Webinarer

Webinar: Leda utan att vara chef

Det har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser att en medarbetare får ansvar för en grupp. Att man utan en definierad chefsroll ansvarar för att leda gruppen framåt och ta de utmaningar som ledarskapet innebär. Du kan arbeta som teamledare, koordinator, projektledare eller liknande. Det blir allt vanligare att leda …


Tid: 17.12.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Azure Network Security

Nowadays, attack and protection focus has shifted towards identity and access management. While network security might no longer be the main administrators’ focus in cloud-based environments , it is still extremely important part of the layered security approach and a vital defense layer, or element, in defense-in-depth strategy. Join this …


Tid: 10.12.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Breaking into security with Azure Security Center

Azure Security Center is a powerful security posture management and threat protection solution in Microsoft Azure. Using Azure Security Center, you can assess the security and compliance state and protect cloud and hybrid workloads from a central place. Find out the benefits, explore features and learn how to get started …


Tid: 26.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Kommunikativt ledarskap, vad krävs för att ett arbetslag ska fungera?

Alla ledare kommunicerar men är alla kommunikativa. Förutom att förstå och hantera kommunikationen handlar att vara kommunikativ så mycket mer. Man kan sammanfatta fyra centrala kommunikativa beteenden hos ledare: strukturera, utveckla, interagera och representera. Kommunikativa ledare påverkar verksamhetens resultat genom att skapa tydliga roller för medarbetare, engagemang, gruppsamhörighet och förtroende. …


Tid: 25.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Det tydliga ledarskapet

Är du ledare eller chef? Denna fråga har ställt till mycket för chefer/ledare och organisationer. Uppdelningen är lite olycklig för det är två sidor på samma mynt, vi kan egentligen inte skilja dem åt. Under mina år som chef/ledar- medarbetar- och organisationsutvecklare stöter jag ofta på denna diskussion. Men, vad …


Tid: 18.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Fredrik Hultén från Olingo går igenom de grundläggande principerna bakom ITIL-ramverket och om värdena de skapar. Du kommer få ta del av nyheterna i det nya ITIL 4-ramverket som service value system och The Four Dimensions of Service management


Tid: 17.11.2021 09:00
Längd: 60 min

Webinar: Integers – what could possibly go wrong

Security needs a preventative mindset. Develop one and make secure coding a second nature! In this webinar you will learn: About the cat and mouse game of software security Why using integers in C/C++ isn’t as simple as you may think About various types of integer vulnerabilities and their consequences …


Tid: 10.11.2021 14:00
Längd: 60 min

Webinar: Certifierad Co-Creator

Ett unikt tillfälle för ledare och andra intresserade att prova på distansutbildningen ”Certifierad Co-Creator” och lära dig mer om hur du kan leda effektivt, ta tillvara på potential, kollektiv intelligens, kreativitet och engagemang.  Att samskapa med andra är ledarskap och medarbetarskap i modern tappning. Det handlar bland annat om att ta vara på …


Tid: 09.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: OWASP Top Ten in 2021

Security needs a preventative mindset. Develop one and make secure coding a second nature! In this webinar you will learn: About the cat and mouse game of software security What is OWASP (The Open Web Application Security Project) and what is the Top Ten New elements in the 2021 Top …


Tid: 04.11.2021 14:00
Längd: 60 min