Webinar – Scrum Mastern – vem är hen?

Vad gör en Scrum Master och hur förhåller sig rollen till andra ”scrum roller”?

Vi belyser ämnet och tillämpar på ett vardaglit exempel.

Tid: Maj 27, kl. 10.00-11.00

Note: Webinar ca 30-45 min + tid för frågor

Nyckelord: Scrum