Webinar

ChatGPT hands-on tips

– Använd Chat GPT som kreativt bollplank! På det här webinaret får du inspiration och praktiska tips på hur ChatGPT kan effektivisera och berika ditt arbete och kreativa processer, från att utforma offerter till att generera nya idéer och samla information. Inkluderar verkliga exempel och fallstudier. Webinaret varar i 30 …


Tid: 21.05.2024 10:00
Längd: 30 minutes