T2906

Ladda ner som PDF

C++ for Java Programmers

På denna utbildning lär du dig att skriva objektorienterade program i C++.  Du lär dig att använda språkets grundläggande strukturer, samt att hantera mer avancerade språkelement.

Du får lära dig att använda undantagshantering för att skapa program med robust felhantering, använda och utvidga in- och utmatningsmekanismerna i C++. Du får dessutom en inblick i C++ standardbibliotek, STL. Kursen tar även upp avgörande skillnader mellan Java och C++.

Målgrupp

Programmerare och systemerare som vill lära sig att praktiskt tillämpa objektorientering med C++.

Förkunskaper

Erfarenhet från programmering i Java, C# eller C kompletterat med kunskap inom objektorientering. Kunskaper i Java är inget formellt krav, men underlättar förståelsen vid jämförelser mellan C++ och Java.

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska ingår.

Innehåll:

1. C++ vs Java

 • Nyckelord
 • Datatyper
 • Operatorer
 • Flödeskontroll
 • Minneshantering
 • Namnrymder

2. Funktioner

 • Funktionsdefinition
 • Returvärde
 • Prototyper, signaturer
 • Funktionsanrop
 • Default-argument
 • Variabel parameterlista
 • Parameteröverföring
 • Inline-funktioner
 • Överlagring av funktioner
 • Funktionen main

3. Klasser

 • Klassdefinition
 • Medlemmar
 • Objekt
 • Metoddefinition
 • Konstruktor, destruktor

4. Pekare och vektorer

 • Pekare deklaration och definition
 • Avreferering av pekare
 • Konstanta pekare
 • Vektorer, indexering och initiering
 • Strängar, strängkonstanter
 • Pekar- och vektoraritmetik
 • Dynamisk minnesallokering
 • Ägarklasser
 • Länkade listor
 • Självreferens
 • Typdefinition

5. Mera om klasser

 • Objekt som klassmedlemmar
 • Objekt som parametrar
 • Statiska medlemmar
 • Statiska och automatiska objekt
 • Kopieringskonstruktor
 • Klassvänner
 • Konstanta metoder
 • Strukturer

6. Modularising

 • Projektstruktur
 • Filstruktur
 • Preprocessorn
 • Utvecklingsprocessen
 • Kontraktet
 • Typsäker länkning

7. Arv

 • Basklasser och härledda klasser
 • Skyddade medlemmar
 • Publikt och privat arv
 • Klasshierarkier
 • Initiering
 • Typkonvertering
 • Dynamisk bindning
 • Virtuella metoder
 • Abstrakta klasser
 • Multipelt arv
 • RTTI
 • C++ specifika typomvandlingar

8. Överlagrade operatorer och strömmar

Innehåll:

1. C++ vs Java

 • Nyckelord
 • Datatyper
 • Operatorer
 • Flödeskontroll
 • Minneshantering
 • Namnrymder

2. Funktioner

 • Funktionsdefinition
 • Returvärde
 • Prototyper, signaturer
 • Funktionsanrop
 • Default-argument
 • Variabel parameterlista
 • Parameteröverföring
 • Inline-funktioner
 • Överlagring av funktioner
 • Funktionen main

3. Klasser

 • Klassdefinition
 • Medlemmar
 • Objekt
 • Metoddefinition
 • Konstruktor, destruktor

4. Pekare och vektorer

 • Pekare deklaration och definition
 • Avreferering av pekare
 • Konstanta pekare
 • Vektorer, indexering och initiering
 • Strängar, strängkonstanter
 • Pekar- och vektoraritmetik
 • Dynamisk minnesallokering
 • Ägarklasser
 • Länkade listor
 • Självreferens
 • Typdefinition

5. Mera om klasser

 • Objekt som klassmedlemmar
 • Objekt som parametrar
 • Statiska medlemmar
 • Statiska och automatiska objekt
 • Kopieringskonstruktor
 • Klassvänner
 • Konstanta metoder
 • Strukturer

6. Modularising

 • Projektstruktur
 • Filstruktur
 • Preprocessorn
 • Utvecklingsprocessen
 • Kontraktet
 • Typsäker länkning

7. Arv

 • Basklasser och härledda klasser
 • Skyddade medlemmar
 • Publikt och privat arv
 • Klasshierarkier
 • Initiering
 • Typkonvertering
 • Dynamisk bindning
 • Virtuella metoder
 • Abstrakta klasser
 • Multipelt arv
 • RTTI
 • C++ specifika typomvandlingar

8. Överlagrade operatorer och strömmar

 • Operatoröverlagring
 • Strängklasser
 • Konverteringsoperatorer
 • Tilldelningsoperatorn
 • Egna operatorer

9. Strömmar

 • Strömbibliotek
 • Filhantering
 • Överlagrade strömoperatorer

10. Undantagshantering

 • Kasta undantag
 • Egna undantagsklasser
 • Fånga undantag
 • Semantik för undantag

11. Mallar

 • Typparameterisering
 • Generiska funktioner
 • Generiska klasser

12. Standardbibliotek

 • Standard Template Library
 • Klasser
 • Iteratorer
 • C++ STL vs Java Collections Framework

Kursfakta

Kurs-ID: T2906
Längd: 4 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.