Informator Training Cloud - Vår lärplattform

Informator Training Cloud är vår lärplattform som i vissa optimerade program driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat. Plattformen gör det möjligt att under hela utbildningsinsatsen se aktiviteter, utveckling, genomförande samt nyvunna kunskaper och färdigheter, både på individ- och gruppnivå.

Informator Training Cloud bygger på internationellt erkänd teknik/lärtransferbas från Promote® Int. baserat på bla. forskning av Professor Robert O. Brinkerhoff (Brinkerhoff Evaluation Institute) och Dr James D. Kirkpatrick (Kickpatrick Partners).

Nyttorna med Informator Training Cloud:

Kursdeltagare
Tidsbesparande
Effektiv träning
Socialt lärande
Enkelt

 Läs mer 

Chef
Chefsinvolvering
Högre kunskapstillämpning
Mätbarhet
Tidsbesparande

 Läs mer 

HR
Mätbarhet
Tidsbesparande
Chefsinvolvering
Ökad lärtransfer
Utbildningsprogram

 Läs mer 

Informator Training Cloud:

  • Skapar mer effektiv inlärning med högre kompetensöverföring och bättre resultat
  • Ger deltagarna möjlighet att tillämpa nya beteenden direkt i det dagliga arbetet
  • Möjliggör individuella uppgifter och målsättningar för utbildningsinsatsen
  • Ökar chefsengagemang under hela inlärningsprocessen
  • Lyfter upp och synliggör aktiviteter, framsteg och implementation av nyinlärda kunskaper och färdigheter
  • Uppmuntrar kunskapsutbyte mellan deltagare, skapar diskussioner och möjliggör utbyte av erfarenheter genom social inlärning