HemSök efter kurserCoachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap innebär förmågan att kunna kommunicera med och stötta medarbetarna, så att de växer som individer. Det betyder att du bör ha en klar bild av dig själv och din ledarstil. Tycker du att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får möjlighet att utveckla på vår kurs Coachande ledarskap.

Kursen ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom övningar och exempel, en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning och innehåller många praktiska övningar, reflektioner och diskussioner inom gruppen.

Fokus

Utbildningen fokuserar på följande

 • Det coachande förhållningssättet
 • Att våga leda modigt, insiktsfullt och medvetet
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Att förebygga och hantera konflikter
 • Effektiv kommunikation och utvecklande feedback
 • Vad det är som driver och motiverar oss – olika kommunikationsstilar

Plats
Stockholm
Göteborg

Utbildningsformer
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
25950 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en bra grund att stå på i ditt ledarskap. Du är kanske projektledare, teamledare, linjeansvarig eller har någon annan ledande befattning. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer. 

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehålll

Introduktion ledarskap

 • Att utveckla sig själv och andra – ledarskapets ledstjärna
 • Min ledarstil och hur jag kan anpassa den efter situation

Det coachande ledarskapet

 • När kan man coacha?
 • Coachingsrelationen
 • Grunder och färdigheter för coaching

Hur vi människor fungerar

 • Värderingar och beteenden
 • Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
 • Hjärnans funktion
 • Olika kommunikationsstilar och behov

Motivation och drivkrafter

 • Vad får dig motiverad och vad motiverar dina medarbetare?
 • Biologisk, yttre och inre motivation

Gruppen och dess utveckling

 • Gruppsammansättning och roller
 • Gruppdynamik - hur fungerar en grupp och varför?
 • Hur en grupp utvecklas
 • Vilket ledarskap ska jag tillämpa under de olika faserna?

Kommunikation – ditt viktigaste verktyg

 • Att ge och ta emot feedback
 • Kommunikationsstilar
 • Aktivt lyssnande
 • Non-violent communication
 • Fokus på möjligheter eller problem

Konflikthantering

 • Vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktstil – hur agerar jag själv?
 • Konflikttrappan