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2731 Datum: 28 aug, 9 okt, 6 nov, 4 dec
Läs mer och boka >

Detta är kursen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Läs mer

Java Server Faces


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1008 Datum: 5 okt, 22 nov
Läs mer och boka >

JavaServer Faces is an improved version of JSF web development framework. JSF is much simplified and improved version and is very suitable for producing web applications and custom components easier than before. JSF replaces old JSP pages with new Facelet technology and while both are supported, facelets are now way to go. JSF also offers improved support for AJAX patterns.

Läs mer

JVM Internals and Performance Tuning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1528 Datum: 28 jun, 21 sep, 6 dec
Läs mer och boka >

This 2-day training dives deep into the JVM internals and tool set offered by JVM’s eco-system. It also describes possible scenarios that may arise during production system support.

Läs mer

Spring Framework


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T20109 Datum: 25 sep, 30 okt, 18 dec
Läs mer och boka >

Spring Framework is a Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing Java applications. Spring handles the infrastructure so you can focus on your application.

Läs mer

Modern TDD in Java


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1304 Datum: 7 aug, 2 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

Test-Driven Development (TDD) puts testing at the heart of the development process. Instead of testing being a boring, time-compressed flurry of bug hunting that follows on from implementation, TDD sees us use tests to drive and support the implementation process itself. Applied correctly, TDD may lead to better designed, less buggy software that developers are confident to evolve and extend as new requirements arrive.

Läs mer

Mule ESB Integration Workshop

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1730 Datum: 2 okt, 6 nov, 1 dec
Läs mer och boka >

Mule ESB är en Java-baserad integrationsplattform vars syfte är att sätta samman system med hjälp av och konfiguration istället för att skapa spaghetti-kod. Mule lösningar bygger på att man skapar återanvändningsbara connectorer för att ansluta till andra system.

Den här kursen guidar dig till att snabbt komma igång med Mule och se fördelar och nackdelar med en integrationsplattform.

Läs mer

Java 8 Overview


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1414 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Javaprogrammering - Avancerad


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2732 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Det här utbildningen är för dig som vill gå vidare och lära dig avancerad Javaprogrammering! Du får lära dig hur man tillämpar beprövade DesignPatterns, olika tekniker för att hantera XML-filer, såväl för konfiguration som för lagring av data.

Läs mer

Java Design Patterns


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2605 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The primary goal of this course is to get familiar with the GoF design patterns with Java. The design patterns are generic and one must be able to adapt the selected pattern to the certain platform. The participant will learn the required tricks with Java. After the course the participant knows how to use GoF design patterns in practice and how those can help to implement better Java code.

Läs mer

Java Clean Code

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1701 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The Java Performance Workshop


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS14129 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This comprehensive four day workshop will provide you with techniques that have been proven to improve your ability to find and fix performance bottlenecks. The instructor, Kirk Pepperdine, has 20 years of experience and have also been appointed Java Champion for his contributions to different java communities.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Jira & Atlassian

JIRA Software Advanced


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501B Datum: 18 sep, 8 nov, 4 dec
Läs mer och boka >

This training is designed for more experienced JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the more advanced concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the tricks in how to become a truly advanced user in JIRA and JIRA Agile.

Läs mer

JIRA Software Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501 Datum: 11 sep, 23 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

This training is designed for new JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the core concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the necessary basics in how to navigate and configure these tools as a user. We will coach you in agile concepts and how to apply them in JIRA Agile for Scrum, Kanban and other agile teams. After this training, you will master the basics of JIRA and JIRA Agile. The training is highly interactive and contains practical exercises.

Läs mer

Confluence Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1502 Datum: 19 sep, 7 nov, 5 dec
Läs mer och boka >

This training is designed to get you in the driver seat of your Confluence platform as an end user. We will go through the concepts of Confluence and teach you how to get your daily work done more efficiently. You will learn the necessary basics in how to navigate, find, create and configure Confluence. Starting from basic usage into touching the edge of more advanced usage.

Läs mer

Mastering JIRA Administration


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1503 Datum: 25 sep, 6 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This training is designed for JIRA Administrators and will guide you through the administration concepts of JIRA and coach you in how to become a more efficient JIRA Administrator. You will learn all the necessary things that a JIRA Administrator needs to run a healthy JIRA configuration.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Programmeringsspråk

Läs mer och boka >

Capable of quick scripting as well as sophisticated object-oriented development, perl is called the "Swiss army chainsaw". After twenty years, perl has gone through some significant changes, transforming itself into a modern programming language that runs on numerous platforms.

Läs mer

Python 3 - Intermediate


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1405 Datum: 4 sep, 12 okt, 16 nov, 14 dec
Läs mer och boka >

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Läs mer

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Datum: 4 sep, 9 okt, 13 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code. This course gives you a fast and effective introduction to Python, regardless it it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Läs mer
Läs mer och boka >

Denna kurs tar sin utgångspunkt i ett flertal appar som konstrueras under kursens gång och där teorin förklaras och exemplifieras med apparnas källkod. 

Läs mer

Erlang Basics


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1129 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Erlang - OTP


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1620 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Ruby basic


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1419 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The course covers the fundamentals of the Ruby programming language.

Läs mer

Avancerad Perl Programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1132 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Utbildningen är en fortsättningskurs och riktar sig till personer med en grundläggande förståelse av Perl, men som vill ta nästa steg med språket och dess verktyg.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Python

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Datum: 4 sep, 9 okt, 13 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code. This course gives you a fast and effective introduction to Python, regardless it it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Läs mer

Python 3 - Intermediate


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1405 Datum: 4 sep, 12 okt, 16 nov, 14 dec
Läs mer och boka >

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Perl

Läs mer och boka >

Capable of quick scripting as well as sophisticated object-oriented development, perl is called the "Swiss army chainsaw". After twenty years, perl has gone through some significant changes, transforming itself into a modern programming language that runs on numerous platforms.

Läs mer

Avancerad Perl Programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1132 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Utbildningen är en fortsättningskurs och riktar sig till personer med en grundläggande förståelse av Perl, men som vill ta nästa steg med språket och dess verktyg.

Läs mer

Rakudo Perl 6 and NQP Internals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1532 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Denna intensiva tvådagars workshop gör en djupdykning ned i många delar av Rakudo Perl 6 och NQP, med huvudsakligt fokus på de backend-oberoende delarna men även med visst fokus på JVM:en och den kommande MoarVM. Under kursen får deltagarna bygga sin egen lilla kompilator, komplett med ett enkelt klassbaserat objektsystem, för att hjälpa dem att förstå hur verktygskedjan fungerar.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SharePoint - Dev

SharePoint - Utveckling med Appmodellen


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T14128 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Detta är kursen för dig som vill utveckla SharePoint-hosted appar till SharePoint 2013, målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap att utveckla appar till SharePoint 2013. Vi kommer att bekanta oss med utvecklingsmiljön, med hur appen ser ut under huven och med övergripande beslut om appens form och distribuering.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Secure Coding

Läs mer och boka >

Beyond a solid knowledge in using various security features of .NET and ASP.NET, even for experienced programmers it is essential to have a deep knowledge in Web-related vulnerabilities both on server and client side along with the consequences of the various risks.

In this course the general web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of ASP.NET. A special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

Läs mer

Advanced Java security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1509 Datum: 25 sep, 27 nov
Läs mer och boka >

Even experienced Java programmers are not mastering by all means the various security services offered by Java, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for Web applications written in Java.

The course – besides introducing security components of Standard Java Edition – deals with security issues of Java Enterprise Edition (JEE) and Web services. Discussion of specific services is preceded with the foundations of cryptography and secure communication. Various exercises deal with declarative and programmatic security techniques in JEE, while both transport-layer and end-to-end security of Web services is discussed. The use of all components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs and tools for themselves.

Läs mer
Läs mer och boka >

Beyond a solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in Web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for Web applications written in Java, and the consequences of the various risks.

General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

Läs mer
Läs mer och boka >

A number of programming languages are available today to compile code to .NET and ASP.NET frameworks. The environment provides powerful means for security development, but developers should know how to apply the architecture- and coding-level programming techniques in order to implement the desired security functionality and avoid vulnerabilities or limit their exploitation.

Läs mer

Advanced Java and Web application security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1513 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Beyond a solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in Web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for Web applications written in Java, and the consequences of the various risks.

General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

Läs mer

C/C++ secure coding


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1508 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The training explains in details the mechanisms underlying typical C/C++ security relevant programming bugs – the common security vulnerabilities. The root causes of the problems are explained through a number of easy-to-understand source code examples, which at the same time make clear how to find and correct these problems in practice. The real strength of the course lays in numerous hands-one exercises, which help the participants understand how easy it is to exploit these vulnerabilities by the attackers.

Läs mer
Läs mer >

Serving teams that use managed code (.NET and ASP.NET typically written in C#) together with native code development (typically C/C++), this training gives a comprehensive overview of the security issues in both environments.

Concerning C/C++, common security vulnerabilities are discussed, backed by practical exercises about the attacking methods that exploit these vulnerabilities, with the focus on the mitigation techniques that can be applied to prevent the occurrences of these dangerous bugs, detect them before market launch or prevent their exploitation.

Läs mer

Combined C/C++, Java and Web application security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1506 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

To serve in the best way heterogeneous development groups that are using various platforms simultaneously during their everyday work, we have merged various topics into a combined course that presents diverse secure coding subjects in didactic manner on a single training event. This course combines C/C++ and Java platform security to provide an extensive, cross-platform secure coding expertise.

Läs mer

Combined Java, .NET and Web application security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1510 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Both Java and .NET development environments provide powerful means for security development, but developers should know how to apply the various architecture- and coding-level programming techniques in order to implement the desired security functionality and avoid vulnerabilities.

Providing hands-on knowledge, the course contains numerous exercises on how to use various APIs and tools to prevent untrusted code from performing privileged actions, protect resources through strong authentication and authorization, provide secured remote procedure calls, handle sessions, introduce different implementations for certain functionality, and many more.

Läs mer

Combined Java, PHP and Web application security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1511 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Even experienced programmers do not master by all means the various security services offered by their development platforms, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for their developments. This course targets developers using both Java and PHP, providing them essential skills necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet.

Levels of Java security architecture are walked through by tackling access control, authentication and authorization, secure communication and various cryptographic functions. Various APIs are also introduced that can be used to secure your code in PHP, like OpenSSL for cryptography or HTML Purifier for input validation. On server side, best practices are given for hardening and configuring the operating system, the web container, the file system, the SQL server and the PHP itself, while a special focus is given to client-side security through security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

Läs mer

Microsoft SDL core training


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1518 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The Combined SDL core training gives an insight into secure software design, development and testing through Microsoft Secure Development Lifecycle (SDL). It provides a level 100 overview of the fundamental building blocks of SDL, followed by design techniques to apply to detect and fix flaws in early stages of the development process.

Läs mer

Secure coding in PHP


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1517 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The course provides essential skills for PHP developers necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet. Web vulnerabilities are discussed through PHP-based examples going beyond the OWASP top ten, tackling various injection attacks, script injections, attacks against session handling of PHP, insecure direct object references, issues with file upload, and many others. PHP-related vulnerabilities are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, incorrect error and exception handling, improper use of security features and time- and state-related problems. For this latter we discuss attacks like the open_basedir circumvention, denial-of-service through magic float or the hash table collision attack. In all cases participants will get familiar with the most important techniques and functions to be used to mitigate the enlisted risks.

Läs mer

Standard Java security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1512 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The Java language and the Runtime Environment (JRE) was designed to be free from the most problematic common security vulnerabilities experienced in other languages, like C/C++. Yet, software developers and architects should not only know how to use the various security features of the Java environment (“Java for security”), but should also be aware of the numerous vulnerabilities that are still relevant for Java development (“security of Java”).

The introduction of security services is preceded with a brief overview of the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. The use of these components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs for themselves.

Läs mer

Web application security


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1519 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Protecting applications that are accessible via the Web requires well-prepared security professional who are at all time aware of current attack methods and trends. Plethora of technologies and environments exist that allow comfortable development of Web applications (like Java, ASP.NET or PHP). One should not only be aware of the security issues relevant to these platforms, but also of all general vulnerabilities that apply regardless of the used development tools.

Läs mer

Web application testing


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1520 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Testing plays a very important role in ensuring security and robustness of web applications. Various approaches – from high level auditing through penetration testing to ethical hacking – can be applied to find vulnerabilities of different types. However if you want to go beyond the easy-to-find low-hanging fruits, security testing should be well planned and properly executed. Remember: security testers should ideally find all bugs to protect a system, while for adversaries it is enough to find one exploitable vulnerability to penetrate into it.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom UX / Användargränssnitt

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se