Webinarer

HUR KAN GRAFISK VISUALISERING TYDLIGGÖRA SAMSYN OCH ÖKA ENGAGEMANG?

Ni har säkert en Scrum board, Kanban-talva, Trello-board eller på annat sätt använder visualisering i ert arbete idag. Men ofta kan det kännas som att det inte riktigt är anpassat för just ert team… Hur skulle det vara att kunna skapa ikoner, avatarer (av er i teamet) och symboler som …


Tid: 19.04.2022 16:00
Längd: 1 timme

HUR VIKTIGT ÄR KOMMUNIKATION FÖR ATT SKAPA KUNDVÄRDE?

Passa på och ta chansen att lära dig mer om kundvärde, intern och extern kommunikation samt få inspiration och konkreta verktyg för att skapa kundvärde. Vi delar med oss av reflektioner och några konkreta tips, främst baserat på våra egna erfarenheter, men även med inslag ifrån etablerade modeller. Kanske arbetar …


Tid: 22.03.2022 16:00
Längd: 1 timme

Webinar: Leda utan att vara chef

Det har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser att en medarbetare får ansvar för en grupp. Att man utan en definierad chefsroll ansvarar för att leda gruppen framåt och ta de utmaningar som ledarskapet innebär. Du kan arbeta som teamledare, koordinator, projektledare eller liknande. Det blir allt vanligare att leda …


Tid: 17.12.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Azure Network Security

Nowadays, attack and protection focus has shifted towards identity and access management. While network security might no longer be the main administrators’ focus in cloud-based environments ,it is still extremely important part of the layered security approach and a vital defense layer, or element, in defense-in-depth strategy. Join this webinar …


Tid: 10.12.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Breaking into security with Azure Security Center

Azure Security Center is a powerful security posture management and threat protection solution in Microsoft Azure. Using Azure Security Center, you can assess the security and compliance state and protect cloud and hybrid workloads from a central place. Find out the benefits, explore features and learn how to get started …


Tid: 26.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Kommunikativt ledarskap, vad krävs för att ett arbetslag ska fungera?

Alla ledare kommunicerar men är alla kommunikativa. Förutom att förstå och hantera kommunikationen handlar att vara kommunikativ så mycket mer. Man kan sammanfatta fyra centrala kommunikativa beteenden hos ledare: strukturera, utveckla, interagera och representera. Kommunikativa ledare påverkar verksamhetens resultat genom att skapa tydliga roller för medarbetare, engagemang, gruppsamhörighet och förtroende. …


Tid: 25.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Det tydliga ledarskapet

Är du ledare eller chef? Denna fråga har ställt till mycket för chefer/ledare och organisationer. Uppdelningen är lite olycklig för det är två sidor på samma mynt, vi kan egentligen inte skilja dem åt. Under mina år som chef/ledar- medarbetar- och organisationsutvecklare stöter jag ofta på denna diskussion. Men, vad …


Tid: 18.11.2021 10:00
Längd: 60 min

Webinar: Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Fredrik Hultén från Olingo går igenom de grundläggande principerna bakom ITIL-ramverket och om värdena de skapar. Du kommer få ta del av nyheterna i det nya ITIL 4-ramverket som service value system och The Four Dimensions of Service management


Tid: 17.11.2021 09:00
Längd: 60 min

Webinar: Integers – what could possibly go wrong

Security needs a preventative mindset. Develop one and make secure coding a second nature! In this webinar you will learn: About the cat and mouse game of software security Why using integers in C/C++ isn’t as simple as you may think About various types of integer vulnerabilities and their consequences …


Tid: 10.11.2021 14:00
Längd: 60 min