Webinarer

Moving your sensitive data and workloads to Azure securely

Discover how Data encryption is a powerful method for securing and protecting sensitive information. Companies and institutions, which handle large amounts of confidential data, must prioritize data security to prevent compromise. When migrating to Azure or using a hybrid platform, it is important to ensure that data remains secure throughout …


Tid: 17.03.2023 09:00
Längd: 1 hour

AWS Discovery Day – Cloud Practitioner Essentials

This cost-free course is designed to teach business leaders and IT technical professionals the benefits of computing in the AWS Cloud. This course covers AWS services for computing, storage, database management, networking, and content delivery. In this 3.5 h course, you will learn how to use AWS services to improve business processes …


Tid: 15.03.2023 09:00
Längd: 3,5 hours

Självledarskap –Ta fram det bästa i dig själv och andra

Medan ledarskap handlar om att inspirera, motivera och påverka andra, är självledarskap processen att påverka sig själv. Ett positivt självledarskap är grunden för både effektivitet och produktivitet. Och för att kunna möta den alltmer osäkra och komplexa utvecklingen, anpassa oss snabbare och åstadkomma relevanta resultat, så krävs en ökad kunskap …


Tid: 21.02.2023 09:00
Längd: 40 minuter

How the TOGAF® Standard benefits Enterprise Architecture (EA)

Enterprise Architecture (EA) is a practice that helps organizations align their business strategies, processes, and technologies with their goals. It provides a framework for understanding an organization’s current state, as well as a plan for how to achieve its desired future state. The TOGAF Standard is a framework and methodology for …


Tid: 15.02.2023 13:30
Längd: 45 minutes

Webinar: Quantum Revolution is here!

Quantum computers are finally here and now it is the time to start learning and experimenting what we can do with them. First examples are already available and also first quantum computers are already accessible in the cloud. The purpose of this webinar is to give an overview of where …


Tid: 29.09.2022 13:00
Längd: 45 minutes

How do I leverage Qlik Sense in information management?

Do you want to start analyzing your data and get quick answers to your business-critical questions with Qlik Sense? Want to learn how to use Qlik Sense and how to create new Qlik Sense applications? Above all, how do you leverage Qlik Sense in information management and lead with data? Qlik Sense …


Tid: 08.09.2022 08:30
Längd: 45 minutes

HUR KAN GRAFISK VISUALISERING TYDLIGGÖRA SAMSYN OCH ÖKA ENGAGEMANG?

Ni har säkert en Scrum board, Kanban-talva, Trello-board eller på annat sätt använder visualisering i ert arbete idag. Men ofta kan det kännas som att det inte riktigt är anpassat för just ert team… Hur skulle det vara att kunna skapa ikoner, avatarer (av er i teamet) och symboler som …


Tid: 19.04.2022 16:00
Längd: 1 timme

HUR VIKTIGT ÄR KOMMUNIKATION FÖR ATT SKAPA KUNDVÄRDE?

Passa på och ta chansen att lära dig mer om kundvärde, intern och extern kommunikation samt få inspiration och konkreta verktyg för att skapa kundvärde. Vi delar med oss av reflektioner och några konkreta tips, främst baserat på våra egna erfarenheter, men även med inslag ifrån etablerade modeller. Kanske arbetar …


Tid: 22.03.2022 16:00
Längd: 1 timme

Webinar: Leda utan att vara chef

Det har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser att en medarbetare får ansvar för en grupp. Att man utan en definierad chefsroll ansvarar för att leda gruppen framåt och ta de utmaningar som ledarskapet innebär. Du kan arbeta som teamledare, koordinator, projektledare eller liknande. Det blir allt vanligare att leda …


Tid: 17.12.2021 10:00
Längd: 60 min