Hur delegerar man och kompetensutvecklar i autonoma team?

När vi går mot en allt mer agil värld där arbetsteamen blir allt mer självgående så förändras förutsättningarna för ledare och chefer att delegera till och kompetensutveckla sina medarbetare. Fredrik Hultén delar med sig av sina erfarenheter och tips.