T1412

Ladda ner som PDF

AngularJS

Webbutvecklare håller just nu på att nå samma slutsats: webben blir mindre och mindre orörlig (HTML+CSS), mer och mer dynamisk (JavaScript) med samma känsla som en desktop-applikation. Interaktivitet blir mer och mer normen. Vissa bygger sina egna lösningar eller drar nytta av existerande bibliotek, andra söker trygghet, skalbarhet, och erfarenhet hos ett ramverk för webbutveckling.

Det finns massor av ramverk för webbutveckling, men Angular sticker ut från mängden. Utvecklas av Google, öppen källkod, och fylld av kraftfulla mekanismer för att göra din webbsida till en webbapplikation. Den här kursen guidar dig genom hur och varför.

Målgrupp

Frontend-utvecklare, personer som vill lära sig använda JavaScript-ramverk för webbutveckling.

Förkunskaper

Solid kunskap i HTML, CSS och JavaScript, motsvarande våra kurser: T1314 HTML5, T1236 CSS building the web with Style och T1227 Modern webbutveckling med JavaScript.

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska ingår.

Dag 1

 • What is Angular?
  • Live demo
  • Impedance mismatch: Document-centric HTML vs web applications
  • The need for structure: a proper component approach
  • Data binding
  • An HTML compiler
  • Angular's testing story
 • Templates
  • HTML++
  • Two-way data binding
  • Angular expressions: full of mustaches
  • Dirty checking
  • ng-click
  • ng-show and ng-hide
  • ng-repeat
  • ng-template
 • Filters
  • Transforming values
  • i18n and l10n
  • Testing filters
 • Directives
  • Angular extends, and you can, too!
  • Directive normalization
  • Directives and HTML validators
  • ng-app
  • ng-controller
  • ng-restrict, ng-replace, and ng-transclude
 • Controllers
  • MVC
  • Scopes: the things your expressions happen in
  • Some live action with Batarang
  • Scope life cycle
  • Dependency injection
  • The Angular bootstrap
  • ng-init

Dag 2

 • Models
  • A place to put your data
  • ng-model
  • Models and views
  • ng-select and ng-options
  • Testing your model
 • Forms
  • Form validation
  • ng-valid, ng-invalid
  • ng-pristine, ng-dirty
  • Custom form validation
  • Custom form controls
 • Animations
  • How they work
  • Directives that do animation
 • Services
  • View-independent business logic
  • Injecting services into controllers
  • Implicit dependency injection
  • Service dependencies
  • The $location service
  • Testing your services
 • End-to-end testing
  • Angular and backends (servers, REST,... Läs mer

Dag 1

 • What is Angular?
  • Live demo
  • Impedance mismatch: Document-centric HTML vs web applications
  • The need for structure: a proper component approach
  • Data binding
  • An HTML compiler
  • Angular's testing story
 • Templates
  • HTML++
  • Two-way data binding
  • Angular expressions: full of mustaches
  • Dirty checking
  • ng-click
  • ng-show and ng-hide
  • ng-repeat
  • ng-template
 • Filters
  • Transforming values
  • i18n and l10n
  • Testing filters
 • Directives
  • Angular extends, and you can, too!
  • Directive normalization
  • Directives and HTML validators
  • ng-app
  • ng-controller
  • ng-restrict, ng-replace, and ng-transclude
 • Controllers
  • MVC
  • Scopes: the things your expressions happen in
  • Some live action with Batarang
  • Scope life cycle
  • Dependency injection
  • The Angular bootstrap
  • ng-init

Dag 2

 • Models
  • A place to put your data
  • ng-model
  • Models and views
  • ng-select and ng-options
  • Testing your model
 • Forms
  • Form validation
  • ng-valid, ng-invalid
  • ng-pristine, ng-dirty
  • Custom form validation
  • Custom form controls
 • Animations
  • How they work
  • Directives that do animation
 • Services
  • View-independent business logic
  • Injecting services into controllers
  • Implicit dependency injection
  • Service dependencies
  • The $location service
  • Testing your services
 • End-to-end testing
  • Angular and backends (servers, REST, databases)
  • Protractor
 • The future
  • ...of Angular
  • ...of HTML
  • ...of web applications

Kursfakta

Kurs-ID: T1412
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.