Bloggar

UX – Det är inte komplicerat, men komplext

Uptrail har, i september 2022, 10 annonser, Linkedin 1560 annonser och Platsbanken har 273 annonser med 329 UX-relaterade jobb. UX som yrke har mognat, det är stor skillnad från bara för tio år sedan och behovet av UXare växer, vilket återspeglas i annonserna. Men vad är det då man söker? …

AI-Summer 2022: Hospital-green Apps Keep Level with Army-green

A new Market Study by Zion predicts the global AI market to seven-fold in 7 years, 2021-28. Military ICT and AI fill the headlines since February, ranging from apps such as StarLink or embedded/ avionics (see from 1:28 min. ) to Logistics and C5ISR (Command, control, communications, computers, cyberdefense, Intelligence, …

Vad menas med IT Service Management?

IT Service Management kan beskrivas som ”de specifika förmågor en organisation har för att leverera värde och verksamhetsnytta till kunder i form av IT-tjänster”. ITSM handlar om organisatoriska förmågor, det vill säga hur man som tjänsteleverantör arbetar för att leverera IT-tjänster på ett värdeskapande och kostnadseffektivt sätt. Det är dessa …

Hårdvarusäkerhet – den lägsta säkerhetsnivån

Säkerhet handlar inte bara om programvara. Hårdvarudelarna som CPU eller minne på moderna enheter kan också vara sårbara. Hårdvarusäkerhet är ett framväxande problem eftersom det finns fler och fler enheter runt omkring oss. Fler och fler enheter som ansluter till resten av världen. Fler och fler enheter som inte är …

Nytt program: Effektfullt chefsskap

Informator lanserar ett nytt program ”Effektfullt chefsskap”. Vi ställer 3 frågor till Christina Haugsöen som skapat programmet. 1. Kan du förklara valet av titeln/kan du summera syftet med programmet? – Man går mer och mer över till att tala om effektfullhet i stället för effektivitet. Det har i olika forskningsstudier …

Vill du bli en bättre influencer i din organisation?

Dags att ta din ledarskapsutveckling steget längre? Vill du bli en ännu bättre ledare, självledare, medskapare, teamplayer, förbättrings- och förändringsledare, eller influencer i din organisation? Och föreställer du dig i så fall att du: agerar tryggt och effektivt i utmanande sammanhang och i osäkra tider leder och samarbetar i en …

Är ditt chefsskap effektfullt?

Det finns mycket vi kan göra för att leda på ett effektfullt sätt men det finns också faktorer som motverkar det. De sistnämnda är stress och kortsiktigt tänkande eller rättare sagt bristen på långsiktigt tänkande. Tyvärr har snabbheten i våra verksamheter blivit ett fenomen som visserligen är nödvändigt i vissa …

Det här med feedback

Du står på min fot, det gör ont, jag vill att du stiger av! Är den feedbacken positiv eller negativ? Jag vill påstå att feedback när den ges på rätt sätt är neutral – den bara är. Trots det kan mottagaren tolka feedbacken positivt eller negativt men det är vår …

Ska vi kalla det förbättringsledning?

Du känner säkert igen situationen. Ledningsgruppen har varit på konferens och kommer tillbaka med stor entusiasm, många idéer och uppslag och vill genast sätta igång ett förändringsarbete. Och det är väl helt i sin ordning. Men… Många gånger resulterar det i en ganska hårt styrd förändringsplan med beslut om huret …