ITIL på djupet – inom vilka områden kan ITIL komma till nytta?

Nyttja ITIL för att förstå hur ni kan förbättra era Kundresor (Customer Journey), förbättra era värdeströmmar (Create, Deliver and Support) och effektivesiera hur ni styr, leder och kontinuerligt kan förbättra er verksamhet (Direct, Plan and  Improve).

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Fredrik Hulten från vår samarbetspartner Olingo

Olingo