T2715

Ladda ner som PDF

Agil Modellering med UML

Under denna utbildning lär du dig grunderna i den objektorienterade modellen och dess fördelar, teoretisk och praktisk insikt i agil analys och design, samt en förståelse för hur man kan använda agil modellering för att bygga robusta, utbyggbara, portabla, enkelt och koncist dokumenterade system. Tonvikten ligger mer på teamarbete i smågrupper än på verktyg eller process och utbildningen tar 3 dagar, mot tidigare 4.

Målgrupp

Programmerare/systemutvecklare, designers, analytiker, arkitekter, testare, tekniska projektledare/arkitekter, IT-processansvariga, beställare och tekniska chefer med flera i agile projekt som vill använda modeller, modelldriven systemutveckling, UML eller objektorientering. Vi välkomnar både unga och seniorer som önskar förbereda sig för att bättre följa med i ett modernt projekt.

Förkunskaper

Kursen förutsätter allmän kunskap om systemutveckling.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Du får lära dig:

 • Det objektorienterade angreppssättet och varför det blivit världsstandard för systemutveckling.
 • En agile grundläggande arbetsmetod som är lätt att tillämpa och lätt att utöka.
 • Sambandet med andra teknologier och trender i korthet.
 • Lean modellering/utveckling av robusta, förändringsbara, utbyggbara, portabla, koncist dokumenterade system.

Innehåll:

1. Introduktion samt fördelar med objektorientering

 • Kursens upplägg
 • Hur strukturen i kursen följer strukturen i standarden Model Driven Architecture (MDA)
 • Systemutveckling ur ett historiskt perspektiv: traditionellt kontra objektorienterat system

2. Grundläggande objektbegrepp

 • Klass och objekt 
 • Relationer: generalisering, association, aggregat
 • Polymorfism
 • Koppling till begrepp inom traditionell systemutveckling, för de som varit med en längre tid.
 • Parametrisering, typparametriserade klasser
 • Konsekvenser - omfattning och förändrinngstålighet i kod: enkelt exempel (med objektbegrepp kontra utan) 
 • Övning 

3. Inledande analys

 • Tänk stort, börja smått: vikten av lättviktiga metoder
 • Snabb kravanalys med Användningsfall (Use Cases)
 • Klassdefinitioner, relationer
 • Delsystem
 • Övning

4. Dynamisk... Läs mer

Du får lära dig:

 • Det objektorienterade angreppssättet och varför det blivit världsstandard för systemutveckling.
 • En agile grundläggande arbetsmetod som är lätt att tillämpa och lätt att utöka.
 • Sambandet med andra teknologier och trender i korthet.
 • Lean modellering/utveckling av robusta, förändringsbara, utbyggbara, portabla, koncist dokumenterade system.

Innehåll:

1. Introduktion samt fördelar med objektorientering

 • Kursens upplägg
 • Hur strukturen i kursen följer strukturen i standarden Model Driven Architecture (MDA)
 • Systemutveckling ur ett historiskt perspektiv: traditionellt kontra objektorienterat system

2. Grundläggande objektbegrepp

 • Klass och objekt 
 • Relationer: generalisering, association, aggregat
 • Polymorfism
 • Koppling till begrepp inom traditionell systemutveckling, för de som varit med en längre tid.
 • Parametrisering, typparametriserade klasser
 • Konsekvenser - omfattning och förändrinngstålighet i kod: enkelt exempel (med objektbegrepp kontra utan) 
 • Övning 

3. Inledande analys

 • Tänk stort, börja smått: vikten av lättviktiga metoder
 • Snabb kravanalys med Användningsfall (Use Cases)
 • Klassdefinitioner, relationer
 • Delsystem
 • Övning

4. Dynamisk analys

 • Sekvensdiagram, scenarion
 • Övning
 • Tillståndsdiagram, livscykler/tillståndsövergångar 
 • Övning

5. Design

 • En generisk checklista för design: delsystem, arkitektur/samtidig exekvering, koppling till "systemarvet"/existerande system, typer, metoder, delsystem med fasader. 

6. Design för förändring

 • Ett agile perspektiv: förändringar är normalfallet
 • Varför förändringar uppkommer och vad leder de till
 • Tillägg till designchecklistan vilka underlättar förändringar
 • Fördelar med ett iterativt arbetssätt vid förändringar
 • Övning (fortsätter även senare efter databaskapitlet, med design av DB-tabeller och nycklar)

7. Implementering del 1: Koppling till programmering

 • Klass
 • Objekt
 • Arv
 • Association
 • Aggregat
 • Meddelande

8. Implementering del 2: Koppling till databaser

 • Klass/Objekt i relationsdatabaser
 • Association i databas/SQL-miljö, olika kardinalitet (multiplicitet) 
 • Generalisering, val av designalternativ i SQL-miljö (1:1, Down, Up)
 • Mellanskiktet med hanteringsklasser
 • Metoder, datamanipulerande kontra övriga
 • Förlagrade procedurer kontra treskikts-/flerskiktsarkitektur
 • Kort om objektdatabaser och ORM-mappning
 • Kort om XML i SQL-miljö 
 • Övning

9. Komponetbaserad utveckling, SOA och återanvändning

 • Tjänster: OO och komponenter i ett SOA-perspektiv
 • Återanvändbarhet kontra samarbete och komponentdelning i praktiken
 • Komponentgradering
 • Grader av återanvändning
 • Tidpunkt/strategi för återanvändning

En sammanhängande meodelleringsövning på ett par timmar med användningsfall, klasser, sekvensdiagram och ett enkelt tillståndsdiagram.

10. Avslutning

 • Språk, metodik/verktyg, standarder
 • Uppsummeringsbild: lean UML, modell som ett hjälpmedel. 

Övningar:

OO-modellering av relationer mellan begrepp, analys/design av klassdiagram m.m. för administrativt system resp för tekniskt system.

 

"Kursen var heltäckande och gav en bra start för att anv. UML i vår verksamhet." 
/ en nöjd deltagare 14/1-2015
Citat från tidigare deltagare
"Mycket bra kurs. Ser fram emot avancerad UML-kursen i december." 
/ en nöjd deltagare 15/11-2013
Citat från tidigare deltagare
 "Tycker att det var en bra nivå på arbetsuppgifterna. Lagom komplicerade med ändå tydliga på vad vi skulle uppnå med dem."
/ en nöjd deltagare 15/11-2013
Citat från tidigare deltagare

Kursfakta

Kurs-ID: T2715
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 26 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
1 nov-3 nov
Boka nu!
Göteborg
1 nov-3 nov
Boka nu!
Malmö
1 nov-3 nov
Boka nu!

Tipsa