T2503

Ladda ner som PDF

Java Swing

Kjell H Carlsson, kursledare och kursutvecklareDen här utbildningen riktar sig till Javakunniga programmerare, systemerare och projektledare som vill lära sig att konstruera professionella grafiska användargränssnitt med Java Swing. Varje delmoment i kursen innefattar en övningsdel där färdiga datamodeller ligger till grund för implementation av användargränssnitt, med fokus på de moment som presenterats i teori och exempel.

Kursen lämpar sig allra bäst som företagsanpassad med fokus på hur just er grupp valt att arbeta med Swing. Kontakta oss för offert!

Förkunskaper

Kunskaper inom Javaprogrammering.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Du får lära dig:

 • Den bakomliggande arkitekturen för komponentbiblioteket Swing i Java
 • Skapa fristående återanvändningsbara GUI-komponenter, JavaBeans
 • Integrera komplexa komponenter såsom tabeller och träd i en applikations presentationsskikt
 • Förstå hur man hanterar asynkron signalering med hjälp av trådar i Swing
 • Skapa avancerade generiska användargränssnitt
 • Använda olika designmönster tillämpbara vid GUI-utveckling

Innehåll:

1. Introduktion till grafiska användargränssnitt - GUI

 • Arkitektur för GUI-applikationer
 • Model-View-Controller
 • Tekniker för framtagning av GUI:n
 • JFC Swing
 • AWT & Swing
 • Applikationstyper för klienter

2. Swing överblick

 • Separation av modell och presentation
 • Containers, yttre, inre
 • Komponenter
 • Layout Managers
 • Arkitektur, Z-order

3. Användarinteraktion

 • Händelselyssnare
 • Callback-interface
 • Händelsehanterare
 • Adapterklasser

4. Komponenter i Swing

 • JComponent basklass för Swing-komponenter
 • Modeller och händelsehantering för olika typer av komponenter
 • Menyer - uppbyggnad och användarinteraktion för standard-menyer, popup-menyer och toolbars
 • Komplexa komponenter – JFileChooser, JColorChooser
 • Look and Feel

5. Användningsbarhet - Usability

Du får lära dig:

 • Den bakomliggande arkitekturen för komponentbiblioteket Swing i Java
 • Skapa fristående återanvändningsbara GUI-komponenter, JavaBeans
 • Integrera komplexa komponenter såsom tabeller och träd i en applikations presentationsskikt
 • Förstå hur man hanterar asynkron signalering med hjälp av trådar i Swing
 • Skapa avancerade generiska användargränssnitt
 • Använda olika designmönster tillämpbara vid GUI-utveckling

Innehåll:

1. Introduktion till grafiska användargränssnitt - GUI

 • Arkitektur för GUI-applikationer
 • Model-View-Controller
 • Tekniker för framtagning av GUI:n
 • JFC Swing
 • AWT & Swing
 • Applikationstyper för klienter

2. Swing överblick

 • Separation av modell och presentation
 • Containers, yttre, inre
 • Komponenter
 • Layout Managers
 • Arkitektur, Z-order

3. Användarinteraktion

 • Händelselyssnare
 • Callback-interface
 • Händelsehanterare
 • Adapterklasser

4. Komponenter i Swing

 • JComponent basklass för Swing-komponenter
 • Modeller och händelsehantering för olika typer av komponenter
 • Menyer - uppbyggnad och användarinteraktion för standard-menyer, popup-menyer och toolbars
 • Komplexa komponenter – JFileChooser, JColorChooser
 • Look and Feel

5. Användningsbarhet - Usability

 • Tool tips
 • Tabuleringsordning
 • Tangentbordsinteraktion
 • Sekundära fönster

6. Grafikstöd i Swing

 • Paint-mekanismen i Swing
 • Klasserna Graphics och Graphics2
 • Koordinatsystem och placering av dekorationer
 • Bildhantering
 • Egendefinierade komponenter
 • Uppdatering av innehåll i Containers
 • Egendefinierade komponenter
 • Uppdatering av innehåll i Containers

7. JavaBeans

 • Komponentstandard i Swing
 • JavaBeans definition och egenskaper
 • Stöd för registrering och notifiering av händelselyssnare
 • Stöd för serialisering

8. Trådhantering i Swing

 • Swing är enkeltrådat!
 • EventDispatchQue och EventDispatchThread
 • Interaktion med vanliga trådar i Swing
 • Runnable-objekt för säker applikationsuppstart och uppdatering av GUI under körning
 • Timers och animeringar

9. Tabellhantering i Swing

 • Uppbyggnad av komponenten JTable
 • TableModel för definition av underliggande modell
 • TableColumnModel och JTableHeader
 • TableCellRender för utritning av tabellceller
 • TableCellEditor för editering av tabellceller

10. Trädstruktur i Swing

 • Uppbyggnad av komponenten JTree
 • TreeModel för definition av underliggande modell
 • TreeNode för hantering av separata trädnoder
 • TreeSelectionModel för användarinteraktion

11. Multiple Document Interface - MDI

 • Komplexa applikationer med interna fönster
 • Containers JDeskTopPane, JInternalFrame
 • Layers för placering av överlappande fönster
 • Multipla triggerpunkter via Action-objekt
 • Generisk uppbyggnad av knapprader och menyer

12. Designmönster i GUI

 • Observer
 • Adapter
 • State
 • Singleton

Kursfakta

Kurs-ID: T2503
Längd: 4 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.