Chef - Varför Informator Training Cloud? 

 

 

 

 Chefsinvolvering


Många chefer vill bli mer involverade i sin personals kompetensutveckling, men brist på metoder och stöd leder ofta till att de känner att de har för ont om tid. Informator Training Cloud ser till att chefer enkelt kan involveras och stötta deltagarnas utveckling, så att kunskaperna i högre utsträckning ska kunna omsättas i praktisk användning. När chefen är mer aktiv i sin personals utveckling blir deltagaren mer angelägen att tillämpa sina kunskaper.

I Informator Training Cloud kallas chefens roll för "coach".

 
Högre kunskapstillämpning


Coachfunktionen möjliggör kommunikation och målframställning mellan deltagare och chef vilket ökar möjlighet till bättre kunskapstillämpning efter utbildningen. Kursmaterialet är tillgängligt online innan, under och efter kursen vilket möjliggör bättre förberedelser och högre inlärning genom repetition av kursinnehåll, tillgång till extramaterial och eventuella labbar.

Utbildningen sträcker sig över en längre tid, men med korta, tidseffektiva avstämningar, för att deltagarens kunskaper på ett bättre sätt ska kunna tillämpas i arbetet. Informator Training Cloud baseras på den internationellt erkända lärtransferplattformen Promote® International.


Mätbarhet

 

Aktiviteter, genomförande och framsteg i fråga om både individ- och gruppnivå synliggörs. Detta gör det möjligt att styra, driva och stödja de önskade beteenden som ska genomföras i det dagliga arbetet. Detta ökar både kursdeltagarnas motivation och stöttar chefen i hur de tillsammans bäst får utväxling av de nya kunskaperna.

Genom synliggörande av aktivitet och mål möjliggör portalen mätbarhet av önskat resultat.

 

 
Tidsbesparande


I och med utbildningens upplägg- tillsammans med det användarvänliga gränssnittet i Informator Training Cloud effektiviseras deltagarens tidsåtgång under utbildningen och debiterbar tid besparas hos konsulter. Du som coach/chef sparar din egen tid genom att använda portalen som ett verktyg för kontroll av och kommunikation med din personal i kompetensutvecklingssyfte.