T1831

Ladda ner som PDF

Modern Integrationsarkitektur

Modern Informationsarkitektur - Informator UtbildningI denna tvådagarsutbildning i hur man kan modernisera sin integrationsplattform till att bli en möjliggörare för den digitala transformationen lär du dig om de nya arkitekturella krav som ställs på en hybrid integrationslösning.

Skaffa dig en överblick över de tekniska komponenter som finns där ute för att möta dessa nya utmaningar. Utbildning kommer att hållas i en labb-driven miljö vilket innebär att man ska få möjlighet att jobba mycket hands-on för att sedan komma igång i sin egen miljö.

Förkunskaper

För att kunna ta till dig denna utbildning på bästa sätt bör du ha en förståelse för traditionell integration (EAI) och de plattformar och teknologier som används för dessa typer av lösningar. Viss kunskap om IT- och/eller integrationsarkitektur är också en fördel samt en grundläggande kännedom om digitalisering.

Bakgrund

Framtiden handlar om informationsutbyte mellan olika teknologier såsom SaaS, mobila appar, IoT-enheter och Big Data Analytics måste kunna utbyta information med system och applikationer såsom ERP, CRM, Order Management, e-handel med mera. Organisationer som hittar smidigare, enklare och effektivare sätt att hantera informationsutbyte har större möjligheter att skapa konkurrensfördelar i marknaden.

Er organisation kanske har börjat använda en ny SaaS-lösning, byggt en ny kundportal, kommit igång med uppkopplade sensorer eller kanske identifierat nya tjänster att erbjuda marknaden, baserade på den information som ni äger. Oavsett hur den digitala utvecklingen ser ut i er organisation kommer nya krav på informationsutbyte och därmed behov av systemintegration på ett modernare vis.

Utbildningens utformning

Dag 1: Introduktion och arkitektur

Modul 1 – Arkitekturella krav på en modern integrationsplattform

Modulen beskriver de krav som finns på en modern integrationsplattform för att möte behoven som uppstår i samband med digitalisering. Under utbildningen går vi också igenom ett antal interaktionsmönster som är aktuella och som vi sedan kommer att implementera som en del av labbar och demon.

Modul 2 – Tekniska... Läs mer

Bakgrund

Framtiden handlar om informationsutbyte mellan olika teknologier såsom SaaS, mobila appar, IoT-enheter och Big Data Analytics måste kunna utbyta information med system och applikationer såsom ERP, CRM, Order Management, e-handel med mera. Organisationer som hittar smidigare, enklare och effektivare sätt att hantera informationsutbyte har större möjligheter att skapa konkurrensfördelar i marknaden.

Er organisation kanske har börjat använda en ny SaaS-lösning, byggt en ny kundportal, kommit igång med uppkopplade sensorer eller kanske identifierat nya tjänster att erbjuda marknaden, baserade på den information som ni äger. Oavsett hur den digitala utvecklingen ser ut i er organisation kommer nya krav på informationsutbyte och därmed behov av systemintegration på ett modernare vis.

Utbildningens utformning

Dag 1: Introduktion och arkitektur

Modul 1 – Arkitekturella krav på en modern integrationsplattform

Modulen beskriver de krav som finns på en modern integrationsplattform för att möte behoven som uppstår i samband med digitalisering. Under utbildningen går vi också igenom ett antal interaktionsmönster som är aktuella och som vi sedan kommer att implementera som en del av labbar och demon.

Modul 2 – Tekniska komponenter

Genomgång och demo av de tekniska komponenter som kommer att användas för att bygga upp de integrationsmönster som beskrivs i modul 1 och som kommer implementeras i de senare modulerna och labbarna.

 • Logic Apps

 • Api Management/Azure Web Sites/API Apps

 • Key Vault

 • Eventhub/Service bus

 • Stream Analytics

 • Data factory

 • Sql Service/Cosmos DB/Table Storage/Blob storage

 • Alternativ för stabil och säker koppling mellan cloud/on-premise

Lab 1 – Enkel uppsättning av tekniska komponenter

En första bekantskap med de aktuella teknikerna där man får möjlighet att sätta upp Logic Apps, storage, service bus och Stream Analytics samt implementera ett antal enklare dataflöden i en molnbaserad miljö.

Dag 2: Scenarier

Modul 3 – Scenario: API-baserad integration

Hur exponeras moderna API:er för att sedan kommunicera ner till traditionell plattform? Vilka utmaningar finns i design och arkitektur runt återanvändbara API:er?

 • Tekniker: API Management, Azure Web Sites/API Apps, Logic Apps, Functions, Cosmos DB och Redis Cache

Modul 4 – Scenarion: SaaS/hybrid/EAI

SaaS blir en allt vanligare form för att leverera applikationer. Även större system som Dynamics 365 levereras idag många gånger som SaaS-plattformar. Samtidigt har de flesta organisationer fortsatt ett antal system on-premise med behov av integration till och från de nya systemen. Modulen tittar närmare på hur man integrerar existerande system med SaaS-lösningar och hur man använda moderna tekniker i molnet i kombination med traditionella integrations tekniker on-premise.

 • Tekniker: BizTalk Server, Logic Apps, Funtions, Integration Account

Lab 2 – Traditionell EAI-integration i kombination med API:er och molnbaserad integration

Modul 5 – Scenario IoT-baserad integration

Morgondagens integrationer kommer många gånger att integrera IoT-lösningar med befintliga system. Vilka komponenter är aktuella? Hur ser lösningsmönster ut? Vilka utmaningar finns?

 • Tekniker: IoT Hub, Stream Analytics, BizTalk Server, Azure IoT Gateway, Event hub

Lab 3 – IoT-baserad integration

Modul 6 – Monitoring & Maintenance

I samband med att integrationslösningar blir allt mer komplexa krävs övervakning och loggning som täcker hela kedjan. Microsoft Azure erbjuder denna möjlighet med tekniker som Application Insight och Operation Management Suite – modul 6 tar en närmare titt på dessa.

Det blir också viktigt att versionshantera och releasehantera samtliga komponenter på ett enhetligt sätt för att åstadkomma förvaltningsbarhet. Modulen går igenom tekniker och teorier för att hantera samtliga tekniska komponenter i en och samma bygg- och release-pipeline.

 • Tekniker: Application Insights, OMS, VSTS

Modernisera din integrationsplattform – till att bli din digitaliseringsplattform

Detta är en scenariobaserad utbildning runt modern integrationsarkitektur som möter dagens och morgondagens krav.

Kursfakta

Kurs-ID: T1831
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.