T2939

Ladda ner som PDF

Erlang för Javaprogrammerare

Det unika med programmeringsspråket Erlang är möjligheten att skapa applikationer som effektivt hanterar ett mycket stort antal samtidiga processer, utan att vare sig en själv eller servern behöver anstränga sig. Utbildningen innehåller ett stort antal mindre övningsuppgifter som på ett pedagogiskt sätt stegvis bygger upp kunnandet och insikterna i språket Erlang.

Denna utbildning riktar sig till er som planerar att ta in Erlang som utvecklingsspråk och snabbt vill komma in och bli effektiva med best practices. Kontakta oss för offert!

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till yrkesverksamma Java programmerare som snabbt vill bli produktiva i språket Erlang.

Förkunskaper

Java programmering

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska och engelska ingår.

Erlang är ett nygammalt språk som är några år äldre än Java. Dessa båda språk har ganska många likheter under ytan, men också en del distinkta skillnader. De senaste åren har språket blivit mycket omtalat när det blev känt att ett antal kolossalt stora applikationer framgångsrikt har byggts i Erlang. Det mest prominenta exemplet är Facebook Chat, som hanterar en kopiös mängd samtidiga användare.

Språkets egenskaper, som ursprungligen designades för trafikintensiva telecom applikationer, har rönt stort intresse i andra branscher med likartade driftkrav, såsom den finansiella sektorn.

Du får lära dig:

 • Funktionell programmering
 • Trådbaserad programmering
 • Feltolerant programmering
 • Att använda Erlang på ett effektivt sätt

Innehåll:

Avsnitt 1: Basspråket

 • Översikt och Historik
 • Grundläggande syntax
 • Rekursion
 • Mer syntax
 • Funktionell programmering

Avsnitt 2: Processer

 • Teoretisk bakgrund
 • Processer och meddelandesändning
 • Trådprogrammerings idiom
 • Felhantering och övervakare

Avsnitt 3: Biblioteket

 • Erlang miljön och kommandoraden
 • Pre-processorn
 • Filhantering
 • Översikt av standardbibliotektet
 • Enhetstestning
 • Anti-mönster

Avsnitt 4: OTP

Erlang är ett nygammalt språk som är några år äldre än Java. Dessa båda språk har ganska många likheter under ytan, men också en del distinkta skillnader. De senaste åren har språket blivit mycket omtalat när det blev känt att ett antal kolossalt stora applikationer framgångsrikt har byggts i Erlang. Det mest prominenta exemplet är Facebook Chat, som hanterar en kopiös mängd samtidiga användare.

Språkets egenskaper, som ursprungligen designades för trafikintensiva telecom applikationer, har rönt stort intresse i andra branscher med likartade driftkrav, såsom den finansiella sektorn.

Du får lära dig:

 • Funktionell programmering
 • Trådbaserad programmering
 • Feltolerant programmering
 • Att använda Erlang på ett effektivt sätt

Innehåll:

Avsnitt 1: Basspråket

 • Översikt och Historik
 • Grundläggande syntax
 • Rekursion
 • Mer syntax
 • Funktionell programmering

Avsnitt 2: Processer

 • Teoretisk bakgrund
 • Processer och meddelandesändning
 • Trådprogrammerings idiom
 • Felhantering och övervakare

Avsnitt 3: Biblioteket

 • Erlang miljön och kommandoraden
 • Pre-processorn
 • Filhantering
 • Översikt av standardbibliotektet
 • Enhetstestning
 • Anti-mönster

Avsnitt 4: OTP

 • Översikt
 • Components och Behaviours
 • Supervisors
 • Applications

Avsnitt 5: Kommunikation

 • Externa programprocesser
 • TCP kommunikation
 • Distribuerad Erlang

Kursledare:

Jens Riboe, Ribomation.

Jens har 25 års erfarenhet av systemutveckling i många olika programmeringsspråk och på många olika plattformar. Hans professionella inriktning har alltid varit att hålla sig i teknikens framkant.

Kursfakta

Kurs-ID: T2939
Längd: 5 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.