T1132

Ladda ner som PDF

Avancerad Perl Programmering

Perl skapades 1987, och har under sin utveckling dragit till sig systemadministratörer, webbutvecklare, bioinformatiker och applikationsutvecklare. Språket som sådant har också utvecklats; Perl ser idag inte ut som Perl såg ut under 90-talet.

Kom och lär dig att skriva effektiv, uttrycksfull Perl, med alla verktyg och tekniker som har upptäckts sedan vi konstaterade att det är en bra idé att deklarera variabler. Lär dig från våra väldigt erfarna lärare hur man skriver modern, välstrukturerad, hållbar Perl.

Målgrupp

System- och applikationsutvecklare med bakgrund i Perl. Ska gärna ha gått en nybörjarkurs i Perl.

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska ingår.

Innehåll:

Dag 1

use strict;

 • Från scriptare till utvecklare
 • Ignorera inte varningar
 • "Fail fast"

Saker du behöver veta

 • Scoping
 • Slicing
 • Kontext
 • map, grep och sort

Moose

 • Introduktion till Moose
 • Klasser
 • Metoder
 • Attribut
 • OO och Perl

CPAN

 • Hitta moduler
 • Installera moduler
 • Testers/Reviews/RT
 • cpanminus

Dag 2

Essentiella moduler

 • Data::Dumper
 • Carp
 • DateTime
 • Dancer
 • Log4perl
 • Try::Tiny
 • autodie
 • XML::LibXML
 • Template::Toolkit
 • LWP::UserAgent
 • DBIx::Class

Parsning och matchning

 • Repetition av regex-syntax
 • Vanliga use cases
 • När man inte ska använda regex
 • Regexp::Grammars

TDD

 • TDD och Perl
 • Testa moduler
 • Skriva testbar kod

Verktyg

 • Profilering (Devel::NYTProf)
 • Deparse
 • Perl::Tidy
 • Perl::Critic

Perl-communityn

 • Perl Monger-grupper
 • Konferenser och workshops

Perl 6

 • Två Perl
 • De bra bitarna
 • En liten bit av framtiden, idag

Innehåll:

Dag 1

use strict;

 • Från scriptare till utvecklare
 • Ignorera inte varningar
 • "Fail fast"

Saker du behöver veta

 • Scoping
 • Slicing
 • Kontext
 • map, grep och sort

Moose

 • Introduktion till Moose
 • Klasser
 • Metoder
 • Attribut
 • OO och Perl

CPAN

 • Hitta moduler
 • Installera moduler
 • Testers/Reviews/RT
 • cpanminus

Dag 2

Essentiella moduler

 • Data::Dumper
 • Carp
 • DateTime
 • Dancer
 • Log4perl
 • Try::Tiny
 • autodie
 • XML::LibXML
 • Template::Toolkit
 • LWP::UserAgent
 • DBIx::Class

Parsning och matchning

 • Repetition av regex-syntax
 • Vanliga use cases
 • När man inte ska använda regex
 • Regexp::Grammars

TDD

 • TDD och Perl
 • Testa moduler
 • Skriva testbar kod

Verktyg

 • Profilering (Devel::NYTProf)
 • Deparse
 • Perl::Tidy
 • Perl::Critic

Perl-communityn

 • Perl Monger-grupper
 • Konferenser och workshops

Perl 6

 • Två Perl
 • De bra bitarna
 • En liten bit av framtiden, idag

Kursfakta

Kurs-ID: T1132
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.