ITIL

ITIL och Service Management

Världens mest populära ramverk för servicehantering

ITIL och Service Management

IT-tjänster är motorn i många verksamheter och det är därför viktigt att förstå hur du använder dig av dem på bästa vis. Genom att ta tillvara på tekniken till fullo och kan du öka din produktionstakt betydligt. Genom att tillsätta rätt personer, arbetsprocesser och teknik blir det lättare att möta dina och kundernas behov. Nu är det dags att lära ITIL och Service Management.

Våra ITIL-kurser lär dig allt du behöver veta för att administrera IT-tjänster på bästa sätt. Du lär dig de bästa arbetsmetoderna, IT-standarden och systemen som gör att du får ut som mycket som möjligt av tekniken. Vårt handfasta tillvägagångsätt gör att du snabbt kan sätta dina nyvunna ITIL-kunskaper i praktik.

Vill du veta mer – se ITIL på djupet – inom vilka områden kan ITIL komma till nytta? -webinar inspelning.

Acknowledgements. ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Hitta din kurs