Kurs inom Internet of Things

Internet of Things (IoT) är ett växande och hett område inom IT. Internet of Things är nätverket av fysiska föremål, apparater, bilar, byggnader och andra objekt som är inbäddade med elektronik, programvara, sensorer och nätverksanslutning.

Kunskap och implementering av Internet of Things i er organisation möjliggör smartare business intelligence, ökad effektivitet, bättre produkter och en förbättrad verksamhet genom lärdom av datautbyte mellan olika enheter. Våra kurser inom Internet of Things riktar sig mot utvecklare och IT-arkitekter som vill lära sig bygga IoT-lösningar.

Internet of Things kurs