Garanterad utbildning

GO! = garanterat genomförande

Alla vår GO! -utbildningarna

Advanced Architecting on AWS

- With AWS certification Learn from AWS experts. Advance your skills and knowledge. Build your future in the AWS cloud. In this course, you will build ...
Stockholm Onsite
Remote
3 dagar30.3.2020
22950 kr
GO!Startgaranti

DevOps Fundamentals & certification

För den organisation som tar fasta på digitalisering och hög förändringstakt är DevOps centralt. Certifierbara kurser i DevOps introducerades under 2016 och de spås bli ...
Stockholm
Göteborg Onsite
Remote
3 dagar30.3.2020
22900 kr
GO!Startgaranti

Azure Infrastructure PowerClass

Stable and long-lasting structures need solid foundations. Your cloud workloads need that too. The Azure Infrastructure PowerClass is updated and ready for 2018! This feature-packed and ...
Göteborg
Stockholm Onsite
Remote
5 dagar30.3.2020
29900 krELLER
5 training card days
GO!Startgaranti

MD-101 Managing Modern Desktops

In this course, students will learn how to plan and implement an operating system deployment strategy using modern deployment methods, as well as how to ...
Stockholm
 Onsite
Remote
5 dagar30.3.2020
36950 krELLER
5 training card days
GO!Startgaranti

Python 3 - Fundamentals

This Python 3 Foundation course gives you a fast and effective introduction to Python v3, regardless if it is your first programming language or if ...

Göteborg
Stockholm Remote
Onsite
3 dagar30.3.2020
19900 kr
GO!Startgaranti

VBA-programmering

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for ...
Stockholm Onsite
Remote
2 dagar30.3.2020
14950 kr
GO!Startgaranti

Azure Architect-Technologies

This five-day packaged set is aligned to Azure Exam: Azure Architect-Technologies that helps prepare students for Exams AZ-300. Passing this exam is required to earn ...
Stockholm Onsite
Remote
5 dagar30.3.2020
36950 krELLER
5 training card days
GO!Startgaranti

Linux/UNIX - Grundkurs

På denna utbildning får du lära dig hur Linux/UNIX är uppbyggt och hur det fungerar ur ett användarperspektiv. Kursen beskriver Linux/UNIX generellt, och är lämplig ...
Stockholm Onsite
Remote
3 dagar30.3.2020
25900 krELLER
3 training card days
GO!Startgaranti

Azure and Office 365 Information Security PowerClass

Controlling and protecting sensitive information nowadays, in the cloud and mobile era, is easy with the Azure and Office 365 Information Security PowerClass. It is 2018 ...

Stockholm Remote
Onsite
3 dagar30.3.2020
22950 krELLER
3 training card days
GO!Startgaranti

MS-500 Microsoft 365 Security Administrator

This course was designed for IT Professionals who manage and deploy security technologies for Microsoft 365 in their organization.This is a series of four courses ...
Stockholm Onsite
Remote
4 dagar30.3.2020
30950 krELLER
4 training card days
GO!Startgaranti

Agile Architecture Fundamentals

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you ...
Stockholm Onsite
Remote
2 dagar31.3.2020
14900 kr
GO!Startgaranti

Projektekonomi

Under kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan planera, styra och följa upp projekt ur ett ekonomiskt perspektiv.  Vi går igenom ekonomiska grundbegrepp, ...
Stockholm Onsite
Remote
1 dag31.3.2020
9900 kr
GO!Startgaranti

Web application security in C#

Your Web application written in C# works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of data? ...
Stockholm
Göteborg Classroom
Remote
3 dagar31.3.2020
29400 krELLER
3 training card days
GO!Startgaranti

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap innebär förmågan att kunna kommunicera med och stötta medarbetarna, så att de växer som individer. Det betyder att du bör ha en klar ...
Stockholm Classroom
Remote
3 dagar1.4.2020
25950 kr
GO!Startgaranti

AWS Technical Essentials Day

AWS Technical Essentials introduces you to AWS products, services, and common solutions. It provides you with fundamentals to become more proficient in identifying AWS services so ...
 Remote
1 dag2.4.2020
Gratis
GO!Startgaranti

Framgångsrik förhandling

Varje dag uppstår situationer på jobbet och privat då man är beroende av andra personer för att uppnå det man vill. Det kan handla om ...
 Remote
2 dagar7.4.2020
21950 kr
GO!Startgaranti

ITIL 4 Foundation

”The world is becoming digital. As technology is becoming embedded insociety, organizations need to ready themselves for a new way of working. Over the years organizations ...
Stockholm Onsite
2 dagar7.4.2020
19600 krELLER
2 training card days
GO!Startgaranti

C++ Basic Programming

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the ...
Stockholm Classroom
4 dagar14.4.2020
32950 kr
GO!Startgaranti

Teams och SharePoint Online för användare

SharePoint är stort och svårt för en användare att överblicka vilket ofta ger att företag missar att utnyttja upp till 90% av alla fördelar med ...
Stockholm Onsite
Remote
1 dag14.4.2020
10950 krELLER
1 training card day
GO!Startgaranti

C# - Introduktion

Denna utbildning ger dig en stabil grund för att arbeta med C# och ramverket .NET. Kursen går igen grunder inom objektorientering, syntax och uppbyggnad samt ...
Stockholm Onsite
3 dagar15.4.2020
19900 krELLER
3 training card days
GO!Startgaranti

Teams och SharePoint Online för redaktörer och administratörer

SharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar ...
Stockholm Onsite
Remote
2 dagar15.4.2020
20450 kr
GO!Startgaranti

Projektledning med Agila metoder

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet att plocka ...
Göteborg Onsite
Remote
2 dagar15.4.2020
19450 kr
GO!Startgaranti

Scrum Master med Certifiering

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att ...
Stockholm
Göteborg Onsite
Remote
2 dagar16.4.2020
20.4.2020
19900 kr
GO!Startgaranti

Leading SAFe 5 with SA certification

During this two-day course, attendees gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by the Scaled Agile Framework® (SAFe®) and its underlying principles derived from Lean, ...
Göteborg Onsite
Remote
2 dagar16.4.2020
20450 kr
GO!Startgaranti

Utveckling av inbyggda system i Linux

I kursen går vi igenom en serie av verktyg för utveckling av inbyggda system i Linux. Du får en översikt över byggverktyg, kernel och boot ...

Stockholm Remote
Classroom
2 dagar16.4.2020
14950 kr
GO!Startgaranti

SAFe 5 Advanced Scrum Master with SASM Certification

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe®implementation. The course covers facilitation of ...
Göteborg Onsite
Remote
2 dagar16.4.2020
20450 kr
GO!Startgaranti

Leading SAFe 4.6 with SA Certification

SAFe® är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra ...
Stockholm Onsite
Remote
2 dagar16.4.2020
20450 kr
GO!Startgaranti

Python 3 - Intermediate

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends. During the course we discuss ...
Stockholm Onsite
Remote
2 dagar20.4.2020
14900 kr
GO!Startgaranti

IT Security for Admins

Teoretisk utbildning med demonstrationer för dig som vill lära dig allt om säkerhet i nätverksrelaterade miljöer. Det här är en väldigt uppskattad och rolig kurs, där ...
Stockholm Onsite
Remote
3 dagar20.4.2020
25900 krELLER
3 training card days
GO!Startgaranti

ISTQB Advanced - Software Test Manager

The ISTQB Advanced Test Manager qualification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. Successful candidates can: Define the overall testing goals and strategy ...
Göteborg Onsite
Remote
5 dagar20.4.2020
36950 krELLER
5 training card days
GO!Startgaranti

Javaprogrammering - Avancerad

Det här utbildningen är för dig som vill gå vidare och lära dig avancerad Javaprogrammering! Du får lära dig hur man tillämpar beprövade DesignPatterns, olika ...
Stockholm Onsite
Remote
5 dagar20.4.2020
34950 kr
GO!Startgaranti

T1845 ServiceNow Fundamentals

ServiceNow Fundamentals was designed for users with various organizational roles who are expected to work within the ServiceNow platform. During this 3-day interactive training course ...
Göteborg Onsite
Remote
3 dagar21.4.2020
24000 krELLER
6 training card days
GO!Startgaranti

C++ Advanced Programming

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways ...
Stockholm Onsite
4 dagar21.4.2020
32950 kr
GO!Startgaranti

C# - Påbyggnad

Detta är kursen för dig som vill ta nästa steg inom C# och vässa dina kunskaper som programmerare.  Med en väl avvägd blandning av teori och praktiska övningar går vi ...
Stockholm Onsite
Remote
3 dagar22.4.2020
19900 kr
GO!Startgaranti

Excel för ekonomer

I denna Excelkurs ger vi en djupare inblick och verktyg så att Excel kan användas på optimalt sätt av dig som ekonom. Vi går igenom problemställningar ...
Stockholm Onsite
Remote
1 dag22.4.2020
8150 kr
GO!Startgaranti

Git för utvecklare

I kursen går vi igenom verktyget Git, sätter det i sitt sammanhang och gör praktiska övningar för att få en förståelse för hur verktyget används ...
Göteborg Onsite
Remote
1 dag22.4.2020
10950 kr
GO!Startgaranti