T1730

Ladda ner som PDF

Mule ESB Integration Workshop

Mule ESB är en Java-baserad integrationsplattform vars syfte är att sätta samman system med hjälp av och konfiguration istället för att skapa spaghetti-kod. Mule bygger på att man skapar återanvändningsbara connectorer för att ansluta till andra system.

Den här kursen guidar dig till att snabbt komma igång med Mule och se fördelar och nackdelar med en integrationsplattform.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med integration av systemkod och antingen redan valt Mule eller vill ha en djupare inblick i möjligheterna med systemet

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper i Mule, men viss erfarenhet av systemutveckling

Kursmaterial

Kursmaterial består av workshopuppgifter och referenser

Mule ESB (Enterprise Service Bus) är en integrationsplattform skapad av det amerikanska bolaget MuleSoft. Anledningen till att Ross Mason startade projektet Mule år 2003 var att han tröttnade på all spaghetti-integration som han anser är ett riktigt ”åsne-arbete”. Han såg framför sig att en integrationsplattform ska vara lättarbetad, flexibel och att de lösningar man skapar för att ansluta till andra system, så kallade connectorer, ska vara återanvändningsbara. Detta resulterade i Mule ESB som är en modern Java-baserad integrationsplattform där fokus ska vara mer på ”att sätta samman” och konfigurera än kodning om och om igen.

I och med att plattformen är byggd som Open Source räknar MuleSoft med att drygt 100 000 personer nu är med och utvecklar plattformen med funktionalitet och connectorer. I dagsläget finns ett stort antal färdiga "Mule-connectorer" för exempelvis affärssystem, CRM-system etc.

Kursinnehåll

Anypoint

 • Message flow
 • Global elements
 • Configuration XML 
 • Maven

Connectors

 • Http Connector
 • Sql Connectors
 • AWS Connectors
 • Create custom Connectors

Deploy mule app

 • Standalone
 • Embedded.war
 • Wrapper control

Mule ESB (Enterprise Service Bus) är en integrationsplattform skapad av det amerikanska bolaget MuleSoft. Anledningen till att Ross Mason startade projektet Mule år 2003 var att han tröttnade på all spaghetti-integration som han anser är ett riktigt ”åsne-arbete”. Han såg framför sig att en integrationsplattform ska vara lättarbetad, flexibel och att de lösningar man skapar för att ansluta till andra system, så kallade connectorer, ska vara återanvändningsbara. Detta resulterade i Mule ESB som är en modern Java-baserad integrationsplattform där fokus ska vara mer på ”att sätta samman” och konfigurera än kodning om och om igen.

I och med att plattformen är byggd som Open Source räknar MuleSoft med att drygt 100 000 personer nu är med och utvecklar plattformen med funktionalitet och connectorer. I dagsläget finns ett stort antal färdiga "Mule-connectorer" för exempelvis affärssystem, CRM-system etc.

Kursinnehåll

Anypoint

 • Message flow
 • Global elements
 • Configuration XML 
 • Maven

Connectors

 • Http Connector
 • Sql Connectors
 • AWS Connectors
 • Create custom Connectors

Deploy mule app

 • Standalone
 • Embedded.war
 • Wrapper control

Kursfakta

Kurs-ID: T1730
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.