T1305

Ladda ner som PDF

Android App Programmering - An App-Driven Approach

Android är den snabbast växande mobila plattformen. Delvis för att det är en rolig och produktiv plattform, men också på grund av möjligheten att skapa helt företagsspecifika mobila lösningar.

Denna kurs tar sin utgångspunkt i ett flertal appar som konstrueras under kursens gång och där teorin förklaras och exemplifieras med apparnas källkod. Alla appar är helt kompletta och använder sig av ett stort antal system-tjänster, såsom media, internet, vibrator, kamera, rörelse-sensorer, GPS med flera.

Målgrupp

App-programmerare

Förkunskaper

Kunnig i Java programmering

Du erbjuds också möjligheten att publicera en eller flera av dina appar på Google Play. Vad som behövs, är att du registrerar dig som Android-utvecklare och betalar en avgift (just nu $25).

Kom ihåg att ta med dig din Android-telefon (och platta, om du har), samt glöm inte USB-kabeln som du behöver för att installera dina app:ar.

Övningar:

Många praktiska övningar

Teknik:

 Java 6, IntelliJ 12, Android SDK

Innehåll:

Bakgrund och Översikt

 • Varför skapades Android OS
 • Android OS versioner
 • Android devices
 • Google Play Android Apps
 • Alternativ till Google Play
 • Android arkitektur
 • Dalvik JVM
 • Översikt av typiska Android komponenter

Installation av utvecklingsmiljön

 • Installation och konfigurering av Android SDK
 • Skapa AVD (Android Virtual Device)
 • Hantera emulatorn
 • Konfigurera emulatorn för hårdvaru-virtualisering (för bättre prestanda)
 • Ansluta en riktig Android smartphone
 • Skapa ett Android projekt och hur det är organiserat

App: Hello Android

Demonstrerar hur man bygger en app från börjar till slut och kör den på emulatorn och en Android smartphone. Denna app illustrerar

 • Grundläggande app design
 • XML layout
 • Klassen R
 • Resurser och resurstyper
 • Dimensioner och färger
 • Visa och växla bilder
 • Spela... Läs mer

Du erbjuds också möjligheten att publicera en eller flera av dina appar på Google Play. Vad som behövs, är att du registrerar dig som Android-utvecklare och betalar en avgift (just nu $25).

Kom ihåg att ta med dig din Android-telefon (och platta, om du har), samt glöm inte USB-kabeln som du behöver för att installera dina app:ar.

Övningar:

Många praktiska övningar

Teknik:

 Java 6, IntelliJ 12, Android SDK

Innehåll:

Bakgrund och Översikt

 • Varför skapades Android OS
 • Android OS versioner
 • Android devices
 • Google Play Android Apps
 • Alternativ till Google Play
 • Android arkitektur
 • Dalvik JVM
 • Översikt av typiska Android komponenter

Installation av utvecklingsmiljön

 • Installation och konfigurering av Android SDK
 • Skapa AVD (Android Virtual Device)
 • Hantera emulatorn
 • Konfigurera emulatorn för hårdvaru-virtualisering (för bättre prestanda)
 • Ansluta en riktig Android smartphone
 • Skapa ett Android projekt och hur det är organiserat

App: Hello Android

Demonstrerar hur man bygger en app från börjar till slut och kör den på emulatorn och en Android smartphone. Denna app illustrerar

 • Grundläggande app design
 • XML layout
 • Klassen R
 • Resurser och resurstyper
 • Dimensioner och färger
 • Visa och växla bilder
 • Spela ljudklipp
 • Enkel animering av widgets
 • Implementation av skak-detektering (accelerator sensor)

Driftsättning av app

 • Vilka skillnader är det mellan en DEV app och en PROD app
 • Android’s bygg-process i detalj
 • Android manifestet
 • X.509 certifikat
 • Skapa egna certifikat
 • Signering av APK fil (app)
 • Olika sätt att testa en PROD app
 • Android Asset Studio

Publicering på Google Play

Här går vi igenom alla steg för att publicera en app på Google Play. Om du har lust och vill betala registreringsavgiften kan du nu publicera din första app (Hello Android).

Grundläggande App Design

 • Kodstruktur och fundamentala byggstenar
 • Skapa Activity med layout
 • Livs-cykel metoder för en Activity
 • Anropa en annan activity
 • Anropa en annan activity och vänta på ett resultat
 • Loggning
 • Hantering av skärmrotation och hur man förhindrar rotation
 • Att spara vy-data och app tillstånd

App: Voice Recorder

Här bygger vi en enkel app som kan spela in din röst och spela upp den senare. Denna app illustrerar

 • Användning av mikrofonen och MediaRecorder
 • Användning av högtalaren och MediaPlayer
 • Att skriva till och läsa från filer på SD-kortet (external storage)
 • Förstå string resurser och i18n, vi gör app:en på både engelska och svenska

Grundläggande UI design

 • Översikt av vanliga UI widgets
 • Hur man hanterar XML layouter (preview vs designer)
 • Vanliga widget konfigureringar
 • Styles och themes
 • Containrar och layout-strategier
 • LinearLayout, RelativeLayout, TableLayout, GridLayout
 • FrameLayout och ScrollView
 • Olika typer av Buttons
 • Click-handlers
 • Options menu
 • User preferenses

App: Guess a Number

Här bygger vi ett enkelt spel som går ut på att gissa ett nummer. För att göra det intressantare använder vi röst-inmatning (speechàtext) och röst-generering (textàspeech).  Denna app illustrerar

 • Medium-komplex UI
 • Starta telefonens vibrator
 • Hantera olika typer av knapptryckningar
 • Lägga in en options / action-bar meny
 • Spara inställningar och läsa av dessa
 • Ta emot röst-indata och låta Google analysera vad som sägs (speechàtext)
 • Generera text-uppläsning (textàspeech)

Mer om UI design

 • Nästan allt om TextView
 • Sliders och stars
 • Indata-fält (EditText)
 • Toast
 • Olika typer av AlertDialogs
 • Hur man bäst hanterar ListView
 • Att bygga UI för både telefon, platta och TV
 • Action-bar
 • Fragments i Android 4
 • Kompatibilitet, dvs stödja Android 2

App: Photo Ops

Här bygger vi en enkel app som kan styra kameran och hantera ett galleri av alla foton eller videos. Denna app illustrerar

 • Starta telefonens kamera
 • Lagra kamerans bilder på external storage
 • Hantera bild-egenskaper
 • Hantera bilder i list och visa dem i fullformat

Bakgrundsbehandling

 • Vad är UI Thread
 • Vad är en ANR krasch och hur kan det undvikas
 • Trådar och Android
 • RunOnUIThread
 • AsyncTask
 • Hantering av en horisontell progress-bar

App: Fibonacci

Här bygger vi en app, som gör långa beräkningar i bakgrunden. Denna app illustrerar

 • Användning av AsyncTask
 • Hantering av progress

Internet kommunikation

 • Den mångsidiga WebView
 • Access av http webb-tjänster från Android
 • Positions-bestämning

App: Sun-rise / Sun-set

Här bygger vi en app som via aktuell GPS position, frågar den norska vädertjänsten om när solen går upp respektive ned i dag eller de närmsta X dagarna.

Android databasen

 • SQLite
 • SQLiteHelper
 • SQL orienterade metoder
 • SQL genererande metoder
 • Typiska CRUD operationer i Android
 • Queries, cursors och adapters

App: Simple Contacts

Här bygger vi en enkel kontaktbok, där data lagras i SQLite. Vi låter de flesta kontakt-uppgifter vara klickbara. T.ex. klickar man på ett telefonnummer, så startas phone-app. Klickar man på en adress, så startas google-maps. Klickar man på en webb-adress, så startas browsern. Varje kontakt har en bild, antingen en valbar ikon eller ett photo taget med kameran.

App: Droid Chat

Avslutningsvis, bygger vi en chat app som kommunicerar med en server (implementerad i Groovy&Grails och driftsatt i Amazon AWS molnet). Målsättningen är att alla kursdeltagare ska kunna kommunicera med varandra innan kursen avslutas. Vi anävnder så mycket som möjligt från tidigare app:ar.

Open-Source Biblioteken

Vi gör en översikt över intressant Android bibliotek som det är värt att känna till, såsom Android-Annotations, Android-KickStarter, Spring-Mobile och många fler.

Alternativen

Vi går igenom några alternativ till vanlig Android programmering, såsom AppInventor, HTML5 och PhoneGap.

 

"Mycket bra och kopplat på ett bra sätt mot vad jag verkligen behöver." 
/ en nöjd deltagare 15/10-2014
Citat från tidigare deltagare
 "Mycket bra fokusering på väsentligheter... Duktig på att kunna förklara och visa på ett förenklat sätt."
/ en nöjd deltagare 15/10-2014
Citat från tidigare deltagare
"Mycket bra kurs! Toppen lärare!" 
/ en nöjd deltagare 02/7-2014
Citat från tidigare deltagare
   

Kursfakta

Kurs-ID: T1305
Längd: 5 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.