T1709

Ladda ner som PDF

IREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Hantering av Krav

En IREB-baserad kurs som ger breda kunskaper i hur man hanterar och administrerar krav samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE AL Requirements Management”.

Målgrupp

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare.

Förkunskaper

IREB grundcertifikat eller BCS BA Requirements Engineering certifikat 

Certifieringsförberedande

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Kursprogram:

1.   Vad är kravhantering?
1.1 Definitionen av kravhantering
1.2 Uppgifter inom kravhantering
1.3 Mål och fördelar med kravhantering
1.4 Kravhanteringsplanen
1.5 Relevanta standarder

2.   Informationsmodell för krav
2.1 Grundregler
2.2 Specifikationstekniker
2.3 Utveckling av informationsmodellen


3.   Attribut och vyer för krav
3.1 Syften med kravattribut
3.2 Fördelar med attributsschema
3.3 Utveckling av attributsschema
3.4 Ändringshantering av attributsschema
3.5 Mål och typer av kravvyer
3.6 Definition av vy och risker med användning av vyer
4.7 Optimering av vyer och atributsschema


4.   Utvärdering och prioritering av krav
4.1 Grundregler för kravutvärdering
4.2 Prioritering av krav
4.3 Skräddarsytt prioriteringsschema
4.4 Analytiska prioriteringstekniker
4.5 Att kombinera ihop olika prioriteringstekniker


5.   Ändrings- och konfigurationshantering
5.1 Versionssättning av krav
5.2 Ändringshantering av krav
5.3 Ändringshanteringsprocess


6.   Kravspårbarhet
6.1 Grundregler för kravspårbarhet
6.2 Olika angreppssätt för spårbarhet
6.3 Spårbarhetstyper
6.4 Tekniker att presentera spårbarhet
6.5 Speciella tekniker för spårbarhet
6.6 Spårbarhetsmodeller
6.7 Utvärdering av spårbarhet
6.8 Utmaningar med... Läs mer

Kursprogram:

1.   Vad är kravhantering?
1.1 Definitionen av kravhantering
1.2 Uppgifter inom kravhantering
1.3 Mål och fördelar med kravhantering
1.4 Kravhanteringsplanen
1.5 Relevanta standarder

2.   Informationsmodell för krav
2.1 Grundregler
2.2 Specifikationstekniker
2.3 Utveckling av informationsmodellen


3.   Attribut och vyer för krav
3.1 Syften med kravattribut
3.2 Fördelar med attributsschema
3.3 Utveckling av attributsschema
3.4 Ändringshantering av attributsschema
3.5 Mål och typer av kravvyer
3.6 Definition av vy och risker med användning av vyer
4.7 Optimering av vyer och atributsschema


4.   Utvärdering och prioritering av krav
4.1 Grundregler för kravutvärdering
4.2 Prioritering av krav
4.3 Skräddarsytt prioriteringsschema
4.4 Analytiska prioriteringstekniker
4.5 Att kombinera ihop olika prioriteringstekniker


5.   Ändrings- och konfigurationshantering
5.1 Versionssättning av krav
5.2 Ändringshantering av krav
5.3 Ändringshanteringsprocess


6.   Kravspårbarhet
6.1 Grundregler för kravspårbarhet
6.2 Olika angreppssätt för spårbarhet
6.3 Spårbarhetstyper
6.4 Tekniker att presentera spårbarhet
6.5 Speciella tekniker för spårbarhet
6.6 Spårbarhetsmodeller
6.7 Utvärdering av spårbarhet
6.8 Utmaningar med spårbarhet av icke-textuella krav


7. Hantering av olika kravvarianter
7.1 Användning av kravvarianter
7.2 Att dokumentera och utvärdera kravvarianter
7.3 Modellering av kravattribut


8.   Rapportering av krav och kravprocess
8.1 Syfte och fördelar med rapportering inom kravhantering
8.2 Att etablera rapportering inom kravhantering
8.3 Mätvärden för krav
8.4 Svårigheter och risker med kravrapportering


9.   Hantering av kravprocess
9.1 Kravprocess
9.2 Parametrar av kravprocessen
9.3 Dokumentera kravprocessen
9.4 Övervakning och kontroll av kravprocessen
9.5 Förbättring av kravprocessen


10.   Kravhantering i agila projekt
10.1 Förkunskaper
10.2 Kravhantering i agila projekt
10.3 Kravhantering i Scrum


11.   Verktyg för kravhantering
11.1 Verktygsroller inom kravhantering
11.2 Verktygsval
11.3 Datautbyte mellan kravhanteringsverktyg

Kursfakta

Kurs-ID: T1709
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 17 950 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.