Webinarer

Vad är DevOps?

Övergripande sammanfattning av DevOps samt de dimensioner som DevOps innefattar. Seminariet förklarar även värdet av DevOps samt de framgångsfaktorer som gäller vid införandet.  Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Ola Källgården och Peter Hjalmarsson från vår samarbetspartner Olingo


Tid: 17.09.2020 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Secure coding from a galactic viewpoint

Cyber ​​Security needs a preventative Mindset, broaden the understanding of its nature and ensure organizational readiness, especially in tech-jobs where false assumptions make up for the knowing-doing gap.In this webinar you will learn:• Cyber ​​Security is the least understood while most likely risk that businesses are facing• About the Cyber …


Tid: 16.09.2020 14:00
Längd: 1 hour

Microsoft Certifications Demystified

Industry and technology, especially Information Technology, is changing constantly.Microsoft Learning certifications and exams are adapting and following that change as well.In this webinar, you will find out about current Microsoft certifications offers and learn about requirements.Whether you are just starting to prepare to take Microsoft exam or you are in …


Tid: 16.09.2020 09:00
Längd: 75 minutes

Effektiv Teaming – Skapa och leda högpresterande team i en föränderlig värld

Att skapa och leda högpresterande team inbegriper kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående, ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Kunskaper som är särskilt viktiga i osäkra tider och vid organisationsförändringar. Men hur kan du ta ditt team till nästa nivå? Aktuell forskning visar att högpresterande team mer handlar om …


Tid: 11.09.2020 10:00
Längd: 60 minuter

Vad är SAFe?

SAFe är ett ramverk, eller kunskapsdatabas, för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team. Den primära målgruppen är större organisationer som har många agila team och komplexa lösningar. SAFe stärker även kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamen eftersom det skapas en tydlig koppling mellan övergripande kundbehov och de lösningar …


Tid: 10.09.2020 10:00
Längd: 60 min

Agil intro

Vad kommer begreppet agile ifrån? Vi beskriver de agila begreppens bakgrund och hur kopplingen mellan dess; Toyota Production System, Lean, Agile, Scrum.Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar! I det här webinaret belyser vi båda rollerna, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans …


Tid: 04.09.2020 09:00
Längd: 60 min

Effektivt teamwork – Modiga team mår bättre och presterar mer

Ett webinar om hur du själv skapar effektivare teamwork, där ni i teamet har kul tillsammans, inspirerar varandra och hela tiden är nyfikna på att lära om och lära nytt för att arbeta ännu bättre ihop. Sådant teamwork är idag avgörande för att nå riktigt bra resultat. Detta behöver team …


Tid: 03.09.2020 10:00
Längd: 60 min

Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar!

I det här webinaret belyser vi båda rollerna, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans med det övriga teamet kontinuerligt leverera värde? Webinaret passar dig som vill ha en första inblick i scrum-ramverket eller söker en komprimerad sammanfattning av rollerna.” Välkommen till ett …


Tid: 28.08.2020 10:00
Längd: 60 minuter

Effektiv organisationskultur

Hur anpassar vi oss till det nya normala? Världen stängde ner och vi blev alla tvungna att hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och leva. Och samtidigt som vår omvärld snabbt förändrades, förändrades också våra behov och våra värderingar. Utifrån den högst relevanta internationella studien om förändrade värderingar och dess …


Tid: 27.08.2020 14:00
Längd: 75 minuter