HR - Varför Informator Training Cloud?  


 

 


 Mätbarhet

Aktiviteter, genomförande och framsteg i fråga om både individ- och gruppnivå synliggörs. Detta gör det möjligt att styra, driva och stödja de önskade beteenden som ska genomföras i det dagliga arbetet. Detta ökar både kursdeltagarnas motivation och stöttar chefen i hur de tillsammans bäst får utväxling av de nya kunskaperna.

Genom synliggörande av aktivitet och mål möjliggör portalen mätbarhet av önskat resultat.

 

 
Tidsbesparande


HR-personal/avdelningar kan spara tid genom att använda lärplattformen för interna utbildningsprogram och akademier. Det smidiga och övergripande gränssnittet möjliggör administration av utbildningsprogram för hela företagets personal, oavsett roll och kompetensnivå, samtidigt som ni i systemet kan kommunicera med varandra.

I och med utbildningarnas upplägg- tillsammans med det användarvänliga gränssnittet i Informator Training Cloud effektiviseras även deltagarnas tidsåtgång och debiterbar tid besparas hos konsulter. 

 

 Chefsinvolvering


Många chefer vill bli mer involverade i sin personals kompetensutveckling, men brist av metoder och stöd leder ofta till att de känner att de har för ont om tid. Informator Training Cloud ser till att chefer enkelt kan involveras och stötta deltagarnas utveckling, så att kunskaperna i högre utsträckning ska kunna omsättas i praktisk användning. När chefen är mer aktiv i sin personals utveckling blir deltagaren mer angelägen att tillämpa sina kunskaper.

I Informator Training Cloud kallas chefens roll för "coach".

 
Ökad lärtransfer - med stöd av forskning


Informator Training Cloud använder den internationellt erkända inlärningsplattformen Promote®. Plattformens uppbyggnad är grundligt uppbyggd efter bästa inlärningspraxis med fokus på lärtransfer och med stöd av forskning. 


Kirkpatrick - "Termometer"

Dr. Jim Kirkpatrick är seniorkonsult för Kirkpatrick Partners. Han är expert på utvärdering av utbildningar och skaparen av "New World Kirkpatrick Model". Jim har själv uttalat sig om Promote® och inlärningsplattformens framgångsrika inverkan på effekten av utbildning. 


Brinkerhoff - "Termostat"
Professor Robert Brinkerhoff tjänstgör vid Western Michigan University och driver Brinkerhoff Evaluation Institute. 2008 utförde han en stor studie om det egentliga värdet av utbildning, som mynnade ut i att endast 15 procent (!) av de som gått en kurs verkligen använder sin kunskap på ett sätt som bidrar till företagets resultat. Informator Training Cloud bidrar till att fler deltagare kommer tillbaka till arbetsplatsen efter utbildningen och omsätter sina nya kunskaper i arbetet. 
 
Informator Training Cloud förvandlar er utbildningskostnad till en investering.


 Utbildningsprogram för alla medarbetare

HR-personal/avdelningar kan använda lärplattformen för att skapa och hantera interna utbildningsprogram och akademier. Det smidiga och övergripande gränssnittet möjliggör administration av utbildningsprogram för hela företagets personal, oavsett roll och kompetensnivå, samtidigt som medarbetarna i systemet kan kommunicera med varandra.