krav och test

Krav & Test

Se till en funktionell och användarvänlig programvara

Krav & Test

Krav & test är nycklar till en framgångsrik programvara.

När du skriver krav beskriver du i grund och botten någon du inte vet vad det är än. Och tillsammans med arkitekter, UX, designers med fleradefinierar du vad som ska byggas och validerar att lösningen lever upp till kraven 

Testning innefattar alla aktiviteter som genomförs för att ta reda på hur väl ett system uppfyller användares och andra intressenters behov. Testning ger information om hur system fungerar och minskar riskerna för att ett system inte gör det som förväntas. Det i sin tur minskar affärs- och personssäkerhetsrisker. 

Hitta din kurs