T1409

Ladda ner som PDF

Applied Domain-Driven Design in Java

Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på att producera affärsmjukvara som är mer användbar, testbar, och lättare att förvalta och förstå än konventionella sätt att bygga applikationer.

Med hjälp av Domän-Driven Design (DDD) och Command/Query Responsibility Segregation (CQRS) ser vi hur vi kan applicera moderna lärdomar på vår design, för att kunna bygga mer hållbara, skalbara, och testbara system till lägre totalkostnad.

Istället för att lära ut ett ramverk lär kursen ut en modern arkitektur, ett antal möjliga implementationer, och understryker de vanliga fallgroparna man kan undvika på vägen.

Det här är en praktisk kurs, och vi håller oss nära programkoden hela vägen. Under kursen bygger vi successivt upp en mindre applikation från grunden. Kursen täcker även testning, hur man applicerar nyckelinsikterna från kursen på existerande system, och hur man skalar ut ett system byggt med CQRS.

Målgrupp

Utvecklare och arkitekter som vill lära sig mer om att applicera Domän-Driven Design.

Förkunskaper

God kännedom om Java, baskunskaper i SQL. Baskunskaper i JUnit är en fördel, dock ej nödvändiga.

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska ingår.

Dag 1

The Challenge of "Database Driven" Software Development

 • Types of complexity
 • Scaling and consistency
 • Testing
 • Integration

Introduction to Domain Driven Design

 • Domains and Domain Models
 • Ubiquitous Language
 • Exercise on building a domain model

Bounded Contexts

 • Why boundaries matter
 • Context Maps
 • Decomposition in the domain
 • Composition in the UI
 • Exercises on boundary hunting

Commands, Queries and Events

 • Normalization and denormalization
 • Write models and read models
 • Events as the write-side/read-side link
 • Eventual consistency and its consequences
 • Designing commands
 • Designing queries
 • Exercise on command and query design

Message Busses

 • Messages as decoupling
 • Publish/Subscribe
 • Send vs. Publish
 • Building a simple message bus
 • Exercise on message bus implementation

Write Side Architecture

 • Command handlers
 • State sourcing vs. event sourcing
 • Introduction to aggregates
 • Building up aggregates from past events
 • Transactional safety
 • Exercise on command handlers and aggregates

Dag 2

BDD Style Testing

 • Introduction to BDD
 • Commands, Events and BDD
 • Building a simple test framework
 • Exercise on BDD

Event Stores

 • Existing options
 • Building an event store on top of an RDBMS
 • Implementing a repository using an event store
 • Advantages of freeing aggregate representation from persistence
 • Optimizations using snapshots
 • Exercise on... Läs mer

Dag 1

The Challenge of "Database Driven" Software Development

 • Types of complexity
 • Scaling and consistency
 • Testing
 • Integration

Introduction to Domain Driven Design

 • Domains and Domain Models
 • Ubiquitous Language
 • Exercise on building a domain model

Bounded Contexts

 • Why boundaries matter
 • Context Maps
 • Decomposition in the domain
 • Composition in the UI
 • Exercises on boundary hunting

Commands, Queries and Events

 • Normalization and denormalization
 • Write models and read models
 • Events as the write-side/read-side link
 • Eventual consistency and its consequences
 • Designing commands
 • Designing queries
 • Exercise on command and query design

Message Busses

 • Messages as decoupling
 • Publish/Subscribe
 • Send vs. Publish
 • Building a simple message bus
 • Exercise on message bus implementation

Write Side Architecture

 • Command handlers
 • State sourcing vs. event sourcing
 • Introduction to aggregates
 • Building up aggregates from past events
 • Transactional safety
 • Exercise on command handlers and aggregates

Dag 2

BDD Style Testing

 • Introduction to BDD
 • Commands, Events and BDD
 • Building a simple test framework
 • Exercise on BDD

Event Stores

 • Existing options
 • Building an event store on top of an RDBMS
 • Implementing a repository using an event store
 • Advantages of freeing aggregate representation from persistence
 • Optimizations using snapshots
 • Exercise on building an event store

Advanced Aggregate Design

 • Finding aggregate boundaries
 • Coping with relationships
 • Exercise on aggregate design

Building Read Sides

 • Overall approach
 • Relational DB read sides
 • NoSQL read sides
 • Other options
 • Re-building and introducing new read sides
 • Exercise on building read sides

Dag 3

Sagas

 • What is a saga?
 • Different types of saga
 • Handling saga state
 • Building a simple saga framework
 • Exercise on sagas

Evolving a System

 • Refining domain models
 • Handling changes to commands
 • Event versioning
 • Handling event upgrade
 • Exercise on event upgrading

CQRS, DDD and Existing Codebases

 • Introducing bounded contexts to existing systems
 • Separating commands and queries
 • Migrating towards event sourcing

Scaling out

 • Using the read/write separation to scale
 • Scaling write sides by bounded context and by aggregate
 • Scaling within an aggregate
 • Message distribution and reliability
 • Message queues and ESBs

Other Opportunities

 • Parallel development and outsourcing
 • Recreating previous states for debugging

Kursfakta

Kurs-ID: T1409
Längd: 3 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.