systemutveckling

FULL STACK WEB DEVELOPER

12 VECKOR

Applikationsutveckling är komplext. En av de största utmaningar som du kan komma att tampas med när du lär dig att koda, är att veta i vilken ordning du ska lära dig saker och ting i.

Läroplanen är utvecklad av yrkesverksamma mjukvaruingenjörer och baserad på verkliga cases och senaste praxis. Sättet programmet är uppbyggt på garanterar dig att du, vid varje tillfälle, lär dig och jobbar med relevanta ämnen.

PRECOURSE

Allt du behöver inför kursstarten

Du måste få en solid kunskapsbas att stå på inför själva kursen. Därför inleder vi campet med en förberedande del på 4 veckor. Under den förberedande kursen arbetar du på distans i ett nära samarbete med din coach och i team med andra deltagare. Du deltar i en till två fjärrmöten dagligen och förväntas kunna ägna mellan 15 till 20 timmar per vecka med att gå igenom material, lösa uppgifter och delta i parprogrammering.

VECKA 1

Testdriven utveckling och introduktion till Ruby

Första veckans utmaning handlar om att bygga en enkel Bankomatsimulator. Låter kanske trivialt men utmaningen ligger i att förstå hur en vardaglig situation kan se ut när man tänker i programmeringstermer och hur olika objekt interagerar med varandra. Under veckan introducerar vi en mängd nya begrepp och koncept som lägger grunden för din fortsatta utveckling. Vi praktiserar par programmering och test driven utveckling. Vi tampas med versionskontroll och rubyspråkets syntax. Vi introducerar även användarfokuserad synsätt för programutveckling. Veckan avslutas med din första individuella Weekend Challenge.

VECKA 2

Introduktion till JavaScript

Under vecka 2 fortsätter vi att utveckla dina JavaScript, HTML och CSS färdigheter. Tillsammans, bygger vi en adressbok applikation med rik funktionalitet och utforskar grundläggande metoder för datalagring. Vi fortsätter att jobba med testdriven utveckling och introducerar Behavior Driven Design (BDD). Under tiden vi jobban med vår adressbok, går även igonom grundläggande HTML och CSS. Du får även en första inblick i hur man publicerar applikationer på internet. Även denna vecka för du som student en helgutmaning att jobba med.

VECKA 3

SPA med React och programmeringstekniker

Under den här veckan bygger vi en personlig site (Portfolio Challenge) med biblioteket React. Vi introducerar mer avancerade javascriptkoncept och CSS ramverk (Tailwind, Semantic-ui) och visat hur vi kan förbättra användarupplevelsen i våra applikationer.

VECKA 4

Parprogrammering och Användarorienterad utveckling

Vi inleder denna vecka med att lägga grunden för ett onlinesystem som låter användarna beställa mat online (SlowFood Challenge). Vi introducerar Ruby on Rails, ett ramverk för webbaserade applikationer och ger deltagarna en första inblick i hur man jobbar med agila utvecklingsmetoder med fokus på Behavior Driven Development. SlowFood Challenge handlar även om designmönstret Model-View-Controller, relationsdatabaser och funktioner för användarregistrering, autentisering och auktorisering. Vid veckans slut är vi redo att gå live med SlowFood Online och vi publicerar vårt system med hjälp av Heroku. För att underlätta och automatisera vår deploy-process använder tekniker som Continuous Integration och Continuous Deployment.

VECKA 5

Software as a Service med Ruby on Rails

Den här veckan dyker vi djupare in i Ruby on Rails – ett ramverk som hjälper programmeraren att följa designmönstret Model-View-Controller (MVC) och lär dem att jobba efter grundprinciperna Convention Over Configuration (Konvention före konfiguration) och Don’t Repeat Yourself (DRY) som går ut på att motverka duplicering av kod. Vi introducerar också mer omfattande teststrategier och befäster deltagarnas kunskaper för hur de använder tester i sin utvecklingsprocess. Vi forsätter med att fördjupa oss i Rails och går igenom mer avancerade tekniker för hur man använder externa bibliotek (gems), API’er, websockets, mm.

VECKA 6

Mid Course Project

Halvvägs genom kursen är det dags att omsätta dina kunskaper i praktik och släppa taget om coachens trygga vägledning. Det är dags för dig att tänka ut, planera för, och bygga ditt eget projekt. Syftet är självklart att konsolidera dina kunskaper och börja bygga upp en egen projektportfölj. Du jobbar i team och bestämma själva vilken kod ni ska skriva och vilka funktioner som ska utvecklas, men även fatta beslut om vilka planeringsverktyg ni vill använda och när och hur man delegerar och fördelar arbetet. Det är teamet håller i spakarna – coacherna håller ett vakande öga för att se till att alla gör framsteg och hjälper till när det behövs. Det är en stor vecka här på Craft Academy.

VECKA 7

Mobila applikationer

Den här veckan fördjupar vi deltagarnas kunskaper inom JavaScript genom att dyka djupare i ReactJS, ett populärt front-end bibliotek. Vi tittar även på React Native som är ett ramverk för utveckling av mobila applikationer utan att behöva arbeta med inhemska språk för iOS eller Android. I slutet av veckan kommer du ha utvecklat och distribuerat två applikationer som kan ses på en mobil enhet.

VECKA 8, 9, 10

Avancerad Rails, React, API’er och Agila utvecklingsmetoder

Allt handlar om att plocka på sig erfarenhet och kompetens (som vi definierar kunskap omsatt i praktik). Under tre veckor bygger vi en avancerad marketplace-applikation som en fortsättning på vår News Room utmaning. Vi fördjupar oss i konceptet med API’r som hjälper oss att öppna upp vårt system för andra utvecklare, jobbar med mer avancerade planeringsverktyg, följer de agila arbetsmetoderna och sjösäter en fullvärdig lösning.

VECKA 11 & 12

Slutprojekt och Karriärhandledning

Vid det här läget är deltagarna mer eller mindre självgående och det är åter igen dags att omsätta förgående veckors kunskaper i praktisk tillämpning. Deras produktportfölj kommer att utökas med ytterligare en applikation. I grupper om tre till fyra jobbar de fram en så kallad minimum viable product (MVP) som de sätter i produktion på en egen virtuell server (Digital Ocean). Samtidigt som du är med och jobbar på ditt slutprojekt under den sista veckan av kursen, flyttar vi fokus lite för att prata om karriär. Du får en översyn av din portfölj och CV. Vi går igenom möjliga scenarios för anställningsprocessen och intervjun och håller flera gruppsamtal om din framtid som utvecklare. På examensdagen korkar vi naturligtvis upp champagnen för att fira våra nya juniorutvecklare

Levereras i samarbete med:

Informator, som är en avtalsleverantör till Trygghetsrådet, kan i samarbete med Craft Academy, hjälpa dig med att välja rätt spår och strategi för ditt karriärskifte. Kontakta oss för ett vägledningsmöte.

Nyckelord: JavaScript, fullstack, react