T101

Ladda ner som PDF

C-programmering - Grundkurs

Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

Målgrupp

Programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-mjukvara. För den som ska nyutveckla rekommenderas att gå direkt på C++ programmering.

Förkunskaper

Allmän kunskap i dataprogrammering och gärna kunnande och erfarenhet från något annat språk. Kursen genomförs normalt i Windowsmiljö, varför användarkunnande i Windows underlättar.

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska ingår.

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Du får lära dig:

 • Läsa och förstå all slags C-kod
 • Underhålla och modifiera/bygga ut befintliga C-program
 • Utveckla nya programmoduler
 • Vad som skapar portabilitet och icke portabilitet
 • Hur ANSI-standardbiblioteket är uppbyggt
 • Vilka moderna utvecklingsverktyg som finns

Innehåll:

1. Introduktion

 • Egenskaper hos språket
 • Historik och standardisering
 • Användandet av C i olika miljöer och för olika ändamål

2. Översikt över C

 • Grundläggande syntaxregler
 • Main-funktionen och anrop till andra funktioner
 • Variabler och typer
 • Lagringsklasser och synlighet
 • De vanligaste operatorerna
 • Parameteröverföring i C - alltid med värdeöverföring
 • Programflödeskontroll
 • Härledda, egendefinierade typer

3. Utvecklingsmiljön

 • Operativsystemet - vanligen Windows-verktyget behandlas endast i den mån det behövs för enkel kompilering av teckenbaserade applikationer. Ev prövas också debugfunktioner.

4. Variabler och typer

 • Skillnaden mellan definition och deklaration
 • Namnregler för lokala och globala variabler
 • Heltalstyper och flyttalstyper
 • Tecken, konstanttecken och escapesekvenser

5. Programflödeskontroll

 • Flera satser i ett block
 • Villkor -if och if-else, nästlade if-else
 • Slingor med for, while... Läs mer

Du får lära dig:

 • Läsa och förstå all slags C-kod
 • Underhålla och modifiera/bygga ut befintliga C-program
 • Utveckla nya programmoduler
 • Vad som skapar portabilitet och icke portabilitet
 • Hur ANSI-standardbiblioteket är uppbyggt
 • Vilka moderna utvecklingsverktyg som finns

Innehåll:

1. Introduktion

 • Egenskaper hos språket
 • Historik och standardisering
 • Användandet av C i olika miljöer och för olika ändamål

2. Översikt över C

 • Grundläggande syntaxregler
 • Main-funktionen och anrop till andra funktioner
 • Variabler och typer
 • Lagringsklasser och synlighet
 • De vanligaste operatorerna
 • Parameteröverföring i C - alltid med värdeöverföring
 • Programflödeskontroll
 • Härledda, egendefinierade typer

3. Utvecklingsmiljön

 • Operativsystemet - vanligen Windows-verktyget behandlas endast i den mån det behövs för enkel kompilering av teckenbaserade applikationer. Ev prövas också debugfunktioner.

4. Variabler och typer

 • Skillnaden mellan definition och deklaration
 • Namnregler för lokala och globala variabler
 • Heltalstyper och flyttalstyper
 • Tecken, konstanttecken och escapesekvenser

5. Programflödeskontroll

 • Flera satser i ett block
 • Villkor -if och if-else, nästlade if-else
 • Slingor med for, while och do-while
 • Switch-satsen, alternativ till nästlade if-else-satser

6. Uttryck och operatorer

 • Vad är operator kontra operander?
 • Språkets grupper av operatorer –aritmetiska, logiska, jämförande och bitvisa
 • Avsaknaden av logisk variabeltyp
 • Prioritet och associativitet
 • Sizeof-operatorn
 • Typkontroll och implicit/explicit typkonvertering i C

7. Funktioner

 • Funktionsdefinition (prototyp) kontra definition
 • Strukturering med hjälp av funktionell nedbrytning
 • Parameteröverföring och returnering
 • Synlighetsregler – lokala variabler
 • Vad händer egentligen vid ett funktionsanrop?
 • Rekursiva funktioner – funktioner som anropar sig själva

8. Preprocessorn

 • Makron – ett sätt att definiera konstanter och små funktioner
 • Inkludering av header-filer
 • Villkor för kompileringen

9. Vektorer och pekare

 • Vektorer – en indexerad rad av variabler
 • Pekare är minnesadresser
 • Sambandet mellan vektorer och pekare, en egenhet i C
 • Möjligheten att använda vektornamn som pekare och pekare som vektornamn
 • Dynamisk minnesallokering ger en pekare
 • Strängar som ett specialfall
 • Pekare till funktioner

10. Strukturer

 • Möjlighet att kombinera data i större strukturer
 • Användandet av pekare till strukturer.
 • Olika medlemsdata
 • Unioner, ett sätt att komprimera data
 • Strukturdeklarationer med typedef

11. Modularisering

 • Uppdelning i header och implementation
 • Header-filen som interface
 • Synlighetsregler vid modularisering

12. Standardbiblioteket

 • Historik kring standardiseringen
 • Standardbibliotekets omfattning och huvudgrupper - filhantering, stränghantering, minneshantering och matematikfunktioner m m
 • Möjligheten att använda andra bibliotek och API:er

13. Vanliga fel

 • Genomgång av typiska fel, logiska och syntaktiska

14. Verktyg

 • Make-filer, Debugger och Browsers

15. Framtiden 

Övningar:

 • Ett första program i C
 • Beräkna cirkelarea
 • Visa teckenrepresentation
 • Konvertera teckenrepresentation
 • Beräkna typstorlekar
 • Enkel fickräknare
 • Bitvis skift och maskning
 • Beräkna maxtal
 • Siffror till text
 • Behandla argumentsträng
 • Räkna tecken i strängar
 • Allokera dynamiskt minne
 • Litet register med länkad lista
 • Konstruera en stack
 • Program för filkopiering

Kursfakta

Kurs-ID: T101
Längd: 4 dagar
Pris exkl moms: 31 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
3 okt-6 okt
GO!
Boka nu!
5 dec-8 dec
Boka nu!
Göteborg
3 okt-6 okt
R
Boka nu!
5 dec-8 dec
R
Boka nu!
Malmö
3 okt-6 okt
R
Boka nu!
5 dec-8 dec
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

3 okt-6 okt
Boka nu!
5 dec-8 dec
Boka nu!

Tipsa