C & C++

Informator C & C++ Gurus - Kjell H Carlsson, Jens Riboe & Anders Forsberg

Informator har ett mycket starkt kursutbud inom C och C++, hela vägen från grundkurs i C till rejäl fördjupning i de nya möjligheterna att göra effektiv och robust kod i de nya standarderna C++11/C++14. 

För inriktning mot specifika klassbibliotek finns en med mycket hands-on i C++ Standardbiblioteket, en kurs för Windowsutveckling med MFC och en kurs för systemprogrammering i Linux/Unix. Här finns också en snabb genväg till avancerat kunnande i C++ för den som har goda förkunskaper i Java.

Kurser inom C & C++

Läs mer och boka >

Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

Läs mer

Applied Modern C++


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1233 Datum: 9 okt, 11 dec
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers curious about the heavily extended C++11 Standard Library, and the design principles in the tradition of the STL and Boost Libraries - policy based design.

Läs mer

C++ Advanced Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T104 Datum: 23 okt, 13 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications.

The course is fully updated to the C++11 and C++14 standards, and is platform and IDE independent. Course focus is on the language itself and the most widely used idioms. For a course on the Standard Library, see T1233 Applied Modern C++. Several labs illustrate the theory. Among the lab themes are resource allocation, advanced operator overloading, smart pointers, function objects, interfaces and abstract classes, exception safety, move semantics and universal references.

Läs mer

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Datum: 9 okt, 13 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the latest standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

C++ Threads Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1312 Datum: 20 aug, 3 dec
Läs mer och boka >

Writing thread based programs is one of the most difficult programming tasks you can do. Actually, the general advice is to completely avoid putting in bugs in the code. If that advice turns out to be unrealistic, the next best thing you can do is program according to a set of well-known design patterns. In this course, we focus on the latter approach.

Läs mer

GPGPU-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1828 Datum: 25 okt, 22 nov
Läs mer och boka >

Kursen är framtagen för utvecklare som ville få grundläggande kunskapa inom programmering för GPU, samt hur de kan användas för att få bäst möjliga prestanda utav applikationer.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se