HemSök efter kurserFörändringsledning i praktiken

Förändringsledning i praktiken

Lär dig hur du förbereder och skapar en organisation som är redo för förändring samt vad som krävs för att leda lyckade förändringar som ger effekt och skapar värde.

Du får en gedigen förståelse för principerna bakom Förändringsledning samt hur du använder de principerna i praktiken och Du utvecklar också en förståelse för kopplingen mellan Förändringsledning och Program, Projekt och Agila leveransmetoder.

Genom denna kurs får du utveckla din kompetens i att vägleda organisationen och dess individer på en förändringsresa och skapa bästa förutsättningar för att önskad effekt uppstår i verksamheten.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

 • Chefer och ledare med personalansvar och ansvar för att förändra/förbättra sin verksamhet samt förändringsledare.
 • Program- och projektledare
 • Produktägare och ansvariga för affärsutveckling
 • Portföljägare, projektkontor och processägare

Mål

 • Du kommer att lära dig vad människor behöver i förändring, vad, hur och av vem som kommunicerar, förebygga och hantera motstånd, kopplingen mellan förändringsarbetet och utvecklingsarbetet etc.
 • Du kommer förstå och tillgodogöra dig det mänskliga perspektivet och förstå vad det innebär och varför det spelar roll.
 • Du kommer lära dig hur du kan släppa loss medarbetarnas inneboende motivation och kraft i förändringsarbetet?

Förkunskaper

Alla är välkomna att delta på kursen, oberoende av erfarenheter, men följande förutsättningar skapar en god grund för lärande:

 • Erfarenhet som ledare, antingen med eller utan direkt personalansvar
 • Intresse för människan och det mänskliga perspektivet för att uppnå verksamhetsnytta effektivt
 • Intresse för coachande ledarskap (Servant Leadership)

Kursinnehåll: Förändringsledning i praktiken

Genom denna kurs får du utveckla din kompetens i att vägleda organisationen och dess individer på en förändringsresa och skapa bästa förutsättningar för att önskad effekt uppstår i verksamheten. 

Du kommer att lära dig vad människor behöver i förändring, vad, hur och av vem som kommunicerar, förebygga och hantera motstånd, kopplingen mellan förändringsarbetet och utvecklingsarbetet etc.

Du kommer förstå och tillgodogöra dig det mänskliga perspektivet och förstå vad det innebär och varför det spelar roll.

Du kommer lära dig hur du kan släppa loss medarbetarnas inneboende motivation och kraft i förändringsarbetet?

Ur kursens innehåll;

 • Skäl till individens agerande vid förändring
 • Processer för att leda förändring av individer och organisationer
 • Vad och hur man bör kommunisera och var farorna ligger i det vi säger
 • Hur vi upptäcker och hanterar motstånd
 • En förändringsledares arbete
 • Hur förändringsledning och utveckling hänger ihop
 • Utvecklingens ansvar och bidrag till lyckad förändringsledning
 • Verktyg som bidrar till lyckade förändringar
 • Vad som krävs i förberedelsearbete för att lyckas med förändringsarbetet