M1725

Ladda ner som PDF

Projektledning Grund - Optimized

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Att leda projekt handlar om struktur och planering samt att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen.KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION, Tidslinje Projektledning Grund Optimized

Observera att din utbildning startar ca 2 veckor före startdatumet då vi träffas 2 sammanhängande dagar i klassrum. Under förberedelsetiden får du läsuppgifter och gör avstämning via frågequiz plus att du får genomföra en kortare kommunikationsanalys där du får en bra överblick på hur just du är som kollega och hur du hanterar kommunikation! Utbildningen är praktiskt orienterad där du även får med dig handfasta tips att implementera i din vardag och inom 3 månader efter sista klassrumsdagen har du även en individuell coachingsession tillsammans med din kursledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som antingen skall gå in i rollen som projektledare eller har liknande ansvarsuppdrag och behöver en inblick i grundläggande projektledning

Förkunskaper

Kursen kräver inga konkreta projektledarkunskaper, men viss erfarenhet av att arbeta i projekt är en fördel

Certifieringsförberedande

Utbildningens innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig en första grund för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering.

Kursmaterial

Kursmaterial, övningar och ytterligare stöd är på Svenska och levereras genom Informators lärtransferportal Training Cloud.

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Syftet med denna utbildning är att du på effektivast möjliga sätt ska kunna tillägna dig färdigheter för att driva lyckade projekt. Det gör vi genom att dela in kursen i tre avsnitt 

DEL 1

– Förberedelse genom inläsning av specificerade teoriavsnitt och fundera över dina behov genom att svara på ett antal frågor. Du får göra en beteendeanalys, kommunikationsanalys, som vi sen återknyter till under kursen. 

DEL 2

– två lärarledda dagar för praktisk träning på metoder och verktyg 

DEL 3

– För att den nya kunskapen ska befästas behöver du jobba med projekt när du kommer hem, du har då möjlighet att inom 3 månader från kursstart få personlig handledning upp till 30 min av din kursledare. 

Du får lära dig: 

 • Strukturera och planera ditt arbetssätt som projektledare 
 • Hur roller och ansvar är utformade i en projektorganisation 
 • Sätta tydliga mål och definiera avgränsningar för projektet 
 • Förbereda och planera projekt utifrån givna förutsättningar 
 • Kartlägga och hantera intressenter 
 • Kartlägga och hantera risker och möjligheter i projektet 
 • Läs mer

Syftet med denna utbildning är att du på effektivast möjliga sätt ska kunna tillägna dig färdigheter för att driva lyckade projekt. Det gör vi genom att dela in kursen i tre avsnitt 

DEL 1

– Förberedelse genom inläsning av specificerade teoriavsnitt och fundera över dina behov genom att svara på ett antal frågor. Du får göra en beteendeanalys, kommunikationsanalys, som vi sen återknyter till under kursen. 

DEL 2

– två lärarledda dagar för praktisk träning på metoder och verktyg 

DEL 3

– För att den nya kunskapen ska befästas behöver du jobba med projekt när du kommer hem, du har då möjlighet att inom 3 månader från kursstart få personlig handledning upp till 30 min av din kursledare. 

Du får lära dig: 

 • Strukturera och planera ditt arbetssätt som projektledare 
 • Hur roller och ansvar är utformade i en projektorganisation 
 • Sätta tydliga mål och definiera avgränsningar för projektet 
 • Förbereda och planera projekt utifrån givna förutsättningar 
 • Kartlägga och hantera intressenter 
 • Kartlägga och hantera risker och möjligheter i projektet 
 • Följa upp resultat och hantera ändringar 
 • Leda och motivera grupper och individer 

Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen. 

Innehåll: 

Utbildningens innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig en första grund för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering. 

Projekt som arbetsform  

 • Projektorganisationen – roller och ansvar 
 • Projektförloppet - faser och beslutspunkter 

Förbereda och planera projekt 

 • Initiering av projekt – hur och varför startar projektet? 
 • Bakgrund, syfte och mål 
 • Kopplingen mellan syfte och effektmål 
 • Analysera förutsättningar och kartlägga projektets intressenter 
 • Identifiera och planera aktiviteter och ta fram en tidplan 
 • Att bryta ner projektets mål i mindre delar – Work Breakdown Structure 
 • Ta fram en projektbudget 
 • Analysera risker och planera åtgärder 
 • Ta fram en tid- och aktivitetsplan 

Genomföra och avsluta projekt 

 • Leda och motivera medarbetare 
 • Hantera konflikter 
 • Ge feedback 
 • Ta fram en kommunikationsplan 
 • Ändringshantering 

Utbildning för dig, på dina villkor

Informator Time-to-Skills

Alla företag har inte tid att släppa iväg sin personal på långa utbildningar men alla är överens om att kompetensutveckling behövs för att driva verksamheten framåt. Tidseffektiva alternativ får allt mer efterfrågan eftersom personalens tid borta från arbetsplatsen både kostar pengar och leder till eftersläpande arbetsuppgifter.

Vi lyssnar på branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har Informator arbetat fram former och lösningar som tacklar tidsutmaningen och samtidigt stöttar din kompetensutveckling. Samlingsnamnet för detta är Time-to-Skills™.

Kursfakta

Kurs-ID: M1725
Längd: 30 Tim
Pris exkl moms: 24 000 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
12 apr
Boka nu!
28 jun
Boka nu!
Göteborg
12 apr
Boka nu!
28 jun
Boka nu!

Tipsa