HemSök efter kurserSPSS - Mixade modeller

SPSS – Mixade modeller

Linjära mixade modeller (LMM) används framförallt när man har korrelerade objekt. Detta kan uppstå om objekten finns i kluster (en valp i en valpkull eller en elev i en klass) eller då man gjort upprepade mätningar på samma objekt.

Vid upprepade mätningar är grundmetoden repeated measure ANOVA men ofta får man problem som inte går eller är svåra att hantera. Detta kan exempelvis vara bortfall eller att antagandet om sphericity inte håller. Kursen kommer ge dig de grundläggande kunskaperna om hur dessa problem kan lösas och precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål

Att kunna analysera klusterdata samt ge dig ett bättre alternativ till repeated measure ANOVA.

Förkunskaper

Data och grafhantering i SPSS, grundläggande statistik samt ANOVA.

Program SPSS - Mixade modeller

Linjära mixade modeller (LMM)

INTRODUKTION TILL MIXADE MODELLER


LMM FÖR KLUSTERDATA


LMM FÖR REPEATED MEASURES