Arkitektur

Arkitekten kan ses som länken mellan teknik och användare. Det är en viktig roll som kräver hög kompetens.

Informators utbildningar inom IT-arkitektur hålls av mycket erfarna ämnesspecialister och är intressanta för dig som är eller vill bli Systemarkitekt, Informationsarkitekt, Mjukvaruarkitekt, Enterprisearkitekt, Verksamhetsarkitekt eller Lösningsarkitekt.

Kurser inom Arkitektur

Läs mer och boka >

Det här är en praktisk kurs, och vi håller oss nära programkoden hela vägen. Under kursen bygger vi successivt upp en mindre applikation från grunden. Kursen täcker även testning, hur man applicerar nyckelinsikterna från kursen på existerande system, och hur man skalar ut ett system byggt med CQRS.

Läs mer

Agile Architecture Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1101 Datum: 28 aug, 2 okt, 30 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

This course will teach you how to work methodically in designing and building architecture, as well as give you an introduction to the broad spectrum of architecture roles in the workforce.

Läs mer

Software Craftsmanship


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1530 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

After completion of this course, students should have a better overview of widely recognized principles that lead to writing cleaner, more readable and better-designed code.

Läs mer

Designing REST-based APIs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1235 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

ITIL® Capability Plan, Protection & Optimization


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2871 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om säkerställande av IT-tjänsternas tillgänglighet. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv, både inom design- och operations-fasen.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Planning, Protection & Optimization'.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se