Informator Optimized

Vi tidsoptimerar fler och fler utbildningar för att du ska få in mer relevant kunskap på en kortare tid. Vi har markerat dessa kurser med symbolen som du ser till höger.

Tidsbrist är ett återkommande problem när det gäller att få möjlighet att planera in och delta på utbildning. I många fall när det gäller de partnerkurser vi arbetar med så är agendan fylld i fem dagar. Vi på Informator arbetar nära våra områdesexperter när det gäller att optimera kurserna tidsmässigt och arbetar både med att skala bort onödiga tidstjuvar såväl som dela upp kurser för att än mer fokusera på vissa områden.

Här nedan hittar du en lista över de aktuella kurserna

Programmering i .NET

Windows 10

SQL Server

System Center

 

För dig som vill ha än mer möjlighet att styra din egen utbildningstid rekommenderar vi varmt Microsofts MOC-On-Demand där du genomför kursen online i din egen miljö, när du själv har tid. Läs mer nedan!