it säkerhet

IT-säkerhet

Säkerställa säkerhet och förebygga hot

IT-säkerhet

Allting som kan kopplas upp mot internet är sårbart för attacker. Ny teknik och nya molntjänster gör att vi ständigt behöver uppdatera IT-säkerheten. Eftersom internetbrottslighet är ett växande hot är det viktigare än någonsin att skydda datorer, nätverk och filer från dataintrång. Våra lärare arbetar dagligen med nya hot och försvar mot dessa.

Vi erbjuder heltäckande utbildningar som ger dig all kunskap du behöver för att skydda och försvara dig och din verksamhet.

Hitta din kurs