T2860

Ladda ner som PDF

Java for Managers

Det primära målet för denna utbildning är att få en bred kunskap inom Java-relaterade tekniker, förstå mystiska förkortningar, "buzzwords" och de områden som de representerar. Du kommer att få kunskaper som är ovärderliga vid diskussioner med kunder och projektteam.

Denna utbildning är skräddarsydd för projektledare och chefer som behöver få en bred kunskap inom Java för att kunna värdera risker och möjligheter för ett Java-projekt jämfört med alternativa tekniker. Kontakta oss för offert!

Målgrupp

Projektledare, arkitekter och utvecklare som vill förstå "the big picture" inom Java området. Kursen varvar teori, exempel, hands-on och diskussion. Inga förkunskaper inom Java krävs.

Förkunskaper

No previous Java skills are required.

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska ingår.

Att vara projektledare för ett Java-projekt är en utmaning! Utvecklingscykeln spänner över ett antal tekniker - från implementation av moderna agila metoder under analys-, design- och programmeringsfaserna, till bygge, test och underhåll av färdig produkt. Denna utbildning är skräddarsydd för projektledare som behöver få en bred kunskap inom Java för att kunna värdera risker och möjligheter för ett Java-projekt jämfört med alternativa tekniker.

Med Java-teknik byggs robusta, skalbara applikationer för ett flertal plattformar och användningsområden. Java har funnits som ett modernt objektorienterat programspråk sedan Internet slog igenom i mitten av 1990-talet. Java är idag ett moget språk som är uppdelat i tre olika grenar; Java Standard Edition, Java Enterprise Edition och Java Micro Edition. Java ingår numera också som en del av "open source"-samhället. Ett stort antal verktyg och ramverk för utbyggnad av Javas grundfunktionalitet finns dessutom tillgängliga för utvecklare.

Du får lära dig:

Du kommer att lära dig hur Java är uppbyggt samt genomgång av de viktigaste program-biblioteken. Du får veta hur man utför databasåtkomst, hanterar XML-dokument, utvecklar... Läs mer

Att vara projektledare för ett Java-projekt är en utmaning! Utvecklingscykeln spänner över ett antal tekniker - från implementation av moderna agila metoder under analys-, design- och programmeringsfaserna, till bygge, test och underhåll av färdig produkt. Denna utbildning är skräddarsydd för projektledare som behöver få en bred kunskap inom Java för att kunna värdera risker och möjligheter för ett Java-projekt jämfört med alternativa tekniker.

Med Java-teknik byggs robusta, skalbara applikationer för ett flertal plattformar och användningsområden. Java har funnits som ett modernt objektorienterat programspråk sedan Internet slog igenom i mitten av 1990-talet. Java är idag ett moget språk som är uppdelat i tre olika grenar; Java Standard Edition, Java Enterprise Edition och Java Micro Edition. Java ingår numera också som en del av "open source"-samhället. Ett stort antal verktyg och ramverk för utbyggnad av Javas grundfunktionalitet finns dessutom tillgängliga för utvecklare.

Du får lära dig:

Du kommer att lära dig hur Java är uppbyggt samt genomgång av de viktigaste program-biblioteken. Du får veta hur man utför databasåtkomst, hanterar XML-dokument, utvecklar användargränssnitt, anropar existerande programkod etc. Dessutom tar kursen upp hur man skapar skalbara server-applikationer med Java Enterprise teknik.

Utbildningens praktiska delar ger erfarenhet av olika faser inom utvecklingscykeln. Testning, bygge och installation av Java-applikationer ingår här som demos. Dessutom kommer tid att avsättas för diskussion av olika aspekter relaterade till de moment som gås igenom och de olika roller som återfinns i ett skarpt projekt.

Innehåll:

"Java in a SandBox"

The Java Community

 • Why Java?
 • Tools
 • Open source support

Target areas

 • Desktop applications
 • Enterprise applications
 • Consumer devices

Java distributions

 • JSE - Java Standard Edition
 • JEE - Java Enterprise Edition
 • JME - Java Micro Edition

The Java Programming Language

 • Java History - from Java 1.0 to Java SE 6.0
 • Basic Java syntax
 • Core APIs
 • Documentation using JavaDoc
 • Security

Java and Object Orientation

 • Classes and Objects
 • Interfaces
 • Design Patterns

Collections Framework

 • Collections
 • Interfaces and Implementations

Java I/O

 • Byte streams
 • Text streams

"Java and the Alphabet Soup"

Java and databases

 • JDBC
 • DataSource

Java and XML

 • SAX
 • DOM
 • StAX
 • JAXB

Java and rich GUIs

 • JFC Swing

Java components

 • JavaBeans

Java and legacy code

 • JNI

Java performance monitoring

 • JMX
 • JConsole
 • VisualVM

Testing, building and deploying

 • JUnit
 • Ant
 • JAR

"Java over the Net"

Java Applets

JavaWebStart

Web applications

 • JSP
 • Servlets
 • JSF

Network programming

 • Threading techniques
 • Serialization
 • Sockets

Client/Server techniques

 • RMI
 • EJB
 • WebServices

Open source frameworks

 • Struts
 • Spring
 • Hibernate

Java resources & trends

 • java.sun.com
 • JavaOne

Java and the project lifecycle

 • Java Certification and programmer skills
 • Agile methods
 • XP - Extreme Programming
 • Maintenance

Kursfakta

Kurs-ID: T2860
Längd: 3 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.