Webinar

Webinar: Azure Network Security

Nowadays, attack and protection focus has shifted towards identity and access management. While network security might no longer be the main administrators’ focus in cloud-based environments , it is still extremely important part of the layered security approach and a vital defense layer, or element, in defense-in-depth strategy. Join this …


Tid: 10.12.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Leda utan att vara chef

Det har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser att en medarbetare får ansvar för en grupp. Att man utan en definierad chefsroll ansvarar för att leda gruppen framåt och ta de utmaningar som ledarskapet innebär. Du kan arbeta som teamledare, koordinator, projektledare eller liknande. Det blir allt vanligare att leda …


Tid: 17.12.2021 10:00
Längd: 60 min