Webinarer

ITIL på djupet – inom vilka områden kan ITIL komma till nytta?

Nyttja ITIL för att förstå hur ni kan förbättra era Kundresor (Customer Journey), förbättra era värdeströmmar (Create, Deliver and Support) och effektivesiera hur ni styr, leder och kontinuerligt kan förbättra er verksamhet (Direct, Plan and  Improve). Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Fredrik Hulten från vår samarbetspartner Olingo


Tid: 08.10.2020 09:00
Längd: 60 min

Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Vi går igenom de grundläggande principerna och värdena av ITIL-ramverket. Efter detta webinar har du stenkoll på värdet av ITIL! Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Fredrik Hulten från vår samarbetspartner Oling


Tid: 01.10.2020 09:00
Längd: 60 min

Vad blir ledarens/chefens roll i en agil värld

Vad kommer efter micro management och servant leadership? Vad blir ledarens/chefen roll när vi ska leda en organisation som jobbar agilt. Vi går igenom principerna i att leda i en agil organisation. Du kommer förhoppningsvis att få en hel del ”aha-upplevelser” Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Fredrik Hulten från vår …


Tid: 24.09.2020 09:00
Längd: 60 min

Microsoft Azure Certifications Demystified

Microsoft Azure certifications and exams are going through changes this year. Some have been updated, some will be modified, and new certifications are being introduced. In this webinar, you will find out about current Microsoft Azure certifications and exams and learn about requirements to get certified. Moreover, you will learn …


Tid: 18.09.2020 09:00
Längd: 75 minutes

Vad är DevOps?

Övergripande sammanfattning av DevOps samt de dimensioner som DevOps innefattar. Seminariet förklarar även värdet av DevOps samt de framgångsfaktorer som gäller vid införandet.  Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Ola Källgården och Peter Hjalmarsson från vår samarbetspartner Olingo


Tid: 17.09.2020 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Secure coding from a galactic viewpoint

Cyber ​​Security needs a preventative Mindset, broaden the understanding of its nature and ensure organizational readiness, especially in tech-jobs where false assumptions make up for the knowing-doing gap.In this webinar you will learn:• Cyber ​​Security is the least understood while most likely risk that businesses are facing• About the Cyber …


Tid: 16.09.2020 14:00
Längd: 1 hour

Microsoft Certifications Demystified

Industry and technology, especially Information Technology, is changing constantly.Microsoft Learning certifications and exams are adapting and following that change as well.In this webinar, you will find out about current Microsoft certifications offers and learn about requirements.Whether you are just starting to prepare to take Microsoft exam or you are in …


Tid: 16.09.2020 09:00
Längd: 75 minutes

Effektiv Teaming – Skapa och leda högpresterande team i en föränderlig värld

Att skapa och leda högpresterande team inbegriper kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående, ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Kunskaper som är särskilt viktiga i osäkra tider och vid organisationsförändringar. Men hur kan du ta ditt team till nästa nivå? Aktuell forskning visar att högpresterande team mer handlar om …


Tid: 11.09.2020 10:00
Längd: 60 minuter

Vad är SAFe?

SAFe är ett ramverk, eller kunskapsdatabas, för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team. Den primära målgruppen är större organisationer som har många agila team och komplexa lösningar. SAFe stärker även kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamen eftersom det skapas en tydlig koppling mellan övergripande kundbehov och de lösningar …


Tid: 10.09.2020 10:00
Längd: 60 min