M1725

Ladda ner som PDF

Projektledning Grund - Optimized

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  Observera att din utbildning startar ca 2 veckor före datumet då vi träffas i klassrummet. Under förberedelsetiden får du inläsuppgifter och frågor att svara på så att du är väl förberedd innan vi ses.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION, Tidslinje Projektledning Grund Optimized

”Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål .” 

”En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen.”

Ovanstående två citat, har du och alla andra projektnyfikna hört om till leda, så hur kommer det sig att de allra flesta projekt ändå misslyckas trots att vi alla vet detta? Brister i planering, dålig kravspecifikation, bristande verklighetsförankring... Det finns säkert lika många anledningar som det finns projekt i världen och många bottnar i bristande kompetens hos inblandade parter. Informator vill och kan hjälpa dig som projektledare. Vår optimerade grundkurs för projektledare ger dig de verktyg och metoder du behöver för att du ska kunna leda framgångsrika projekt!

Bli en framgångsrik projektledare på totalt 30 timmar. Vår kurs Projektledning Grund - Optimized levereras som blended learning i klassrum samt digitalt på distans, där minst 16 timmars självstudier ingår. Kursen består av boken Projektledning av Bo Tonnquist med instuderingsfrågor före kursen, 2 dagar lärarledd undervisning med övningar och verksamhetsnära diskussioner i klassrum, samt därefter tid för personlig handledning av dig som projektledare. Allt för att du ska få möjlighet att bli en effektiv projektledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som antingen skall gå in i rollen som projektledare eller har liknande ansvarsuppdrag och behöver en inblick i grundläggande projektledning.

Förkunskaper

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper, men viss erfarenhet av att arbeta i projekt är en fördel.

Certifieringsförberedande

Utbildningens innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig en första grund för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering. Kursen ger 30 PDU-poäng för PMP®-certifierade projektledare. (PMP and PDU are registered marks of the Project Management Institute, Inc.)

Kursmaterial

Projektledning av Bo Tonnquist, instuderingsfrågor, kursdokumentation, övningar och hemuppgifter.

Del 1 Självstudier, som lägger grunden för din personliga utbildningsplan, bestående av inläsning av teori, behovsanalys och instuderingsfrågor.

Del 2 Praktisk träning i grupp med stöd av Informators lärare

Del 3 Dags att tillämpa dina nya kunskaper i ditt arbete! Under tre månader har du möjlighet att få individuell projektcoachning av din lärare.

Du får lära dig: 

 • Strukturera och planera ditt arbetssätt som projektledare 
 • Hur roller och ansvar är utformade i en projektorganisation 
 • Sätta tydliga mål och definiera avgränsningar för projektet 
 • Förbereda och planera projekt utifrån givna förutsättningar 
 • Kartlägga och hantera intressenter 
 • Kartlägga och hantera risker och möjligheter i projektet 
 • Följa upp resultat och hantera ändringar 
 • Leda och motivera grupper och individer 

Innehåll: 

Utbildningens innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig en första grund för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering. 

Projekt som arbetsform  

 • Projektorganisationen – roller och ansvar 
 • ... Läs mer

Del 1 Självstudier, som lägger grunden för din personliga utbildningsplan, bestående av inläsning av teori, behovsanalys och instuderingsfrågor.

Del 2 Praktisk träning i grupp med stöd av Informators lärare

Del 3 Dags att tillämpa dina nya kunskaper i ditt arbete! Under tre månader har du möjlighet att få individuell projektcoachning av din lärare.

Du får lära dig: 

 • Strukturera och planera ditt arbetssätt som projektledare 
 • Hur roller och ansvar är utformade i en projektorganisation 
 • Sätta tydliga mål och definiera avgränsningar för projektet 
 • Förbereda och planera projekt utifrån givna förutsättningar 
 • Kartlägga och hantera intressenter 
 • Kartlägga och hantera risker och möjligheter i projektet 
 • Följa upp resultat och hantera ändringar 
 • Leda och motivera grupper och individer 

Innehåll: 

Utbildningens innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig en första grund för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering. 

Projekt som arbetsform  

 • Projektorganisationen – roller och ansvar 
 • Projektförloppet - faser och beslutspunkter 

Förbereda och planera projekt 

 • Initiering av projekt – hur och varför startar projektet? 
 • Bakgrund, syfte och mål 
 • Kopplingen mellan syfte och effektmål 
 • Analysera förutsättningar och kartlägga projektets intressenter 
 • Identifiera och planera aktiviteter och ta fram en tidplan 
 • Att bryta ner projektets mål i mindre delar – Work Breakdown Structure 
 • Ta fram en projektbudget 
 • Analysera risker och planera åtgärder 
 • Ta fram en tid- och aktivitetsplan 
 • Ta fram en kommunikationsplan 

Genomföra och avsluta projekt 

 • Leda och motivera medarbetare 
 • Uppföljning
 • Ändringshantering
 • Leverans och avslut

 Utbildning för dig, på dina villkor

Informator Time-to-Skills

Alla företag har inte tid att släppa iväg sin personal på långa utbildningar men alla är överens om att kompetensutveckling behövs för att driva verksamheten framåt. Tidseffektiva alternativ får allt mer efterfrågan eftersom personalens tid borta från arbetsplatsen både kostar pengar och leder till eftersläpande arbetsuppgifter.

Vi lyssnar på branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har Informator arbetat fram former och lösningar som tacklar tidsutmaningen och samtidigt stöttar din kompetensutveckling. Samlingsnamnet för detta är Time-to-Skills™.

Kursfakta

Kurs-ID: M1725
Längd: 30 Tim
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.