T2715

Ladda ner som PDF

Agil Modellering med UML

Under denna utbildning lär du dig grunderna i den objektorienterade modellen och dess fördelar, teoretisk och praktisk insikt i agil analys och design, samt en förståelse för hur man kan använda agil modellering för att bygga robusta, utbyggbara, portabla, enkelt och koncist dokumenterade system. Tonvikten ligger mer på teamarbete i smågrupper än på verktyg eller process och utbildningen tar 3 dagar, mot tidigare 4.

Målgrupp

Programmerare/systemutvecklare, designers, analytiker, arkitekter, testare, tekniska projektledare/arkitekter, IT-processansvariga, beställare och tekniska chefer med flera i agile projekt som vill använda modeller, modelldriven systemutveckling, UML eller objektorientering. Vi välkomnar både unga och seniorer som önskar förbereda sig för att bättre följa med i ett modernt projekt.

Förkunskaper

Kursen förutsätter allmän kunskap om systemutveckling.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Du får lära dig:

 • Det objektorienterade angreppssättet och varför det blivit världsstandard för systemutveckling.
 • En agile grundläggande arbetsmetod som är lätt att tillämpa och lätt att utöka.
 • Sambandet med andra teknologier och trender i korthet.
 • Lean modellering/utveckling av robusta, förändringsbara, utbyggbara, portabla, koncist dokumenterade system.

Innehåll:

1. Introduktion samt fördelar med objektorientering

 • Kursens upplägg
 • Hur strukturen i kursen följer strukturen i standarden Model Driven Architecture (MDA)
 • Systemutveckling ur ett historiskt perspektiv: traditionellt kontra objektorienterat system

2. Grundläggande objektbegrepp

 • Klass och objekt 
 • Relationer: generalisering, association, aggregat
 • Polymorfism
 • Koppling till begrepp inom traditionell systemutveckling, för de som varit med en längre tid.
 • Parametrisering, typparametriserade klasser
 • Konsekvenser - omfattning och förändrinngstålighet i kod: enkelt exempel (med objektbegrepp kontra utan) 
 • Övning 

3. Inledande analys

 • Tänk stort, börja smått: vikten av lättviktiga metoder
 • Snabb kravanalys med Användningsfall (Use Cases)
 • Klassdefinitioner, relationer
 • Delsystem
 • Övning

4. Dynamisk... Läs mer

Du får lära dig:

 • Det objektorienterade angreppssättet och varför det blivit världsstandard för systemutveckling.
 • En agile grundläggande arbetsmetod som är lätt att tillämpa och lätt att utöka.
 • Sambandet med andra teknologier och trender i korthet.
 • Lean modellering/utveckling av robusta, förändringsbara, utbyggbara, portabla, koncist dokumenterade system.

Innehåll:

1. Introduktion samt fördelar med objektorientering

 • Kursens upplägg
 • Hur strukturen i kursen följer strukturen i standarden Model Driven Architecture (MDA)
 • Systemutveckling ur ett historiskt perspektiv: traditionellt kontra objektorienterat system

2. Grundläggande objektbegrepp

 • Klass och objekt 
 • Relationer: generalisering, association, aggregat
 • Polymorfism
 • Koppling till begrepp inom traditionell systemutveckling, för de som varit med en längre tid.
 • Parametrisering, typparametriserade klasser
 • Konsekvenser - omfattning och förändrinngstålighet i kod: enkelt exempel (med objektbegrepp kontra utan) 
 • Övning 

3. Inledande analys

 • Tänk stort, börja smått: vikten av lättviktiga metoder
 • Snabb kravanalys med Användningsfall (Use Cases)
 • Klassdefinitioner, relationer
 • Delsystem
 • Övning

4. Dynamisk analys

 • Sekvensdiagram, scenarion
 • Övning
 • Tillståndsdiagram, livscykler/tillståndsövergångar 
 • Övning

5. Design

 • En generisk checklista för design: delsystem, arkitektur/samtidig exekvering, koppling till "systemarvet"/existerande system, typer, metoder, delsystem med fasader. 

6. Design för förändring

 • Ett agile perspektiv: förändringar är normalfallet
 • Varför förändringar uppkommer och vad leder de till
 • Tillägg till designchecklistan vilka underlättar förändringar
 • Fördelar med ett iterativt arbetssätt vid förändringar
 • Övning (fortsätter även senare efter databaskapitlet, med design av DB-tabeller och nycklar)

7. Implementering del 1: Koppling till programmering

 • Klass
 • Objekt
 • Arv
 • Association
 • Aggregat
 • Meddelande

8. Implementering del 2: Koppling till databaser

 • Klass/Objekt i relationsdatabaser
 • Association i databas/SQL-miljö, olika kardinalitet (multiplicitet) 
 • Generalisering, val av designalternativ i SQL-miljö (1:1, Down, Up)
 • Mellanskiktet med hanteringsklasser
 • Metoder, datamanipulerande kontra övriga
 • Förlagrade procedurer kontra treskikts-/flerskiktsarkitektur
 • Kort om objektdatabaser och ORM-mappning
 • Kort om XML i SQL-miljö 
 • Övning

9. Komponetbaserad utveckling, SOA och återanvändning

 • Tjänster: OO och komponenter i ett SOA-perspektiv
 • Återanvändbarhet kontra samarbete och komponentdelning i praktiken
 • Komponentgradering
 • Grader av återanvändning
 • Tidpunkt/strategi för återanvändning

En sammanhängande meodelleringsövning på ett par timmar med användningsfall, klasser, sekvensdiagram och ett enkelt tillståndsdiagram.

10. Avslutning

 • Språk, metodik/verktyg, standarder
 • Uppsummeringsbild: lean UML, modell som ett hjälpmedel. 

Övningar:

OO-modellering av relationer mellan begrepp, analys/design av klassdiagram m.m. för administrativt system resp för tekniskt system.

 

"Kursen var heltäckande och gav en bra start för att anv. UML i vår verksamhet." 
/ en nöjd deltagare 14/1-2015
Citat från tidigare deltagare
"Mycket bra kurs. Ser fram emot avancerad UML-kursen i december." 
/ en nöjd deltagare 15/11-2013
Citat från tidigare deltagare
 "Tycker att det var en bra nivå på arbetsuppgifterna. Lagom komplicerade med ändå tydliga på vad vi skulle uppnå med dem."
/ en nöjd deltagare 15/11-2013
Citat från tidigare deltagare

Kursfakta

Kurs-ID: T2715
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 26 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
14 feb-16 feb
Boka nu!
16 maj-18 maj
Boka nu!
Göteborg
14 feb-16 feb
GO!
Boka nu!
16 maj-18 maj
Boka nu!

Tipsa