T1536

Ladda ner som PDF

Professionell Androidutveckling

Android är idag den överlägset största mobila platformen och används i allt från telefoner till  bilar och klockor. Det är också en öppen platform där de enda begränsningarna är  programmerarens fantasi.    

Kursen startar med en genomgång av centrala begrepp inom Androidutveckling, så som  Activities och Layouts och övergår sedan till att fokusera på de nya API:er som finns  tillgängliga i Android 6, AppCompat och Google Play Services. Kursen ger också en  överblick av hur man designar moderna appar som följer platformens riktlinjer och samtidigt  behåller sin egen identitet. Du får även bekanta dig med några av de tredjepartsbibliotek  som vi anser ingå i en professionell Androidutvecklares verktygslåda. 

Målgrupp

Apputvecklare

Förkunskaper

Grundläggande Java som i Informators Javaprogrammering Grundkurs

Tidigare erfarenhet av Androidutveckling är inget krav men kan vara en fördel

Kursmaterial

Digitalt kursmaterial på engelska. 

Java 7, Android Studio, Android SDK används i kursen. Alla deltagare rekommenderas att ta med sig egna  telefoner och/eller surfplattor att utveckla mot.

Under kursens gång guidas du igenom processen för att bygga ett flertal appar och om så  önskas publicera dem på Google Play.    

Intro

 • Androids historia  
 • Versioner av Android
 • Google Play och andra marknader  
 • Arkitekturen  
 • Androidkomponenter  
 • Dalvik JVM och ART 

Grundläggande apputveckling

 • Grundläggande byggstenar  
 • Activities och deras livscykel  
 • Kommunikation mellan aktiviteter  
 • Fragments  
 • Spara appens tillstånd 

Android 6

 • Översikt av de senaste API:erna i Android 6.x  
 • Tillståndssystement  
 • Bakåtkompatibilitet med supportbiblioteken

Grundläggande UI design

 • Views och Layouts  
 • Interaktion med vy objeekt  
 • Komponenternas livscykel 

Kommunikation mellan komponenter via Intents

 • Androids Intent­system och Intentfilter  
 • Komponentintegrering via Intents 

Byggsystemet

 • Tidigare byggsystem  
 • Vad är Gradle?  
 • Bygg via kommandotolken
 • Importera bibliotek  
 • Supportbiblioteket  
 • Google Play Services  
 • Build types, flavors och variants

Bygg appar för olika skärmstorlekar

 • Skärmstorlekar och densiteter  
 • Designa för tablets och telefoner  
 • Master­Detail design med fragments 
... Läs mer

Under kursens gång guidas du igenom processen för att bygga ett flertal appar och om så  önskas publicera dem på Google Play.    

Intro

 • Androids historia  
 • Versioner av Android
 • Google Play och andra marknader  
 • Arkitekturen  
 • Androidkomponenter  
 • Dalvik JVM och ART 

Grundläggande apputveckling

 • Grundläggande byggstenar  
 • Activities och deras livscykel  
 • Kommunikation mellan aktiviteter  
 • Fragments  
 • Spara appens tillstånd 

Android 6

 • Översikt av de senaste API:erna i Android 6.x  
 • Tillståndssystement  
 • Bakåtkompatibilitet med supportbiblioteken

Grundläggande UI design

 • Views och Layouts  
 • Interaktion med vy objeekt  
 • Komponenternas livscykel 

Kommunikation mellan komponenter via Intents

 • Androids Intent­system och Intentfilter  
 • Komponentintegrering via Intents 

Byggsystemet

 • Tidigare byggsystem  
 • Vad är Gradle?  
 • Bygg via kommandotolken
 • Importera bibliotek  
 • Supportbiblioteket  
 • Google Play Services  
 • Build types, flavors och variants

Bygg appar för olika skärmstorlekar

 • Skärmstorlekar och densiteter  
 • Designa för tablets och telefoner  
 • Master­Detail design med fragments 

ActionBar och ToolBar

 • Användarinteraktioner  
 • Menyval  
 • Använda ToolBar­komponenten
 • Implementera ny funktionalitet i en ToolBar 

Listor och rutnät

 • ListView och GridView  
 • RecyclerView

Styles och Themes

 • Använda existerande stilar  
 • Skapa egna teman  
 • Användning av Android Studios Theme Editor  
 • Material Design

Trådning i Android

 • AsyncTask  
 • Använda en Handler

Nätverk

 • Http request  
 • Processa Json  
 • Processa XML  
 • Använda Gson för att parsa svar  
 • Nätverksanrop med OkHttp  
 • REST anrop med Retrofit

Filbaserad persistent data

 • Preferences  
 • Läs och skrivrättigheter 

Databashantering

 • SQLite  
 • ContentProvider
 • Använda en Loader 

Service klassen

 • Använda Androids Service  
 • Definiera en lokal Service  
 • Kommunicera med en Service  
 • Trådning med IntentService 

Event hantering

 • Androids event­hantering  
 • Registrera BroadcastReceivers för systemevents  
 • Skapa och lyssna efter egna events  
 • Otto och EventBus

Notifikationer

 • Skapa notifikationer  
 • Skapa rika notifikationer  
 • Notifikationer och Android Wear

Avancerade UI-komponenter

 • Utöka widgets  
 • Skapa egna widgets och layouts  
 • Skapa egna widgets med Canvas­api:et 

Google Play Services och Location API

 • Använda Google Play Services  
 • Lyssna efter plats  
 • Använda kartan  
 • Utöka kartan med egna overlays

Publicering av appar

 • Publicera på Google Play 
 • Publiceringsval 
 • Alternativa marknader (Samsung och Amazon)

 

Kursfakta

Kurs-ID: T1536
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 26 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa