Retorik för chefer och ledare – som vill nå fram

Våra chefer och ledare i Sverige är fantastiska! Men trots deras ansträngningar och omtanke visar fakta att många medarbetare sjukskriver sig på grund av otydlighet och dåligt ledarskap. Även projekt misslyckas ofta på grund av missförstånd och dålig kommunikation.

Som chef och ledare har du en position där allas ögon och öron är riktade mot dig eftersom ditt budskap eller beslut kommer att påverka dem. Att ha allas uppmärksamhet är nervöst och det är lätt att ”bara” prata på vilket ökar risken för medarbetare och kunder att feltolka det du säger. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet att nå fram till ALLA som lyssnar!

Att nå fram med ditt budskap innebär:

– Att portionera ut budskapet så alla hänger med och förstår
– Inte hålla en lång monolog, utan aktivera och engagera mottagarna
– Säkerställa att alla har förstått ditt budskap och vad du förväntar dig
– Är personlig, bjuder på dig själv och använder berättelser som övertygar
– Har förmågan att anpassa budskap och presentation efter ditt syfte och målgrupp

I detta webinar få du höra om vanliga misstag och hur du kan förebygga dem genom modern retorik. Det främsta verktyget för att vara säker, tydlig, lyhörd och nå fram med ditt budskap.

En duktig ledare gör inte medarbetarnas jobb – en duktig ledare skapar förutsättningar och motiverar hela gruppen att göra jobbet själva.

Du får även veta mer om Informators nya utbildning Retorik för chefer och ledare. Detta webinar och utbildningen levereras av Informator tillsammans med Jan Kronkvist från vår partner Kronkvist kommunikation AB. Jan är expert inom retorik och en uppskattad och ofta anlitad utbildare och coach, inte minst hos många företag inom IT branschen.

Är du intresserad av att gå kursen Retorik för chefer och ledare? Läs mer om kursen här
Vill du prata med nån av våra säljrepresentanter kan du ringa 08 587 116 10 alternativt maila info@informator.se

När: Tisdag 23e april kl. 10.00 – 10.45
Pris:
Kostnadsfritt