C & C++

Informator C & C++ Gurus - Kjell H Carlsson, Jens Riboe & Anders Forsberg

Informator har ett mycket starkt kursutbud inom C och C++, hela vägen från grundkurs i C till rejäl fördjupning i de nya möjligheterna att göra effektiv och robust kod i de nya standarderna C++11/C++14. 

För inriktning mot specifika klassbibliotek finns en med mycket hands-on i C++ Standardbiblioteket, en kurs för Windowsutveckling med MFC och en kurs för systemprogrammering i Linux/Unix. Här finns också en snabb genväg till avancerat kunnande i C++ för den som har goda förkunskaper i Java.

Kurser inom C & C++

Läs mer och boka >

Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

Läs mer
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers curious about the heavily extended C++11 Standard Library, and the design principles in the tradition of the STL and Boost Libraries - policy based design.

Läs mer

C++ Advanced Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T104 Datum: 11 dec, 19 feb, 9 apr, 2 jul
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications.

The course is fully updated to the C++11 and C++14 standards, and is platform and IDE independent. Course focus is on the language itself and the most widely used idioms. For a course on the Standard Library, see T1233 Applied Modern C++. Several labs illustrate the theory. Among the lab themes are resource allocation, advanced operator overloading, smart pointers, function objects, interfaces and abstract classes, exception safety, move semantics and universal references.

Läs mer

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Datum: 11 dec, 5 mar, 9 apr, 21 maj - Fler...
Läs mer och boka >

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the latest standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

C++ Deep Dive


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1813 Datum: 24 jan, 11 mar, 8 jul
Läs mer och boka >

I denna C++ påbyggnadskurs för dig med tidigare erfarenhet så går vi igenom hur man utvecklar professionella C++ applikationer med hög tillförlitlighet som är återanvändbara, lätta att testa och lätta att vidareutveckla både av dig själv och av andra.

Du får också lära dig att behärskar de avancerade koncepten i C++ och hur du gör utvecklar effektiv kod med optimal minneshantering som kan exekvera på olika plattformar. Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar.

Läs mer

C++ Threads Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1312 Datum: 4 mar, 17 jun
Läs mer och boka >

Writing thread based programs is one of the most difficult programming tasks you can do. Actually, the general advice is to completely avoid putting in bugs in the code. If that advice turns out to be unrealistic, the next best thing you can do is program according to a set of well-known design patterns. In this course, we focus on the latter approach.

Läs mer

Programming with C++


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QACPP Datum: 25 feb, 8 apr, 5 aug, 2 dec
Läs mer och boka >
Läs mer och boka >
24 april R
24 april R
24 april R
24 april R

This course will change the way you look at your C/C++ code. We'll teach you the common weaknesses and their consequences that can allow hackers to attack your system, and – more importantly – best practices you can apply to protect yourself. We give you a holistic view on C/C++ programming mistakes and their countermeasures from the machine code level to virtual functions and OS memory management. We present the entire course through live practical exercises to keep it engaging and fun.

Läs mer

GPGPU-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1828 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Kursen är framtagen för utvecklare som ville få grundläggande kunskapa inom programmering för GPU, samt hur de kan användas för att få bäst möjliga prestanda utav applikationer.

Läs mer

C/C++ Security Master Course


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: CL-CSM Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >
As a developer, your duty is to write bulletproof code. However... What if we told you that despite all of your efforts, the code you have been writing your entire career is full of weaknesses you never knew existed? What if, as you are reading this, hackers were trying to break into your code? How likely would they be to succeed? PARTICIPANTS ATTENDING THIS COURSE WILL Understand basic concepts... Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se