HemSök efter kurserPresentationsteknik

Presentationsteknik

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

På den här utbildningen lär du dig hur du drar nytta av dina egna personliga resurser för att genomföra övertygande och intressanta presentationer. Utbildningen byggs upp med praktiska arbetspass där teoriavsnitten steg för steg varvas med praktik.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
19450 kr

Målgrupp

Att tala väl är en konst vi lär oss - ingenting vi föds med. Utbildningen vänder sig till dig som vill bli en bättre presentatör.

  • Du som redan håller presentationer men vill nå ut bättre med ditt budskap, skapa större engagemang och känna dig bättre förberedd.
  • Du som är ovan eller nybörjare men vill känna dig redo inför nya utmaningar.
  • Du som lider av rampfeber

Mål

Utbildningen ger dig kunskap och träning, så att du med stor tillförsikt och glädje kan se fram emot nästa presentation.

Kursinnehåll: Presentationsteknik

Planering och förberedelser

Förutsättningarna för en lyckad presentation är noggranna förberedelserna. Vilka är åhörarna? Vad ska presentationen leda till? Vad är budskapet och hur ska presentationen byggas upp för att lyfta fram budskapet? Hur skapas ett upplägg som är tydligt och engagerande?

Under utbildningen arbetar vi med en lättanvänd och effektiv metod för planering och förberedelser. Analys av budskap och mål, disposition och utformning av presentationen är viktiga moment i denna del.

Åhörarstöd och manus

Behövs bildstöd eller annat stöd? Hur ska det utformas och användas? Vilka risker finns med PowerPoint-fokuserade presentationer? Hur håller jag ordning på mitt eget upplägg? Vad är ett bra manus?

Vi lär oss hur material och manus kan utformas för bästa möjliga stöd för åhörare och presentatör.

Framförande

Hur mycket betyder presentatören själv för en bra presentation? Vad är karisma? Hur kommunicerar jag? Vad säger jag och vad hör andra? Vilka sidor kan jag utveckla? Hur gör man?

Vi lär oss om kommunikation och vad ett åhörarfokuserat framträdande innebär. Diskussioner och praktisk träning varvas under kursen.

Hantera rampfeber

En viss anspänning inför ett framträdande upplever de flesta människor ibland. Men när anspänningen övergår till akut rampfeber och ångest som begränsar oss eller i värsta fall får oss att avstå från framträdanden och uppdrag - då är det dags att göra något åt den. Tänk när du kan se fram mot nästa presentation med glädje och förväntan! Det är faktiskt möjligt. Du får några viktiga verktyg med dig från denna utbildning!

Lär dig av andra!

Utöver egen träning får du under denna kurs också både ge och ta emot feedback från övriga kursdeltagare. Genom att iaktta och lyssna till andra lär vi oss också något om oss själva.

Inom gruppen kan vi ha kommit olika långt i vår träning. Varje kursdeltagare utgår från sina egna förkunskaper, sin erfarenhet och sina behov och lägger fokus på de områden han eller hon närmast vill utveckla. Vi är olika men kan också känna igen oss och dra nytta av varandras erfarenheter.

Videoinspelning

Under utbildningen ges möjlighet att videofilma en framarbetad presentation. Du kan i lugn och ro efter utbildningen gå igenom framförandet och iaktta framsteg och förbättringar. Videoinspelning är helt frivillig och sker endast om deltagaren så önskar.

 

Utbildare

Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.