T1705

Ladda ner som PDF

IREB CPRE Foundation

Kursen ger breda grundkunskaper i kravhantering samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE Foundation”

Audience

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare

Prior knowledge

Inga speciella förkunskaper krävs

Certification

Bring your own device

Bring your own laptop/tablet, you can borrow if you don´t have one. Please contact us beforehand.

Kursplan

1.   Inledning och grundkunskaper

2.   System och systemkontext
2.1 System, systemkontext och gränser
2.2 Att bestämma systemgränser och kontextgränser


3.   Kravinsamling
3.1 Kravkällor
3.2 Att kategorisera krav enligt Kano-modellen
3.3 Kravinsamlingstekniker


4.   Kravdokumentation
4.1 Dokumentdesign
4.2 Dokumentationstyper
4.3 Dokumentstrukturen
4.4 Användning av kravdokument
4.5 Kvalitetskriterier för kravdokument
4.6 Kvalitetskriterier för krav
4.7 Ordlista


5.   Kravdokumentation i naturligt språk
5.1 Språkeffekter
5.2 Kravkonstruktion med hjälp av mallar


6.   Modellbaserad kravdokumentation
6.1 Vad betyder termen "modell"?
6.2 Målmodeller
6.3 Användningsfall
6.4 Tre kravperspektiv
6.5 Kravmodellering utifrån dataperspektiv
6.6 Kravmodellering utifrån funktionsperspektiv
6.7 Kravmodellering utifrån beteendeperspektiv


7.   Validering och förhandling av krav
7.1 Grunderna av kravvalidering
7.2 Grunderna av kravförhandling
7.3 Kvalitetsaspekter för krav
7.4 Kravvalideringsprinciper 
7.5 Kravvalideringstekniker
7.6 Kravförhandling


8.   Kravhantering
8.1 Att tilldela kravattribut
8.2 Kravvyer
8.3 Prioritering av krav
8.4 Spårbarhet av krav
8.5 Att versionshantera krav
8.6 Ändringshantering av krav
8.7 Kravmått


9.  ... Läs mer

Kursplan

1.   Inledning och grundkunskaper

2.   System och systemkontext
2.1 System, systemkontext och gränser
2.2 Att bestämma systemgränser och kontextgränser


3.   Kravinsamling
3.1 Kravkällor
3.2 Att kategorisera krav enligt Kano-modellen
3.3 Kravinsamlingstekniker


4.   Kravdokumentation
4.1 Dokumentdesign
4.2 Dokumentationstyper
4.3 Dokumentstrukturen
4.4 Användning av kravdokument
4.5 Kvalitetskriterier för kravdokument
4.6 Kvalitetskriterier för krav
4.7 Ordlista


5.   Kravdokumentation i naturligt språk
5.1 Språkeffekter
5.2 Kravkonstruktion med hjälp av mallar


6.   Modellbaserad kravdokumentation
6.1 Vad betyder termen "modell"?
6.2 Målmodeller
6.3 Användningsfall
6.4 Tre kravperspektiv
6.5 Kravmodellering utifrån dataperspektiv
6.6 Kravmodellering utifrån funktionsperspektiv
6.7 Kravmodellering utifrån beteendeperspektiv


7.   Validering och förhandling av krav
7.1 Grunderna av kravvalidering
7.2 Grunderna av kravförhandling
7.3 Kvalitetsaspekter för krav
7.4 Kravvalideringsprinciper 
7.5 Kravvalideringstekniker
7.6 Kravförhandling


8.   Kravhantering
8.1 Att tilldela kravattribut
8.2 Kravvyer
8.3 Prioritering av krav
8.4 Spårbarhet av krav
8.5 Att versionshantera krav
8.6 Ändringshantering av krav
8.7 Kravmått


9.   Kravverktyg
9.1 Verktygstyper
9.2 Att införa verktyg
9.3 Att utvärdera verktyg

Kursfakta

Kurs-ID: T1705
Längd: 3 dag
Pris exkl moms: 19 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
26 mar-28 mar
Boka nu!
14 maj-16 maj
Boka nu!
Göteborg
26 mar-28 mar
GO!
Boka nu!
14 maj-16 maj
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

26 mar-28 mar
Boka nu!
14 maj-16 maj
Boka nu!

Tipsa