T1614

Ladda ner som PDF

ReactJS

Reacts huvudsakliga idé är denna; om vi renderar om istället för att uppdatera så blir koden lättare att både skriva och resonera kring. Det förväntade prestandafallet uteblir tack vare sinnrik användning av virtual DOM, som resulterar i att bara de nödvändiga uppdateringarna faktiskt utförs under motorhuven.

Precis som React så föddes även Redux ur tankarna kring funktionell programmering. Redux lagrar all state i appen i ett enda objekt, vilket kombinerat med ett enkelriktat dataflöde gör att en förvånansvärt stor del av din kodbas förvandlas till "rena" funktioner, utan sidoeffekter. Resultatet blir en kodbas som både är mindre komplicerad samt lättare att resonera kring.

Den tredje delen i treenigheten är React Router, som ger din React-app en routing-lösning baserad på den beprövade designen i Embers router. I denna kurs får du dels lära dig dessa tre bibliotek, men framför allt får du en förståelse om de bakomliggande idéerna och varför de är så framgångsrika.

Målgrupp

Frontend-utvecklare som vill lära sig ett nytt, kraftfullt sätt att bygga webappar.

Förkunskaper

En god grundförståelse för HTML, CSS och JavaScript, motsvarande innehållet i våra kurser HTML5, CSS3, och Modern JavaScript.

Dag 1

 • Introduktion
  • JavaScripts flexibilitet
  • Funktionell programmering
  • Vad är React?
  • Utvecklingsmiljö
 • React, level 1
  • Rendera en komponent
  • Kombinera komponenter
  • Kommunikation mellan komponenter
 • Redux, level 1
  • Flux och Redux
  • Reducers
  • Store
 • React och Redux tillsammans
  • Koppla in state till komponenter
  • Låta komponenter uppdatera state

Dag 2

 • React-Router
  • Definiera routes
  • Länkar och dynamisk navigering
  • Routes och Redux
 • React, level 2
  • Klass-syntax
  • Spara state i komponenten
  • Komponentens livscykel
  • Mixins
 • Redux, level 2
  • Kombinera reducers
  • Middlewares
  • Asynkrona action creators
  • Utvecklingsverktyg för Redux
 • I ett större sammanhang
  • Serverrendering
  • Rendera till annat än DOM:en
  • Enhetstesta React-kod
  • Övrigt i ekosysteme

Dag 1

 • Introduktion
  • JavaScripts flexibilitet
  • Funktionell programmering
  • Vad är React?
  • Utvecklingsmiljö
 • React, level 1
  • Rendera en komponent
  • Kombinera komponenter
  • Kommunikation mellan komponenter
 • Redux, level 1
  • Flux och Redux
  • Reducers
  • Store
 • React och Redux tillsammans
  • Koppla in state till komponenter
  • Låta komponenter uppdatera state

Dag 2

 • React-Router
  • Definiera routes
  • Länkar och dynamisk navigering
  • Routes och Redux
 • React, level 2
  • Klass-syntax
  • Spara state i komponenten
  • Komponentens livscykel
  • Mixins
 • Redux, level 2
  • Kombinera reducers
  • Middlewares
  • Asynkrona action creators
  • Utvecklingsverktyg för Redux
 • I ett större sammanhang
  • Serverrendering
  • Rendera till annat än DOM:en
  • Enhetstesta React-kod
  • Övrigt i ekosysteme

Kursfakta

Kurs-ID: T1614
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.