Deltagare - Varför Informator Training Cloud?

 

 

 

 Tidsbesparande


Är du bättre förberedd inför kursen och läraren känner till din kunskapsnivå, så kan tiden i klassrummet användas bättre genom att fokusera på att öva praktiska färdigheter istället för att gå igenom teori. Du får på så vis ut mer av utbildningen.


 
Effektiv träning


Kursmaterialet är tillgängligt online innan, under och efter kursen, vilket möjliggör bättre förberedelser och högre inlärning genom repetition av kursinnehåll, tillgång till extramaterial och eventuella labbar. Utbildningen sträcker sig över en längre tid, men med korta, tidseffektiva avstämningar, så att dina kunskaper på ett bättre sätt ska kunna tillämpas i ditt arbete. Informator Training Cloud använder den internationellt erkända inlärningsplattformen Promote®. Socialt lärande

Plattformen utgör ett forum för utbyte av erfarenheter, diskussioner och nätverkande med läraren och andra kursdeltagare - före, under och efter utbildningen. Detta skapar en miljö som främjas av bästa inlärningspraxis samt bygger en långvarig relation mellan likasinnade yrkeskollegor.

 
Enkelt


Informator Training Clouds gränssnitt är lättillgängligt, enkelt och övergripande. Det är enkelt för dig att komma igång och du får en tydlig överblick av utbildningens struktur och innehåll. Denna överblick leder ofta till en större förståelse för vad som förväntas och krävs av deltagaren - före, under och efter utbildningen.