agila metoder

Agila metoder

Lägg till smidighet till ditt företag

Agila metoder

I vårt utbud finner du bland annat kurser inom områden som agila metoder, SAFe, DevOps, Scrum, Lean och Agil HR.

Att arbeta agilt – ett måste för att organisationer ska överleva i en föränderlig värld.

Att snabbt kunna skifta fokus och ställa om vid behov är viktigare än någonsin. Allt fler organisationer får nu får upp ögonen för det agila arbetssättet och för en lyckad implementering är det viktigt att ledningen har en stor förståelse för vad ett agilt arbetssätt verkligen är – att det inte bara ses som en trend att hoppa på. Ett agilt arbetssätt innebär bland annat en större lyhördhet, flexibilitet och att kunden tidigt involveras i processen

Vi ser en tydlig trend när det gäller efterfrågan på kompetensutveckling. Från att ha handlat om enskilda individers behov (t.ex. systemutvecklare) av kurser inom metoder som t.ex. Scrum ställs nu krav på hela avdelningar och företag (inklusive chefer och ledare) att anamma ett agilt arbetssätt.

Hitta din kurs