HemSök efter kurserKonflikthantering och feedback

Konflikthantering och feedback

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar.

Utbildningens fokus:

  • Öka förståelsen för vad en konflikt är, hur den kan lösas och förebyggas.
  • Förebygga konflikter med aktivt lyssnande och konstruktiv feedback. 
  • Non-Violent Communication
  • Strategier och metoder för att kanalisera konflikter till gruppens nytta
  • Använda kunskapen om relationer, kommunikation, återkoppling och konflikthantering för att bättre stödja gruppens arbete.
  • Förstå vad händer med individen i konflikter
  • Identifiera framgångsfaktorer
  • Ledarens roll i konflikter
  • Gruppdynamik och IMGD-modellen

Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i eller leder människor i projekt/team och som vill lära dig effektiv kommunikation samt förebygga och lösa konflikter och på ett effektivt sätt ta vara på teamets möjligheter och motsättningar.  

Förkunskaper

Inga speciella förkunkaper krävs.