Observera att Informator förbehåller sig rätten att ändra kursdeltagande i klassrum till deltagande på distans ifall omständigheterna kring Covid-19 så kräver.

Villkor

Samtliga priser anges exklusive moms. Din kursplats faktureras vid kursavrop, ca 4 veckor före planerad kursstart, med betalningsvillkor 30 dagar netto. 

Avbokning/ombokning

Schemalagd öppen utbildning

 • Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Informator har mottagit bokningen.
 • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
 • Vid av- eller ombokning 20 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.
 • Vid sjukdom (egen sjukdom eller vård av barn/närstående) skall sjukintyg eller motsvarande dokumentation uppvisas och då erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad. Om deltagaren inte har möjlighet vid det erbjudna tillfället eller inte kan visa giltig dokumentation så erbjuds i stället ombokning till ett kurstillfälle som genomförs inom 6 månader från originaldatum till 50% av kursavgiften.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Informator rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. 
 • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Informator.
 • Övrig kompensation utgår ej.

Företagsintern utbildning

 • Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.
 • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Informator alltid rätten att debitera för de kostnader som Informator inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Informator rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

Seminarium/event

 • Vid avbokning av seminarium/event med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs.
 • Avbokning av kostnadsfritt seminarium skall ske 24 timmar innan start.
 • Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium/event, utan att ha avbokat senast dagen innan, debiteras upp till 500 kr. 

Följande gäller för alla Informators utbildningar

Om en kursdeltagare uppträder avsiktligt störande, på ett sätt som riskerar störa övriga deltagares upplevelse av utbildningen, så är dennes plats på utbildningen förverkad. Informators personal har rätt att kräva att den avsiktligt störande personen omedelbart lämnar utbildningen. En person som får lämna utbildningen på grund av avsiktligt störande beteende har inte rätt till ersättning eller pengar tillbaka för icke fullbordad kurs.