krav och test

Krav & Test

Se till en funktionell och användarvänlig programvara

Krav & Test

Krav & test är nycklar till en framgångsrik programvara.

Krav som är bra skrivna lämnar inte utrymme för misstolkningar, utan hjälper medarbetare att tillsammans nå uppsatta mål. Är kraven dåligt skrivna kan de misstolkas och orsaka förseningar i projektet vilket brukar innebära stora kostnader.

När du skriver krav beskriver du i grund och botten någont du inte vet vad det är än. Och tillsammans med arkitekter, UX, designers med flera, definierar du vad som ska byggas och validerar att lösningen lever upp till kraven.

Vi har kurser i kravhantering i traditionella projekt såväl som agila projekt, kravmodellering och kravanskaffning.

En testare är ofta med i framtagning av kraven för att kunna säkerställa att kraven stämmer överens med hur lösningen ska fungera, och säkerställer att leveranser håller hög kvalitet.

Testning innefattar alla aktiviteter som genomförs för att ta reda på hur väl ett system uppfyller användares och andra intressenters behov. Testning ger information om hur system fungerar och minskar riskerna för att ett system inte gör det som förväntas.

Vi har kurserna för dig som vill utveckla din testteknik, implementera testautomatisering eller lära dig testning i agila projekt.

Hitta din kurs