T1705

Ladda ner som PDF

IREB CPRE Foundation

Kursen ger breda grundkunskaper i kravhantering samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE Foundation”

Målgrupp

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs

Certifieringsförberedande

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Kursplan

1.   Inledning och grundkunskaper

2.   System och systemkontext
2.1 System, systemkontext och gränser
2.2 Att bestämma systemgränser och kontextgränser


3.   Kravinsamling
3.1 Kravkällor
3.2 Att kategorisera krav enligt Kano-modellen
3.3 Kravinsamlingstekniker


4.   Kravdokumentation
4.1 Dokumentdesign
4.2 Dokumentationstyper
4.3 Dokumentstrukturen
4.4 Användning av kravdokument
4.5 Kvalitetskriterier för kravdokument
4.6 Kvalitetskriterier för krav
4.7 Ordlista


5.   Kravdokumentation i naturligt språk
5.1 Språkeffekter
5.2 Kravkonstruktion med hjälp av mallar


6.   Modellbaserad kravdokumentation
6.1 Vad betyder termen "modell"?
6.2 Målmodeller
6.3 Användningsfall
6.4 Tre kravperspektiv
6.5 Kravmodellering utifrån dataperspektiv
6.6 Kravmodellering utifrån funktionsperspektiv
6.7 Kravmodellering utifrån beteendeperspektiv


7.   Validering och förhandling av krav
7.1 Grunderna av kravvalidering
7.2 Grunderna av kravförhandling
7.3 Kvalitetsaspekter för krav
7.4 Kravvalideringsprinciper 
7.5 Kravvalideringstekniker
7.6 Kravförhandling


8.   Kravhantering
8.1 Att tilldela kravattribut
8.2 Kravvyer
8.3 Prioritering av krav
8.4 Spårbarhet av krav
8.5 Att versionshantera krav
8.6 Ändringshantering av krav
8.7 Kravmått


9.  ... Läs mer

Kursplan

1.   Inledning och grundkunskaper

2.   System och systemkontext
2.1 System, systemkontext och gränser
2.2 Att bestämma systemgränser och kontextgränser


3.   Kravinsamling
3.1 Kravkällor
3.2 Att kategorisera krav enligt Kano-modellen
3.3 Kravinsamlingstekniker


4.   Kravdokumentation
4.1 Dokumentdesign
4.2 Dokumentationstyper
4.3 Dokumentstrukturen
4.4 Användning av kravdokument
4.5 Kvalitetskriterier för kravdokument
4.6 Kvalitetskriterier för krav
4.7 Ordlista


5.   Kravdokumentation i naturligt språk
5.1 Språkeffekter
5.2 Kravkonstruktion med hjälp av mallar


6.   Modellbaserad kravdokumentation
6.1 Vad betyder termen "modell"?
6.2 Målmodeller
6.3 Användningsfall
6.4 Tre kravperspektiv
6.5 Kravmodellering utifrån dataperspektiv
6.6 Kravmodellering utifrån funktionsperspektiv
6.7 Kravmodellering utifrån beteendeperspektiv


7.   Validering och förhandling av krav
7.1 Grunderna av kravvalidering
7.2 Grunderna av kravförhandling
7.3 Kvalitetsaspekter för krav
7.4 Kravvalideringsprinciper 
7.5 Kravvalideringstekniker
7.6 Kravförhandling


8.   Kravhantering
8.1 Att tilldela kravattribut
8.2 Kravvyer
8.3 Prioritering av krav
8.4 Spårbarhet av krav
8.5 Att versionshantera krav
8.6 Ändringshantering av krav
8.7 Kravmått


9.   Kravverktyg
9.1 Verktygstyper
9.2 Att införa verktyg
9.3 Att utvärdera verktyg

Kursfakta

Kurs-ID: T1705
Längd: 3 dag
Pris exkl moms: 19 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
4 sep-6 sep
Boka nu!
16 okt-18 okt
Boka nu!
4 dec-6 dec
Boka nu!
Göteborg
4 sep-6 sep
R
Boka nu!
16 okt-18 okt
R
Boka nu!
4 dec-6 dec
R
Boka nu!
Malmö
4 sep-6 sep
R
Boka nu!
16 okt-18 okt
R
Boka nu!
4 dec-6 dec
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

4 sep-6 sep
Boka nu!
16 okt-18 okt
Boka nu!
4 dec-6 dec
Boka nu!

Tipsa