T2152

Ladda ner som PDF

Användbarhet & Agil Design/UX

kurstitelPå denna UX-fokuserade utbildning får du prova på och lära dig hela processen att från ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner tillsammans med fantastisk användarupplevelse!

– Att gå från ”Good enough” till ”Great”. Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen  att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska utveckla, beställa eller kravställa gränssnitt, tjänster eller funktioner med hög användbarhet. Du kan t.ex. vara systemerare, webb/apputvecklare, designer, programmerare, projektledare, Scrum Master, eller kravställare.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter åtminstone en grundläggande erfarenhet av IT-utveckling eller kravställning. Kursen passar såväl utvecklare, designers som kravställare och projektledare. Inga förkunskaper om agila metoder som Scrum, LeanUX eller Kanban behövs, då de kommer att kort introduceras i kursen, om det behövs.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Kursbeskrivning

Genom att kontinuerligt varva praktik och teori lär du dig hur du utgår ifrån användarens behov och situation när du och ditt team utvecklar funktioner eller innehåll. Utbildningens teoriavsnitt blandas med diskussioner, erfarenheter och många praktiska övningar. Utbildningen består till 40-50 % av praktiskt arbete och är i grunden processinriktad.

Du får lära dig hur du arbetar effektivt med användbarhet och UX innan, under och efter ett utvecklingsprojekt med agila och användarcentrerade metoder.

I den praktiska delen av kursen får du ta fram en prototyp till en webbtjänst - från målgruppsanalys till utvärdering och lära dig själva utvecklingsprocessen.

Innehåll:

1. Introduktion

 • Syftet med introduktionen är att ge en övergripande bild av vad denna kurs handlar om när det gäller användbarhet, användarcentrerad och agil design, eller Agil ACD som det kallas (på engelska "Agile UCD") och UX (användarupplevelse). 

2. Användbarhet

 • Vi kommer att gå igenom begreppet användbarhet, dess definition, varför vi inte kallar det ”användarvänlighet” och utvecklingen inom området. Vi diskuterar även kort begreppet tillgänglighet för... Läs mer

Kursbeskrivning

Genom att kontinuerligt varva praktik och teori lär du dig hur du utgår ifrån användarens behov och situation när du och ditt team utvecklar funktioner eller innehåll. Utbildningens teoriavsnitt blandas med diskussioner, erfarenheter och många praktiska övningar. Utbildningen består till 40-50 % av praktiskt arbete och är i grunden processinriktad.

Du får lära dig hur du arbetar effektivt med användbarhet och UX innan, under och efter ett utvecklingsprojekt med agila och användarcentrerade metoder.

I den praktiska delen av kursen får du ta fram en prototyp till en webbtjänst - från målgruppsanalys till utvärdering och lära dig själva utvecklingsprocessen.

Innehåll:

1. Introduktion

 • Syftet med introduktionen är att ge en övergripande bild av vad denna kurs handlar om när det gäller användbarhet, användarcentrerad och agil design, eller Agil ACD som det kallas (på engelska "Agile UCD") och UX (användarupplevelse). 

2. Användbarhet

 • Vi kommer att gå igenom begreppet användbarhet, dess definition, varför vi inte kallar det ”användarvänlighet” och utvecklingen inom området. Vi diskuterar även kort begreppet tillgänglighet för att förstå relationen mellan användbarhet och tillgänglighet. 

3. Användarcentrerad utveckling (ACD)

 • Varför ska man arbeta användarcentrerat och vad innebär det? Hur att arbeta användarcentrerat kan stödja beställare, kravställare, utvecklare, Product Owners och Scrum Masters och andra, och vad de behöver veta för framgångsrika projekt.

4. Användarupplevelse - UX

 • Vi arbetar med vad UX är, dess definition och hur vi jobbar med det i praktiken. Det har blivit allt viktigare att hantera hela användarupplevelsen vid utvecklingen av nya tjänster. 

5. Agil användarcentrerad design (Agil ACD)

 • Idag använder vi mer och mer Scrum, Lean och Kanban som processmetoder i utvecklingen. Hur möts användbarhet och agil utveckling, vad innebär Agil ACD och Lean UX i praktiken?

6. Målgrupper och målgruppsanalys

 • Vi tittar på hur vi kan få kunskap om våra målgrupper, det vill säga de personer som är tänkta att använda vår tjänst, app eller produkt. Dem för vilka vi vill skapa värde och nytta. Vi kommer även lära oss hur man använder en målgruppsanalys för att ta fram scenarier och personas.

7. Kravställning

 • Precis som när man jobbar med agil kravhantering, har man inom användbarhetsområdet i många år arbetat med iterativ kravutveckling. Vi går igenom hur man arbetar med krav både inom traditionell användacentrerad utveckling, Lean/Kanban och Agil ACD.

8. Design

 • Vad är design egentligen? Vi diskuterar grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign. Vad innebär ”responsiv design”, hur jobbar man med det och varför har användbarhetsspecialister förespråkat det i så många år?

9. Prototyper

 • Vad är en prototyp? Hur använder man dem i användarcentrerad design?
 • Vi går även igenom deras olika fördelar och begränsningar.

10. Att genomföra användbarhetsutvärderingar

 • Att utvärdera med testpersoner är själva hjärtat i att arbeta användarcentrerat. Vi tittar på olika praktiska metoder för att hämta in data och kunskap om användningen av våra prototyper.

11. Avslutning

 • Reflektioner kring vad vi lärt oss under de här dagarna och vad man kan ta med sig. 

Praktiskt arbete

Det praktiska grupparbetet löper som en röd tråd under hela utbildningen. Utifrån ett företags behov och målgruppsanalys omsätter vi i praktiken det vi gått igenom under respektive avsnitt. Vi skapar personas och scenarier, formulerar krav, tar fram wireframes och prototyper, som vi slutligen utvärderar i en testsituation.

Syftet med det praktiskt arbetet är att lära oss och pröva de metoder som används för att utvärdera användbarheten hos den framtagna prototypen.

Vad tycker våra kursdeltagare

 "I found that Informator is very well structured, both in the way they planned the course material and the overalldays in general. Very nice teaching rooms, rest rooms and coffee space with great snacks, lunch and fruits!" Citat från tidigare deltagare

Kursfakta

Kurs-ID: T2152
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 19 900 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
28 jan-30 jan
Boka nu!
18 mar-20 mar
Boka nu!
6 maj-8 maj
Boka nu!
24 jun-26 jun
Boka nu!
Göteborg
28 jan-30 jan
R
Boka nu!
18 mar-20 mar
R
Boka nu!
6 maj-8 maj
Boka nu!
24 jun-26 jun
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

28 jan-30 jan
Boka nu!
18 mar-20 mar
Boka nu!
6 maj-8 maj
Boka nu!
24 jun-26 jun
Boka nu!

Tipsa