Bloggar

AI-säkerhet – vad kan gå fel?

Kan AI hackas? Klart det kan! AI-säkerhet är här och vi måste göra något åt det. AI är överallt i nyheterna nuförtiden och räddar och dömer världen i lika stor utsträckning. Men hur är det med AI-säkerhet? Det finns en hel del diskurs kring potentialen hos LLM (Large Language Model) …

Våra populäraste kurser i januari

1. Scrum Master med certifering Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom …

Är du Resilient?

Ordet Resiliens tycks ha blivit ett modeord som alltfler använder sig av, men alla tycks ha sin egen tolkning av vad det betyder eller innebär. Hur ska då vi andra förstå vad det betyder? Motståndskraft mot risker och sårbarheter Så vad har då egentligen Resiliens och säkerhet att göra med …

Intervju med Jörgen Strandberg, expert på Windows Server

Jörgen Strandberg har över 40 års erfarenhet inom IT-branschen. Han är i grunden elektronikingenjör och arbetade från början med analoga servosystem (radar och radio) och reparerade hårdvara. Detta gör att Jörgen vet i detalj hur 1:or och 0:or rör sig inne i maskinen eller i nätverkssladden. De kunskaperna har han …

Det här med feedback

Du står på min fot, det gör ont, jag vill att du stiger av! Är den feedbacken positiv eller negativ? Jag vill påstå att feedback när den ges på rätt sätt är neutral – den bara är. Trots det kan mottagaren tolka feedbacken positivt eller negativt men det är vår …

Våra populäraste kurser i december

1. JavaScript och modern webbutveckling, 3 dagar Den här kursen är speciellt framtagen för att uppdatera arbetande utvecklare i den senaste utvecklingen, och hjälpa dem att effektivt dra nytta av det nya ekosystem som vuxit fram kring JavaScript. Nästa kurstillfälle: 29 – 31 januari 2. Secure Coding in C and C++ Your …

Internet of Things eller Internet of Threats?

Internet of Things är vår digitala verklighet. Allt är kopplat till allt – och därför är säkerheten ett problem. När datoranvändningen tog fart tänkte man bara på att de skulle vara funktionella, man tänkte inte på yttre hot. Det fanns ingen anledning till det. Då var hackare helt enkelt människor …

Våra 5 populäraste kurser i november

1. Nätverksteknik & datakommunikation 3 dagar En riktig hands-on kurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats! Målet med kursen är att du ska kunna sköta om, felsöka och …

The Generative Fun Week

Forget about Thanksgiving, Black Week, and Black Friday. The past seven days (and likely, the next seven as well) are THE ALTMAN WEEK. More seriously, it puts its finger on the weak spot of big data and of the even bigger cost (and carbon footprint) of keeping it up-to-date. Let’s …