HemSök efter kurserBra teamarbete och kommunikation med Reiss Motivationsprofiler

Bra teamarbete och kommunikation med Reiss Motivationsprofiler

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Utveckling av ledare, medarbetare och team

Hur skulle det kännas om alla i teamet tyckte att det var roligt att samarbeta? Vi får bättre samarbete genom att ta hänsyn till varandras behov. Det finns en validerad metod, Reiss Motivationsprofil, RMP. Bra samarbete är en förutsättning för att kunna jobba effektivt i ett team eller mellan samarbetspartners. RMP går att använda förebyggande eller när det redan uppstått motsättningar.

Under kursen får du lära dig enkla men kraftfulla metoder, hur du kan jobba med ditt team.

Bakgrund/syfte

Reiss är en av metoderna som rekommenderas i Agil Management 3.0 utbildning och den enda av dessa metoder där det går att få individuella profiler. Du får din egen personliga profil i jämförelse med en norm. Därför hjälper den dig att förstå dig själv bättre i samverkan med andra. Över 105.000 människor har gjort RMP-profilen i världen.

Dr. Reiss forskade vid Ohio State University. Hans forskning visar, att det är människors innersta behov som motiverar oss och att vi människor är mer olika än vad man tidigare har trott. Människor motiveras av 16 behov, men till olika grad. RMP ger en komplett bild av strukturen bakom individers grundläggande motiv och drivkrafter. Ett av de viktiga findings var ”self hugging ”, d.v.s. att vi människor tror att våra egna motiv är de bästa i alla lägen. Olikheter i grupper kan kännas krävande, men är också bra för att vidga perspektiven i t.ex. kreativ problemlösning. Du får kunskap om vad som driver individers prestation. Det blir enklare att fördela arbetsuppgifter, välja personer till gruppen och lösa motsättningar, när du förstår dig på dina och andras motiv.

Kursmaterial

 • En grafisk bild på din profil och en skriven rapport på dina starka motiv. Inför kursen fyller du i ett frågeformulär, för att få din individuella profil.
 • Övningarna delas ut under kursdagen.
 • Du får boken ”The Normal Personality – a new way of thinking about people” av Steven Reis, på engelska.

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10450 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till teamledare, chefer, projektledare, agila coacher, scrum masters, samarbetspartners, konsulter och alla som är intresserade av personlig utveckling, som vill något av följande: 

 • få djupare förståelse om sig själv för att kunna ta fram sin inneboende potential
 • få mer välfungerande team/samarbete
 • få insyn i en metod för feedback och konflikthantering med empatisk kommunikation

Mål

Genom utbildningen får du kunskap om hur du kan skapa förutsättningar för ökad motivation för ett team eller mellan samarbetspartners. Samarbete och engagemang i team ökar när medlemmarna inser att ledaren önskar förstå individernas behov, för att de ska kunna göra ett bra jobb. Du utökar din emotionella intelligens genom större självkännedom. Du lär dig att kommunicera olika beroende på mottagarens behov. Du får kunskaper hur du kan förebygga onödiga konflikter. Du kommer att bredda dina perspektiv och utvecklas som person.

 

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. De öppna kurserna ges på svenska. De företagsanpassade kurserna går att beställa på svenska, engelska eller finska. 

Kursinnehåll: Bra teamarbete och kommunikation med Reiss Motivationsprofiler

 • 16 motiv som alla människor har
 • Bakgrund och forskning, testets validitet och reliabilitet
 • Identifiera dina inre drivkrafter och förstå hur de påverkar teamets kommunikation
 • Lära dig hur du leder och engagerar andra bättre utifrån deras inre drivkrafter
 • Undvika self hugging, öppna upp sitt perspektiv och se styrkan i olikheter
 • Det goda ledarskapet
 • Hitta vinna-vinna lösningar och det emotionella bankkontot
 • Hitta oupptäckt potential hos dig själv och andra
 • Psykologiskt trygga arbetsplatser
 • Konflikthantering och feedback med empatisk kommunikation
 • Övningar parvis och i gruppen – anpassat enligt deltagarnas profiler